06102023Cts
Last updateCu, 12 May 2023 8pm

Alain Badiou

Öteki Var mıdır

Öteki Var mıdır

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Öteki Var mıdır? Etiği "öteki etiği" ya da "farklılık etiği" olarak gören anlayışın kökeni, Kant'tan çok Emmanuel Levinas'in tezlerinde bulunur. Levinas, bir süre fenomenolojiye temas ettikten (Husserl ve Heidegger'le örnek bir biçimde hesaplaştıktan...

Loading...

Antonio Negri

Emperyalizmin Son Aşaması: İmparatorluk

Emperyalizmin Son Aşaması: İmparatorluk

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Körfez Savaşı'yla Kosova Savaşı arasında, dört elle, Michael Hardt ile birlikte yazdığım "İmparatorluk"un temelinde iki ana fikir yatıyor. Birincisi, (Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana söylenegeldiği şekilde yalnızca makro-ekonomik paradigma ol...

Loading...

Bertrand Russell

on emir

on emir

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

“Belki de liberal dışavurumun özü on yeni emirle özetlenebilir, elbette eskisinin yerini alması adına değil, yalnızca desteklemek adına. Bir öğretmen olarak, bu on yeni emri kamuoyunun dikkatine sunuyorum:

1. Hiçbir şeyi mutlak kesinlikle bildiğinizi ...

Loading...

Claude Lévi-Strauss

Loading...

Edward Said

Loading...

Fernand Braudel

Değişim oyunları

Değişim oyunları

Cumartesi, 22 Şubat 2020  |  Super User

Önceki konferansımda XV-XVIII. Yüzyıllar arasında kendi ürettiğini tüketen ve değiş-tokuş ekonomisine esasen yabancı olan muazzam bir sektörden söz ettim. XVIII. Yüzyıla hatta daha sonrasına kadar en gelişmiş döneminde   bile Avrupa' da genel yaşama ...

Loading...

Friedrich Engels

Karl Marx

Karl Marx

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

İlkin sosyalizme ve sonra da tüm çağdaş işçi hareketine bilimsel bir temel vermiş bulunan adam, Karl Marx, 1818'de Treves'de doğdu. Önce Bonn ve Berlin'de hukuk okudu, ama az sonra kendini yalnızca felsefe tarihi irdelemesine verdi ve, 1842'de, Fried...

Loading...

Herbert Marcuse

Özgürlük üzerine

Özgürlük üzerine

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Şimdiye kadar, ütopyacı spekülasyon diye isimlendirilebilecek olan şeyden kaçınmak eleştirel toplum Kuramının (özellikle de Marksçı kuramın) en önemli ilkelerinden birisi olmuştur. Toplumsal kuramdan varolan toplumları kendi işlevleri ve yetenekleri ...

Loading...

Immanuel Wallerstein

Her Şeyin Metalaştırılması

Her Şeyin Metalaştırılması

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Sermaye Üretimin tarihsel bir toplumsal sistemdir.

Kapitalizmin kökenlerini, işleyişini ya da yürürlükteki perspektiflerini anlamak için, var olan gerçekliğine bakmamız gerekir. Kuşkusuz, bu gerçekliği bir dizi soyut önermeyle özetlemeye girişebiliriz...

Loading...

Jean-Paul Sartre

Loading...

Karl Marks

Feuerbach Üzerine Tezler

Feuerbach Üzerine Tezler

Cumartesi, 04 Ocak 2020  |  Super User

1845 ilkyazında Marx, tarafından yazılmıştır;
Özgün basımı Engels tarafından 1888'de, kendi yazdığı  Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu'nun , ayrı basımının Ek'inde yayınlanmıştır.

"Feuerbach Üzerine Tezler", Marx tarafından, kendisine ai...

Loading...

Louis Althusser

Diyalektik ve materyalizm – Louis Althusser

Diyalektik ve materyalizm – Louis Althusser

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Bilim için yöntem”, “eylem için rehber” ve “bilimsel ve devrimci kuram” olan Marksizm, bilimsel faaliyetin en zorlu taleplerini seslendirirken aynı zamanda, bunları insan tarihine ve pratiğine bağlayan bağı da dile getirir. Günümüzde “kulaktan duyma ...

Loading...

Michel Foucault

Loading...

Noam Chomsky

Bu kriz batı uygarlığının krizi - Noam Chomsky

Bu kriz batı uygarlığının krizi - Noam Chomsky

Pazartesi, 13 Nisan 2020  |  Super User

Noam Chomsky, ‘Koronavirüs sonrası dünya’ dizisi kapsamında verdiği söyleşide, koronavirüsü “gelmekte olan daha büyük krizlerin küçük bir kesiti’” olarak yorumladı.

Dünyaca ünlü dilbilimci ve aktivist Noam Chomsky, DiEM25’in internet üzerinden gerçekl...

Loading...

Slavoj Žižek

Geri dönüşüm, organik gıda, bisiklet… Dünya böyle kurtarılmaz

Geri dönüşüm, organik gıda, bisiklet… Dünya böyle kurtarılmaz

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Kişisel vicdan hesabı yapmakla meşgulken, sanayi uygarlığının bütünü için daha sağduyulu sorular sormayı unuturum. Bu suçlama girişimi kolay bir kaçamak yol da bulur: Geri dönüştür, organik ye, yeni enerji kaynakları kullan vb. Vicdanımız rahat, yolu...

Loading...

Stephen Jay Gould

Harvard’da jeoloji profesörü olan Stephen Jay Gould ile söyleşi:

Harvard’da jeoloji profesörü olan Stephen Jay Gould ile söyleşi:

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

İnsanlığın tarihinde günümüze dek üç büyük aşağılanmadan söz edilir: Kopernik, dünyayla birlikte insanı da evrenin merkezi olmaktan çıkardı. Darwin insan varlığının soykütüksel tarihini hayvanlar âleminin bir yerlerinden başlattı. Freud, bilinçdışını...

Loading...

V.İ.Lenin

Friedrich Engels

Friedrich Engels

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Nasil bir zekâ mesalesi söndü

Nasil bir yürek durdu!

5 Agustos 1895’te Friedrich Engels Londra’da öldü. Dostu (1883’te ölen) Karl Marx’tan sonra, Engels, bütün uygar dünyanin modern proletaryasinin en yetkin bilim adami ve ögretmeniydi. Kaderin Karl Ma...

Loading...

David Harvey

Neoliberalizm hayatta ama gayrimeşru–Harvey

Neoliberalizm hayatta ama gayrimeşru–Harvey

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Kapital’in ilk bölümünde Marx, değerin üretimde yaratıldığını ve pazarda gerçekleştirildiğini belirtir. Dolayısıyla değer, üretim ile gerçekleştirme arasındaki çelişkili birlikteliğe bağlıdır. Marksistler üretimi çok önemsediler fakat gerçekleştirme ...

Loading...

Zygmunt Bauman

Loading...

Çeviriler

Neoliberalizmin dönemeçleri – Raúl Zibechi

Neoliberalizmin dönemeçleri – Raúl Zibechi

Salı, 17 Aralık 2019  |  Super User

Eleştirel düşünme krizi; başka bir ifadeyle, dünyayı dönüştürmek amacıyla eyleme geçebilmemiz için gerekli dünyayı kavrama yöntemimiz, analistlerin analitikten çok betimleyici olma eğilimindeki çok belirgin olmayan kavramları çoğaltmasına yol açtı. B...

Loading...

Seçtiklerim

Fırat Aydınkaya: Fanon Gerilimi : “Entelektüel Kürt Aklının Eleştirisi”

Fırat Aydınkaya: Fanon Gerilimi : “Entelektüel Kürt Aklının Eleştirisi”

Perşembe, 23 Nisan 2020  |  Super User

Postkolonyal teorinin en etkili sol açığı olmaya aday Achille Mbembe,  Zenci Aklın Eleştirisi  isimli eserinde zenci aklını eleştiriye tabi tutarken “zenci gece yaşayan, gecede yaşayan, yaşamı gece olmuş olandır” tespiti yapma cüretini gösterir. 

Bu tes...

Loading...

Theodor W. Adorno

Loading...

Sokrates

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Sokrates ( / s ɒ k r ə t Ben bir Z / ; [2] EskiYunan: Σωκρᾰτης,romanizasyonlarda: Sokrates,[sɔːkrátɛːs]; c. 470-M.Ö.399)[3][4] bir oldu klasik Yunan ( Atina ) felsefenin kurucularından biri olarak anılır. Batı felsefesi ve ilk olarak ahlaki filozof [5] [6] arasında Batı etik düşünce geleneğine. [7] [8] [9] Gizemli bir şahsiyet, hiç bir yazı yazmamış ve baştan sona klasik yazarların, özellikle de öğrencileri Plato ve Xenophon’un yazdığı yazılarla biliniyor. Diğer kaynaklar eş içerir Antisthenes, Aristippus ve Sphettos arasında Aeschines. Bir oyun yazarı olan Aristophanes, Sokrates’in yaşamı boyunca Socrates’ten bahseden oyunlar yazan ana çağdaş yazar olmasına rağmen, Chios'un “Travel Journal” bir parçası, Socrates’in gençliği hakkında önemli bilgiler veriyor. [10] [11]

Platon

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Platon Yunanca: Πλάτων Platón, olarak klasik Attic 428/427 ya da  424/423 - 348/347 BC) bir olduğu Atina filozof sırasında Klasik dönem içinde AntikYunan, kurucusu Platonist düşünce okulu ve Akademi, yüksek öğrenim ilk kurum Batı dünyasında. 

Kendisi çok önemli figür olarak kabul edilir tarihin içinde Antik Yunan ve Batı felsefesi hocası ile birlikte, Sokrates ve onun en ünlü öğrencisi, Aristoteles . [a] Platon da sık sık Batı dininin ve maneviyatın kurucularından biri olarak gösterildi . [4] Plotinus ve Porphyry gibi filozofların sözde Neoplatonizması, Saint Augustine'yi ve dolayısıyla Hristiyanlığı etkiledi . Alfred Kuzey Whitehead Bir keresinde kaydetti: "Avrupa felsefe geleneğinin en güvenli genel karakteristiği Plato'ya bir dizi dipnottan ibaret olmasıdır ". [5]

Aristoteles

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Aristoteles ( / aer ɪ s t ɒ t əl / ; [3] Yunanca : Ἀριστοτέλης Aristóteles , telaffuz  [aristotélɛːs] ; 384-322 BC) [A] , bir Yunandı filozof ve bilgili kimse esnasında klasik bir süre içinde Eski Yunanistan . Lyceum'un kurucusu ve Peripatetik felsefe okulu ve Aristoteles geleneğidir. Öğretmeni Plato ile birlikte“ Batı Felsefesinin Babası” olarak adlandırıldı ve hükümet . Aristoteles, kendisinden önce var olan çeşitli felsefelerin karmaşık bir sentezini sağladı ve hepsinden öte, Batı'nın entelektüel sözlüğünü miras aldığı öğretilerinden kaynaklandı.". Yazıları , fizik , biyoloji , zooloji , metafizik , mantık , etik, estetik , şiir , tiyatro, müzik, söylem , psikoloji , dil bilimi , ekonomi , politika dahil olmak üzere birçok konuyu kapsıyoryanı sıra, problemler ve sorgulama yöntemleri.

Immanuel Kant

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Immanuel Kant ( İngiltere : æ t / , [15] [16]   ABD: kɑːn/;[17] [18] Almanca: [ɪˈmaːnu̯eːl kant-nu̯ɛl-] [19] [20] 22 Nisan 1724 - 12 Şubat 1804) Aydınlanma Çağı'nda etkili bir Prusyalı Alman filozofu[21] vardı. Aşkın aşkın idealizm doktrininde , o mekanı, zamanı ve nedensellik sadece duyarlılıktır ; “kendi içinde şeyler”  var, ancak doğaları bilinmemektedir. [22] [23] Görüşüne göre zihin, tüm yapısal tecrübeleri paylaşan tüm insani deneyimlerle deneyimliyor ve yapılandırıyor. Dünyevi nesnelerin apriori (“önceden”) sezgiselleştirilebileceği ve bu sezginin nesnel gerçeklikten bağımsız olduğu  yönündeki önermesinde  Kopernik devrimine bir paralel çizdi .[24] Kant, aklın ahlak kaynağı ve estetik olduğuna inanıyordu. ilgisiz yargılama fakültesinden doğar. Kant'ın görüşleri, çağdaş felsefe, özellikle epistemoloji , etik, politik teori ve post-modern estetik alanlarında büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor .

Alain Badiou

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

b ə d j U / ; Fransızca:  [alɛ badju] ; 1937 17 Ocak doğumlu) bir Fransız filozof, Felsefe eski kürsü başkanı Ecole Normale Supérieure (ENS) ve felsefesi Fakültesi kurucusu Üniversite de Paris VIII ile Gilles Deleuze'ün , Foucault ve Jean-Francois Lyotard'a. Badiou varlık, gerçek, olay ve olay kavramları hakkında yazmıştır. Olay iddia ettiği, bir bakıma, ne olduğunu postmodernizm basitçe bir tekrarıdır modernliğin. Badiou, bir dizi siyasi organizasyonda yer aldı ve düzenli olarak siyasi olaylar hakkında yorum yaptı. Badiou, komünizmin siyasi bir güç olarak geri dönüşünü savunuyor.

biyografi

Badiou, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da Direniş'in bir çalışanı olan bir matematikçinin oğlu Raymond Badiou (1905-1996). Lycée Louis-Le-Grand ve ardından École Normale Supérieure'de (1955–1960) öğrenci idi .  

Antonio Negri

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Antonio " Toni " Negri (1 Ağustos 1933 doğumlu), bir İtalyan Spinozist -Marksist [9] sosyolog ve politik filozof olup, en iyi İmparatorluk ortak yazarlığıyla tanınmıştır ve Spinoza'daki çalışmaları için ikincildir.

Padua'da doğdu, memleketi üniversitesinde siyaset felsefesi profesörü oldu.  Negri , 1969'da Potere Operaio (İşçi Gücü) grubunu kurdu ve Autonomia Operaia'nın önde gelen bir üyesiydi . En popüler Özerklik teorisyenlerinden biri olarak, “devrimci bilinci” çağıran son derece etkili kitaplar yayınladı.

1970'lerin sonlarında, sol kanatlı terör örgütünün beyni Kızıl tugaylar ( Brigate Rosse veya BR), 1978 yılının Mayıs ayında İtalya’nın iki defa başbakanı Aldo Moro’nun kaçırılmasıyla ilgili beyni olmak gibi suçlamalarla suçlandı. ve diğerleri arasında Hıristiyan-Demokrat Parti lideri. 

Bertrand Russell

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell , OM FRS (18 Mayıs 1872 - 2 Şubat 1970) İngiliz bir filozof, mantıkçı , matematikçi, tarihçi, yazar, denemeci, sosyal eleştirmen , politik aktivist ve Nobel ödüllü idi .  Russell, hayatındaki çeşitli noktalarda , kendisini şüpheli bir doğanın kendisini hiçbir zaman "hiçbir şey yapmadığını hissetmesine yol açtığını" itiraf etmesine rağmen, kendisini liberal, sosyalist ve pasifist olarak kabu etti. Herhangi bir derin duyu.  " Russell Monmouthshire'da doğdu Birleşik Krallık'taki en önde gelen soylu ailelerden biri. 20.yüzyılın başlarında, Russell İngilizlerin “ idealizmekarşı ayaklanmasına” yol açtı . 

Claude Lévi-Strauss

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

(/klɔːd leɪvi'nin straʊs/; Fransız  [olarak sayabiliriz Levi stʁos] 1908 Kasım 28 - 30 Ekim 2009 , [3] [4] [5 ] Belçika’da doğmuş bir Fransız antropolog ve etnoloji uzmanıydı. Yapısalcılık ve yapısal antropoloji teorisinin geliştirilmesinde kilit öneme sahipti . [6] Collège de France'da Sosyal Antropoloji Bölüm Başkanı oldu.1959 ile 1982 yılları arasında ve bir üye seçildi Académie française yanında, dünya çapında üniversiteler ve kuruluşlardan sayısız ödüller almış adı olmuştur 1973. He de James George Frazer ve Franz Boas[7] "Modern antropoloji babası" . [8]

Lévi-Strauss “vahşi” aklın “medeni” akıl ile aynı yapılara sahip olduğunu ve insan özelliklerinin her yerde aynı olduğunu savundu. [9] [10] 

Edward Said

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Edward Wadie Said ( ɑː Ben bir d / ; Arap : إدوارد وديع سعيد[wædiːʕ sæʕiːd] , Idwārd Wadīʿ Saʿīd ; 1 Kasım 1935 - 24 Eylül 2003), bir kamu entelektüeli olan Columbia Üniversitesi'nde edebiyat profesörüve sömürge sonrası çalışmaların akademik alanının kurucusuydu. [3] İşgal edilen Filistin'de doğan bir Filistinli Amerikalı , bir ABD Ordusu gazisi olan babası aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı. Batı kanonunda, İngiliz ve Amerikan okullarında eğitim gören Said, eğitimini ve iki kültürlü perspektifini Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki, özellikle de Ortadoğu'daki İsrail-Filistin çatışması arasındaki boşlukları aydınlatmak için kullandı. ; Başlıca etkileri Antonio Gramsci , Frantz Fanon , Aimé Césaire, Michel Foucault ve Theodor Adorno'idi . [4]

Fernand Braudel

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Fernand Braudel ( Fransızca:  [bʁodɛl] ; 24 Ağustos 1902 - 27 Kasım 1985) Fransız tarihçi ve Annales Okulu lideriydi . Bursu üç ana projeye odaklandı: Akdeniz (1923–49, sonra 1949-66), Medeniyet ve Kapitalizm (1955–79) ve Fransa'nın bitmemiş kimliği (1970–85). Ünü, kısmen de olsa yazılarından, ancak Annales Okulu'nu 1950'den sonra Fransa'da ve dünyadaki en önemli tarihsel araştırma motoru haline getirmedeki başarısından da kaynaklanıyor. Annales Tarih Okulu'nun baskın lideri olarak1950'lerde ve 1960'larda Fransa ve diğer ülkelerde tarihi yazı üzerinde büyük bir etki yaptı. Henri Hauser'in öğrencisidir (1866-1946). Braudel, büyük ölçekli sosyoekonomik faktörlerin tarih yazımı ve yazımında rolünü vurgulayan modern tarihçilerin en iyilerinden biri olarak kabul edilmiştir.[1] Ayrıca, dünya sistemleri teorisinin öncüllerinden biri olarak düşünülebilir. Braudel, çalışmalarında, bireylerden veya olaylardan dünya sistemlerine kadar tarihin analizinde ve zanaatta odaklanmanın devrimci bir değişimini göstermektedir.[2]

Friedrich Engels

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

 

Engels ( ɛ ŋ ( ɡ ) əl z / TR - əlz (g) ; [2] [3] [4] :  Alman [fʁiːdʁɪç ʔɛŋl̩s] bazen anglicised Friedrich Engels , 1820 Kasım 28 - 1895 5 Ağustos) idi Alman bir filozof , tarihçi , komünist , sosyal bilimci , sosyolog , gazeteci ve iş adamı[5] Babası  Salford’daki büyük tekstil fabrikalarının sahibiydi., İngiltere ve Barmen , Prusya’da (şu anda Wuppertal’de , Almanya).  Engels, artık Marksist teori olarak bilinen ve Karl Marx ile birlikte bilinenleri geliştirdi ve 1845'te İngiliz şehirlerinde  kişisel gözlemlere ve araştırmalara dayanarak İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu'nu yayınladı . 1848'de Engels,  Komünist Manifesto'yu Marx'la birlikte yazdı ve aynı zamanda birçok eseri de yazdı ve ortak yazdı. Daha sonra Engels,Marx'ı maddi olarak destekledi, araştırma yapmasına ve Das Kapital'i yazmasına izin verdi .

Herbert Marcuse

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Herbert Marcuse ( /mɑːrkuzə/;     Almanca: [maɐ̯kuːzə]; 19 Temmuz 1898 - 1979 29 Temmuz) bir Alman-Amerikan oldu filozof , sosyolog ve siyaset kuramcısı ile ilişkili, Frankfurt Okulu ve Eleştirel Kuram.  Berlin'de doğan Marcuse, Berlin Humboldt Üniversitesi'nde ve ardından doktora derecesini aldığı Freiburg'da okudu Frankfurt merkezli Sosyal Araştırma Enstitüsü'nde önemli bir şahsiyetti.- daha sonra Frankfurt Okulu olarak bilinirdi . Sophie Wertheim (1924–1951), Inge Neumann (1955–1973) ve Erica Sherover (1976-1979) ile evlendi.[4] [5] [6]   Yazılı eserlerinde, yeni sosyal kontrol biçimlerini temsil ettiklerini savunarak kapitalizmi, modern teknolojiyi, tarihi materyalizmi ve eğlence kültürünü eleştirdi.

1943-1950 yılları arasında Marcuse, ABD hükümetinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ideolojisini Sovyet Marksizm: Eleştirel Bir Analiz (1958) kitabında eleştiren ABD Stratejik Hizmetler Ofisi'nde (Merkezi İstihbarat Ajansı'nın öncüsü ) çalıştı.

Immanuel Wallerstein

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Immanuel Maurice Wallerstein ( w ɔː ər Ben bir N / ; [4] 28 Eylül 1930 - 2019 Ağustos 31) bir olduğu Amerikan sosyolog ve ekonomik tarihçi . Belki de dünya-sistem yaklaşımının ortaya çıkmasına neden olan sosyolojideki genel yaklaşımı geliştirmesiyle tanınmaktadır . [5] Yale Üniversitesi'nde 2000'den, ölümüne kadar 2019'da ölümüne kadar kıdemli araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve Ekim 1998'den Temmuz 2019'a kadar dünya işleriyle ilgili Agence Global aracılığıyla iki ayda bir sendika yorumunu yayınladı. [6][7] Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin 13. başkanıydı (1994-1998). [8] 
Hayatın erken dönemi ve eğitim: Ebeveynleri Sara Günsberg (1895 doğumlu) ve Menachem Lazar Wallerstein (1890 doğumlu) Polonyalı Yahudilerdi ve ikisi de Galiçya'dan geldi . Birinci Dünya Savaşı nedeniyle, 1919'da evlendikleri Berlin'e taşındılar . İki yıl sonra, Sara ilk oğulları Solomon'u doğurdu.

Jean-Paul Sartre

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

s ɑːr ə / , ABD de s ɑːr t / ; [8] Fransız:  [saʁtʁ] ; 1905 Haziran 21 - Nisan 1980 15), bir Fransız filozof yazarı, roman senaryo yazarı, politik aktivist, biyografi yazarı ve edebiyat eleştirmeni. Varoluşçuluk ve fenomenoloji felsefesinde anahtar figürlerden biriydi ve 20. yüzyıl Fransız felsefesinde ve Marksizminde önde gelen isimlerden biriydi. Eserleri de etkiledi sosyoloji , eleştirel teori , sömürge sonrası teori ve edebi çalışmalar ve bu disiplinleri etkilemeye devam ediyor. Sartre, önde gelen feminist ve diğer varoluşçu filozof ve yazar Simone de Beauvoir ile olan açık ilişkisi için de dikkat çekti . Birlikte, Sartre ve de Beauvoir , burjuva olarak gördükleri çocuklarının kültürel ve sosyal varsayımlarına ve beklentilerine hem yaşam tarzı hem de düşünce açısından meydan okudu . 

Karl Marx

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Karl Marx  ( Almanca: [ˈkaʁl ˈmaʁks] ; [14] [15] 5 Mayıs 1818 - 14 Mart 1883) bir Alman filozof, iktisatçı, tarihçi, sosyolog, politik teorisyen, gazeteci ve sosyalist devrimciydi. Almanya'nın Trier kentinde doğan Marx, üniversitede hukuk ve felsefe okudu . 1843'te Jenny von Westphalen ile evlendi . Politik yayınları nedeniyle Marx, vatansız hale geldi ve on yıl boyunca Londra'daki karısı ve çocukları ile sürgünde yaşadı , burada Alman düşünür Friedrich Engels ile işbirliği içinde düşüncelerini geliştirmeye devam etti ve yazılarını yayınladı. British Museum'un okuma odasında araştırma . En çok bilinen başlıkları 1848 broşürü, Komünist Manifesto ve üç ciltlik Das Kapital'dir.. Siyasi ve felsefi düşüncesi, sonraki entelektüel, ekonomik ve politik tarih üzerinde çok büyük bir etkiye sahipti ve adı bir sıfat, bir isim ve bir sosyal teori okulu olarak kullanıldı. Marx'ın toplum, ekonomi ve politika konusundaki eleştirel teorileri - Marksizm olarak topluca anlaşıldı  -

Karl Marx

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Çocukluk ve Gençlik

Karl Marx, 5 Mayıs 1818'de Trier kentinde, bir avukat olan Henrich Marx'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi, şimdi adresi Brückengasse 10 No olarak değiştirilen Brückengasse 664 No.lu küçük iki katlı bir evde otururdu. İki yıl sonra Marx'ın 1835'te Trier'den ayrılana kadar oturduğu Simenonstrasse'deki eve taşındılar. Moselle ırmağının iki yakası üzerine yayılmış olan Rhein eyaletine bağlı Trier kenti Almanya'nın en eski kentlerinden biridir. Ortaçağda geniş bir piskoposluğun merkezi, Trier başpiskoposunun ikametgahıydı; ancak daha sonraları Trier Prusya'ya bağlı Rhein eyaletinin bölge merkezi olarak kalmasına karşın Rhein boyunca uzanan Köln, Düsseldorf gibi başka kentlere göre eski önemini kaybetti. Trier o sıralarda 15.000'den daha az bir nüfusu olan sessiz bir kentti; ama o da bütün Almanya'yı önüne katıp götüren toplumsal hareketten uzak kalamazdı. Orada da varlıklarını sefalet içinde sürdürmeye çalışan şehir yoksullarıyla varlıklı azınlık arasında keskin bir toplumsal karşıtlık vardı. Sosyalist teoriler Trier'de de yankılandı, 1820'lerde ve 1 830'larda Almanya'nın ilk ütopyacı sosyalistlerinden biri olan Ludwig Gall ilk broşürlerini orada yayınladı.

Louis Althusser

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

æltʊsɛər / ABD: / ɑltÛsɛər /; [6]: Fransız [altysɛʁ]; 1918 Ekim 16 1990-22 Ekim) bir Fransız Marksist filozof. Cezayir'de doğdu ve Paris'teki École Normale Supérieure'de çalıştı ve sonunda Felsefe Profesörü oldu. Althusser, Fransız Komünist Partisi'nin (Parti communiste français, PCF) bazen güçlü bir eleştirmen olmasına rağmen uzun zamandır bir üyeydi. Argümanları ve tezleri, Marksizmin teorik temellerine saldırırken gördüğü tehditlere karşı koyuldu. Bunlar hem ampirizmin Marksist teori üzerindeki etkisini hem de Avrupa komünist partilerinde bölünmeler olarak ortaya çıkan hümanist ve reformist sosyalist yönelimlerin yanı sıra " kişilik kültü " ve ideoloji sorununu da içeriyordu. Althusser'a genel olarak Yapısal Marksist denir, ancak Fransız yapısalcılığının diğer okullarıyla olan ilişkisi basit bir ilişki değildir ve yapısalcılığın birçok yönünü eleştirmiştir.

Michel Foucault

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

fUkoʊ/foo-KOH  , Fransızca: [pɔl miʃɛl Fuko] ; 1926  -  15  Ekim  1984  25  Haziran)  genel olarak bilinen  Michel  Foucault , Fransız  filozof,  fikirlerin  tarihçi ,  sosyal  kuramcı ve edebi eleştirmen.  Foucault’nun teorileri temel olarak iktidar ile bilgi arasındaki ilişkiyi ve bunların toplumsal kurumlar aracılığıyla nasıl bir sosyal kontrol biçimi olarak kullanıldığını ele alır.  Yapısalcılık sonrası ve postmodernist olarak sıkça atıfta bulunulsa da Foucault bu etiketleri reddetti.  Düşüncesi akademisyenleri, özellikle iletişim çalışmaları, antropoloji, sosyoloji, kültürel çalışmalar, edebiyat teorisi, feminizm ve eleştirel teoride çalışanları etkiledi.

Fransa'nın  Poitiers  kentinde,  bir  orta  sınıf  ailesinde  doğan  Foucault,  Lycée  Henri-IV'te  ,  felsefeye  ilgi  duyduğu  ve  öğretmenleri  Jean  Hyppolite  ve  Louis'in  etkisi  altında  olduğu  École  Normale  Supérieure'de  eğitim  gördü.  Althusser  ve  Paris  Üniversitesi'nde  (  Sorbonne  )  felsefe  ve  psikoloji  alanında  derece  kazandı. 

Noam Chomsky

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Avram Noam Chomsky [a] (7 Aralık 1928 doğumlu) Amerikalı bir dilbilimci , filozof , bilişsel bilim adamı , tarihçi , [b] [c] sosyal eleştirmen ve politik aktivist . Bazen "modern dilbilimin babası" olarak adlandırılan [d] Chomsky, aynı zamanda analitik felsefede ve bilişsel bilim alanındaki kurucularından da büyük bir figürdür . Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Enstitü Profesörü Emeritus ve ABD'de Laureate Profesörü olarak ortak bir atama yaptı.Arizona Üniversitesi ve dilbilim , savaş, politika ve kitle iletişim araçları gibi konularda 100'den fazla kitabın yazarıdır . İdeolojik olarak, anarko-sendikalizm ve özgürlükçü sosyalizm ile uyum içindedir .

Slavoj Žižek

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Slavoj Žižek (/slɑːvɔɪʒiʒɛk/Slahvoy ZHEE-zhekSloven: [slaʋɔj ʒiʒɛk]; 1949 21 Mart doğumlu) bir olan Sloven filozof, Bölümünde halen bir araştırmacı felsefesi Ljubljana Üniversitesi Sanatlar Fakültesi ve Uluslararası yönetmeni Beşeri için Birkbeck Enstitüsü arasında Londra Üniversitesi . [3] Ayrıca Global Eminent BilginSeul'deki Kyung Hee Üniversitesi . O da dahil olmak üzere konularda çalışan kıta felsefesi, siyaset teorisi , kültürel çalışmalar , psikanaliz , film eleştirisi, Marksizm, hegelciliği ve teoloji. 1989 yılında žižek, ilk olarak Lacan psikanalizi ve Hegelci idealizm üzerine yoğunlaşan materyalist bir ideoloji anlayışı geliştirmek için geleneksel Marksist teoriden ayrıldığı ilk İngiliz dili metni olan "İdeolojinin Yüce Nesnesi'ni"  yayımladı .[4] [5] 

Stephen Jay Gould

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Stephen Jay Gould ( ɡ û d / ; 10 Eylül 1941 - 2002) 20 Mayıs bir Amerikalı paleontolog, evrimsel biyolog ve bilim tarihçisi . Ayrıca neslinin popüler biliminin en etkili ve en çok okunan yazarlarından biriydi[1]  Gould kariyerinin çoğunu Harvard Üniversitesi'nde ve New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışarak geçirdi. 1996 yılında Gould, New York Üniversitesi'nde Vincent Astor Biyoloji Araştırma Profesörü olarak görev aldı. Orada zamanını orada ve Harvard'da öğretmenlik yaparak ayırdı. Evrimsel biyoloji Gould'un en önemli katkı kuramıydı sıçramalı denge , [2] de geliştirilmiş Niles Eldredge 1972'de[3] teorisinin çoğu evrimi seyrek ani sıçramalı evrimsel stabilite, uzun süreler ile karakterize edilir önermektedir süreleri türleşmeyi dallanma . Teori, fiziksel kademeli olma karşıtıydı , evrimsel değişimin fosil kayıtlarında düzgün ve sürekli bir değişim paterni ile işaretlendiği popüler düşüncesi. [4]

Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Vladimir İlyiç Ulyanov a] (22Nisan 1870 - 21 Ocak 1924) takma adı Lenin tarafından daha iyi bilinen, [c] bir Rus devrimci, politikacı ve politik teorisyendi. O görevinde hükümet başkanı arasında Sovyet Rusya 1917 den 1924 kadar ve SovyetlerBirliği, O'nun idaresi altında 1924 için 1922den Rusya ve ardından daha geniş Sovyetler Birliği oldu tek partili komünist devlet tarafından yönetilen Rus Komünist Partisi İdeolojik olarak bir komünist, Leninizm diye bilinen bir Marksizm türevi geliştirdi. Simbirsk'te orta derecede zengin bir orta sınıf ailede doğan Lenin, erkek kardeşinin 1887 infazının ardından devrimci sosyalist politikaları benimsedi. Kovulan Kazan İmparatorluk Üniversitesi'nde karşı protestolara katıldığı için Rus İmparatorluğun Çarlık hükümetinin, bir hukuk diploması için aşağıdaki yıllar adadı. 

David Harvey

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

David W. Harvey FBA (1935 31 Ekim doğumlu) bir İngiliz doğumlu olan Marksist ekonomik coğrafyacı ve Seçkin Profesör ait antropoloji ve coğrafya de New York Şehir Üniversitesi Graduate Center'da ( CUNY ). Doktora derecesini 1961'de Cambridge Üniversitesi'nden Coğrafya'da aldı . Harvey, modern coğrafyanın bir disiplin olarak gelişmesinde öne çıkan pek çok kitap ve makale yazdı . O kent hakkı fikrinin bir savunucusu .

2007 yılında Harvey, Thomson ISuters veritabanındaki akademik dergilerden alınan alıntıları sayarak, o yılki beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde en çok atıf yapılan kitapların yazarı olmuştur . [1]

 

Harvey, Gillingham Dilbilgisi Erkek Çocuk Okulu ve St John's College, Cambridge'de (hem lisans hem de lisansüstü çalışmaları için) devam etti. Harvey'in ilk çalışmaları, 19. yüzyılda Kent'teki şerbetçiotu üretimi üzerine doktorasıyla başlar. Tarihsel sorgulama daha sonra yaptığı çalışmalardan geçiyor (örneğin Paris'te).

Harvey New York'ta yaşıyor. Ocak 1990'da doğan bir kızı Delfina'ya sahip. [2]

Zygmunt Bauman

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Zygmunt Bauman ( b aʊ ə N / 1925 Kasım 19 - 2017 9 Ocak) Polonya olduğu sosyolog ve düşünür. Polonya Halk Cumhuriyeti’nin Komünist hükümeti tarafından tasarlanan ve Polonya vatandaşlığını İsrail’e taşımak için vazgeçmek zorunda bıraktığı 1968’de Polonya’dan siyasi bir temizlikle kovuldu. Üç yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 1971’de İngiltere’de ikamet etti, Londra Ekonomi Okulu’nda okudu ve Leeds Üniversitesi’nde Sosyoloji Profesörü oldu. Bauman, modernite ve Holokost, postmodern tüketim ve sıvı modernite gibi çeşitli konular üzerine yazılar yazan, dünyanın en ünlü sosyal teorisyenlerinden biriydi .[1] Bauman, 1925'te Polonya'nın Poznan kentinde, gözlemci olmayan Polonya Yahudi ailesinde doğdu. Polonya, Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği tarafından 1939'da işgal edildiğinde , ailesi, SSCB'ye doğuya doğru kaçtı. Bauman daha sonra siyasi bir eğitmen olarak çalışan Sovyet kontrolündeki İlk Polonya Ordusuna katıldı . 
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses