06102023Cts
Last updateCu, 12 May 2023 8pm

Keynes kimdir? 2.bölüm keynes iktisadı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Cambridge dönüşüyle ölümü arasında geçen sürede iktisadi düşüncesinin gelişimini incelemeden önce, bunun gerisindeki kişilik ve kafa yapısına bakılmalı, düşünce yapısı, çalışma yöntemleri, iktisadi araştırmanın yapısı hakkındaki görüşü ve benzer şeyler bilinmelidir. Keynes, ardında bir otobiyografi ya da iktisat araştırmalarının yapısı konusunda bir inceleme bırakmadıysa da, taslakları, mektupları, kendisinin ya da başkalarının çalışmaları üstüne yorumları, iktisatçının dokusunu anlamaya yeterli ipucu verir. 

Belki en iyi başlangıç noktası yine, Keynes'in içinden çıktığı entelektüel çevreye, yani Cambridge bakmak olacak. Çağdaş Cambridge iktisadını oluşturan kuşağın çalışmalarında, onları izleyenlerin de paylaştıkları bir ayırt edici özellik vardır. Marshall, Pigou, Sidgwick ve Neville Keynes, bütün çalışmalarında iktisada ahlaki bir bilim olarak bakmışlardır. Pozitif ve normatif kanıtlar ve önermeler arasında teorik bir ayrımı kabul etseler de, pratikte ikisinin iç- içe olduğu görüşündeydiler. Nitekim, Pigou, Marshall’ın gelişimini şöyle anlatır: 


Keynes kimdir? 1.bölüm gençliği

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Keynes, Victoria ve Edward dönemi İngilteresi'nin bir ürünüydü. Bu gerçek, onun kendine has davranışlarının ve dü- şünce alışkanlıklarının bir çoğunu açıklamaya yardımcıdır. 1914 yılında fiyatların 50 yıl önceki düzeyinin yüzde 11 altında, uzun vadeli faizlerin dalgalanma sınırlarının yüzde 2.5 ile yüzde 3,4 arasında olduğuna bakarak, bu dönemde fiyatların ve faizlerin görece istikrarlı olduğunu düşünenler çıkabilirdi. Yalnızca Oxford ve Cambridge'in yetiştirebildiği adaylar arasından ayıklanarak alınmış memurlardan oluşan bir meritokrasinin* egemenliğindeki küçük devlet hizmetleri kesiminden kimin sorumlu olacağı konusunda, seçmenlerin H.H. Asquith ve A.J. Balfour arasında seçme yapabildiği bir çağda, İngiliz hükümetinin bir entelektüel seçkinler topluluğunun elinde olduğunu varsayanlar da hoşgörülebilirdi.

Keynes’in ailesi Victoria dönemi akademik çevrelerine dayanır. Babası John Neville Keynes, Formal Logic (Formel Mantık) ve Scope and Method of Political Economy (Politik İktisatın Alanı ve Yöntemi) isimli eserleri klasikler içinde yer alan, önde gelen bir düşünür, iktisatçı ve akademik yöneticiydi. Newnham College mezunlarından olan annesi, Florence Ada, Cambridge’de yerel düzeydeki işlerle aktif olarak uğraşmış, belediyenin ilk kadın üyesi olmuş, daha sonra Belediye Başkanlığına kadar yükselmişti. Keynes'in Harvey Road'da üç kardeşin en büyüğü olanak geçirdiği çocukluk yılları sıradan ve mutlu görünüyor. Eğitimi de alışılmış biçimdeydi; bir mürebbiye, yerel bir yuva ve anaokulu; Eton'da tatminkâr, ama çarpıcı başarılarla dolu olmayan öğrencilik, sonra Cambridge Kings College'de klasikler ve matematik üzerine daha parlak öğrencilik yılları. Son 18 ayını her gün beyaz bir kravat ve temiz bir yaka takarak geçirdiği Eton'da Keynes'in ilgi alanı oldukça genişlemişti; öyle ki, 1902 Ekim'inde Kings’e matematik eğitimi için geldiğinde politik ve edebi, çok sayıda faaliyete katılmaya hazırdı. Bunlar arasında, Keynes'in gelişimine en çok katkıda bulunanı, Bloomsbury diye anılan gruba girişi olsa gerek.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses