05182022Çrş
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Fransız isyanı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Şu son birkaç haftada Fransa’da olan bitenlere bakalım. Buna isyan diyebilir miyiz? Elbette sorunun yanıtı isyanla ne demek istediğimize göre değişir fakat kavrayışımız ne yönde olursa olsun, buna benzer bir şeyler yaşanmıştır. Muhtemelen yaşanmaya da devam edecektir. Son iki Cumartesi günü Paris’te yaşanan sert çatışmalar bize pek bir şey anlatmamaktadır. Şehir merkezindeki sokaklarda yanan arabalar, barikatlar tek tük parlayan alevler yahut ülkenin geneline yayılan yol kapatma eylemleri de pek bir şey anlatmaz. Aksine petrol fiyatlarındaki artışın yol açtığı bu genel halk hareketini nüfusun üçte ikisinin destekliyor olması açıklayıcılığa sahiptir. Ve bu onay düzensizliğe yöneltilen kınamaların hepsinden daha kapsamlı bir erişime sahiptir. Bu açıdan itfaiyecilerin ve polis memurlarının davranışlarında emre itaatsizlik ettiklerini gösteren emareler görmek ilginçtir.


Cenovadaki Protestocular Ne İstiyor

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Cenova, açıklığı ve siyasal düşünce derinliğiyle ünlü bu Rönesans kenti, bu hafta sonunu bunalım içinde geçiriyor. Kentin dünyanın en güçlü ülkelerinin liderlerine kapılarını ardına kadar açması bekleniyordu ama Cenova yüksek teknolojinin olanaklarıyla donanmış barikatların koruduğu bir ortaçağ kalesine döndü. Küreselleşmenin mevcut biçimine ilişkin egemen ideolojiye göre başka seçenek yok. Tuhaftır ki, bu hem yönetilenleri hem yönetenleri belirliyor?

G-8 liderlerinin siyasal derinlik gösterisine girişmekten başka şansı yok. Amaçları bakımından saydam ve hayırsever görünme çabasındalar. Dünyanın yoksullarına yardım sözü veriyor ve Papa II.Jean Paul ve onun çıkarları önünde eğiliyor görünüyorlar. Ama asıl gündemleri güçlüler arasında, füze savunma sistemleri gibi konular üzerinde müzakereler yürütmek.

Bununla birlikte G-8 liderleri sanki eski bir tiyatro oyununda suflörün söylediklerini tekrar eden oyuncular gibi çevrelerindeki gerçeklikten kopmuş görünüyorlar. Daha çekilmiş olmasa da fotoğrafı görür gibiyiz: Ortada krala benzemeyen kral ABD Başkanı George W. Bush ve çevresinde toplanmış diğer hükümdarlar. Geleceğin fotoğrafı bu olamaz. Bu daha çok, zamanını doldurmuş mutlak hükümdarların görüntülendiği 1914 öncesinden kalma bir arşiv fotoğrafına benziyor.

Emperyalizmin Son Aşaması: İmparatorluk

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Körfez Savaşı'yla Kosova Savaşı arasında, dört elle, Michael Hardt ile birlikte yazdığım "İmparatorluk"un temelinde iki ana fikir yatıyor. Birincisi, (Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana söylenegeldiği şekilde yalnızca makro-ekonomik paradigma olarak değil, siyasal kategori olarak da) yasal düzenlemelerden yoksun topyekun piyasa diye bir şey olmadığı ve bu yasal düzenin etkinliğini güvenceye alan bir iktidardan yoksun olarak varlığını sürdüremeyeceği.

İkincisi, Bizim "emperyal" dediğimiz topyekun piyasanın yasal düzeninin yalnızca örgütlediği alan üzerinde yeni bir iktidar kimliği oluşturmakla kalmayıp yeni yaşama ve başkaldırma biçimleri, yeni üretim ve sınıf mücadelesi güçleri ortaya çıkardığıdır.

Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana edinilen uluslararası siyasal deneyim bu varsayımı büyük ölçüde doğruladı. Böylece içinde yaşadığımız an hakiki bir tartışma için ve siyaset ve hukuk bilimini yenilemek amacıyla küresel iktidarın yeni örgütlenişinden başlamak üzere ortaya attığımız kavramların (daha doğrusu, adlandırmaların) deneysel olarak sınanabilmesi için bir kapı açmış oldu.

Antonio Negri
Tam adı Antonio Negri
Born 1 Ağustos 1933 (86 yaş)
Padua , İtalya Krallığı
gidilen okul Padua Üniversitesi
Istituto İtalya'daki İtalyan Lisesi
 
çağ Çağdaş felsefe
bölge Batı felsefesi
Okul Kıta felsefesi
Otonomist Marksizm
Neo-Spinozizm 
Kurumlar Padua Üniversitesi 
Paris VIII (Vincennes)
Paris VII (Jussieu)
École Normale Supérieure
Uluslararası Felsefe Bölümü
Ana ilgi alanları
 • Siyaset felsefesi  
 • · Sınıf çatışması  
 • · Küreselleşme 
 •  · Commons 
 •  · Biyopolitika
Önemli fikirler
 • Küreselleşme  felsefesi
 •  · Çokluk 
 •  · İmparatorluk  teorisi 
 • · Kurucu iktidar  
 • · Maddi olmayan emek   
 • · Post-fordizm  
 • · Altermodernite  
 • · İşin reddi
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses