06102023Cts
Last updateCu, 12 May 2023 8pm

Fernand Braudel

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Fernand Braudel ( Fransızca:  [bʁodɛl] ; 24 Ağustos 1902 - 27 Kasım 1985) Fransız tarihçi ve Annales Okulu lideriydi . Bursu üç ana projeye odaklandı: Akdeniz (1923–49, sonra 1949-66), Medeniyet ve Kapitalizm (1955–79) ve Fransa'nın bitmemiş kimliği (1970–85). Ünü, kısmen de olsa yazılarından, ancak Annales Okulu'nu 1950'den sonra Fransa'da ve dünyadaki en önemli tarihsel araştırma motoru haline getirmedeki başarısından da kaynaklanıyor. Annales Tarih Okulu'nun baskın lideri olarak1950'lerde ve 1960'larda Fransa ve diğer ülkelerde tarihi yazı üzerinde büyük bir etki yaptı. Henri Hauser'in öğrencisidir (1866-1946). Braudel, büyük ölçekli sosyoekonomik faktörlerin tarih yazımı ve yazımında rolünü vurgulayan modern tarihçilerin en iyilerinden biri olarak kabul edilmiştir.[1] Ayrıca, dünya sistemleri teorisinin öncüllerinden biri olarak düşünülebilir. Braudel, çalışmalarında, bireylerden veya olaylardan dünya sistemlerine kadar tarihin analizinde ve zanaatta odaklanmanın devrimci bir değişimini göstermektedir.[2]

 biyografi

Braudel, Fransa’nın Meuse bölgesinde , Luméville-en-Ornois’te (1943’ten itibaren Gondrecourt-le-Château ile birleşmiş ve bir parçası olarak) doğmuştur . [3] Doğal bir matematikçi olan babası, çalışmalarında kendisine yardım etti. Braudel ayrıca çok sayıda Latince ve biraz da Yunanca çalıştı. 7 yaşındayken ailesi Paris'e taşındı. Braudel, Lycée Voltaire ve Sorbonne'da eğitim gördü, 20 yaşındayken bir agrega kazandı.tarihte. 1923-1932 yılları arasında Cezayir Üniversitesinde ders verirken Akdeniz'den etkilendi ve 16. yüzyılda Cezayir'deki İspanyol varlığı hakkında birkaç makale yazdı. Bu süre zarfında Braudel , İspanya Kralı II. Philip'in dış politikası üzerine doktora tezine başladı . 1932'den 1935'e kadar Paris'teki lise (Ortaokul veya lise) Pasteur , Condorcet ve Henri-IV'te ders verdi . [3]

1900'de Fransızlar, Brezilya Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulmasıyla Brezilya'daki kültürel etkilerini sağlamlaştırdılar. Ancak São Paulo, hala bir üniversiteden yoksundu ve 1934'te francophile Julio de Mesquita Filho, antropolog Claude Lévi-Strauss ve Braudel'i kurmaya yardımcı olmak için davet etti . Sonuç, yeni São Paulo Üniversitesi'nin kurulmasıydı . Braudel daha sonra Brezilya'daki zamanın “hayatının en büyük dönemi” olduğunu söyledi. [4]

1937'de Braudel Brezilya'dan Paris'e döndü. Ancak yolculuk gideceği yere varmak kadar önemliydi; yolda, etkili Annales dergisinin kurucu ortağı olan Lucien Febvre ile tanıştı . İkili aynı gemide geçiş rezervasyonu yaptırmıştı. [3] diye etkisi altında düştüğünde Braudel Akdeniz doktorası arşiv araştırma başlamıştı Annales 1938 civarında Okulu diye girmiş Ayrıca bu sefer Ecole pratique des Hautes Etudes tarihinin eğitmen olarak. [3] Lucien Febvre ile çalıştı ve daha sonra Braudel'in magnum opus'un ilk versiyonlarını okuyacak ve editör tavsiyesinde bulunacaktı.

1939'daki savaşın başlangıcında askerlik görevine çağrıldı ve 1940'ta Almanlar tarafından esir alındı. [3] O gerçekleştirildi esir kamp Mainz yakınında bir esir kampında transfer edilmeden önce 1942 1940 den Lübeck savaştan geri kalanı için kaldı. Braudel, bu kamptayken, harika eseri La Méditerranée ve le Monde Méditerranéen ( II. Filipin Çağında Akdeniz ve Akdeniz Dünyası ) adlı eserini, II . muazzam hafıza ve yerel bir kütüphane. [3]

Braudel, 1945'ten sonra ikinci nesil Annales tarihçilerinin lideri oldu . 1947'de, Febvre ve Charles Morazé ile Braudel , New York'taki Rockefeller Vakfı'ndan fon aldı ve Ecole Pratique'de "Ekonomik ve sosyal bilimler" için Sixième Bölümünü kurdu. des Hautes Etudes . 1960 yılında Ford Vakfı'ndan 1 milyon dolar daha aldı. [5]

1962'de, o ve Gaston Berger, Ford Vakfı'nın bağışını ve hükümet fonlarını, Braudel'in 1970'ten ölümüne kadar yönettiği Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) adlı yeni ve bağımsız bir vakıf oluşturmak için kullandı. "Maison des Sciences de l'Homme" adlı binanın içine yerleştirildi. Rieh yaymak amacıyla uluslararası ağ üzerindeki faaliyetlerini odaklı Annales Avrupa'ya ve dünyaya yaklaşım. 1972'de, dergisinin adı üzerindeki bütün yayıncılık sorumluluğunu bıraktı, ancak adı masthead üzerinde kaldı.

1962'de bir tarih dersinin temeli olarak bir Medeniyetler Tarihi yazdı , ancak olaylara dayalı geleneksel anlatıyı reddetmesi, Fransız Eğitim Bakanlığı için çok radikal bir şeydi. [6]

Braudel'in çalışmasının bir özelliği, marjinal insanların acı çekmesine karşı şefkatiydi. [7] Hayatta kalan çoğu tarihi kaynağın okuryazar varlıklı sınıflardan geldiğini dile getirdi. Kölelerin, serflerin, köylülerin ve kentli yoksulların geçici yaşamlarının önemini vurguladı ve ilgili ustalarının ve toplumlarının servet ve iktidarlarına katkılarını sergiledi. Eserleri genellikle günlük yaşamın çağdaş tasvirleri ile, nadiren de asillerin veya kralların resimleriyle gösterilmiştir.

1949'da Braudel, Febvre emekli olduktan sonra Collège de France'a seçildi . O akademik dergi, kurucuları arasında Revue économique , içinde 1950. [8] [9] O 1983 yılında 1968 yılında emekli, o seçildi Académie française .

 

La Méditerranée

İlk kitabı La Méterranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II (1949) ( Philip Çağında Akdeniz ve Akdeniz Dünyası ) en etkileyicisiydi.

Braudel için tek bir Akdeniz yoktur. Pek çok deniz var - aslında erkeklerin faaliyet gösterdiği “engin, karmaşık bir genişlik”. Akdeniz'de yaşam yürütülür: insanlar seyahat eder, balık tutar, savaşlarla savaşır ve çeşitli bağlamlarda boğulur. Deniz ovalar ve adalar ile belirginleşiyor. Ovalardaki yaşam çeşitli ve karmaşıktır; daha fakir güney, dini çeşitlilikten (Katoliklik ve İslam) ve kuzeyden daha zengin olan kuzey ve kuzeyden gelen kültürel ve ekonomik müdahalelerden etkilenmektedir. Başka bir deyişle, Akdeniz dışsal olandan bağımsız olarak anlaşılamaz. Sınırlara katı bir şekilde bağlılık durumu yanlışlar.

İlk zaman, coğrafi zaman, yavaş, neredeyse farkedilmeyen değişimi, tekrarı ve döngüleri ile çevre zamanıdır. Bu değişiklik yavaş olabilir, ancak karşı konulamaz. İkinci seviye, Braudel'in Akdeniz ekonomisini, sosyal gruplaşmaları, imparatorlukları ve medeniyetleri tartıştığı uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel tarihi içerir. Bu seviyedeki değişim, çevreninkinden çok daha hızlıdır; Braudel, iki veya üç yüzyılda, çeşitli aristokrasilerin yükselişi ve düşüşü gibi belirli bir paterni tespit etmek için bakar. Üçüncü zaman, olaylara aittir ( tarihçesi événementielle ). Bu isimleri olan bireylerin tarihidir. Bu, Braudel için yüzeylerin ve aldatıcı etkilerin zamanıdır. Bu " kurye durée'nin zamanı""uygun ve " olaylara, politikaya ve insanlara "hitap eden Akdeniz'in 3. Bölümünün odak noktası .

Braudel'in Akdeniz'i denizin üzerindedir ancak en önemlisi çöl ve dağlardır. Çöl, tüm topluluğun hareket ettiği göçebe bir sosyal örgütlenme biçimi yaratır; dağ hayatı sedanterdir. Transhumance - yani dağdan ovaya hareket, ya da belirli bir mevsimde bunun tersi de - Akdeniz varlığının kalıcı bir parçasıdır.

Braudel'in engin, panoramik manzarası diğer sosyal bilimlerden gelen bilgileri kullandı, yalnızlık kavramını kullandı ve belirli olayların önemini küçümsemedi. Çok beğenildi, ancak çoğu tarihçi onu kopyalamaya çalışmadı ve bunun yerine uzman monograflarına odaklandı. Kitap, Akdeniz'in çalışmasını sağlam bir şekilde başlattı ve Annales Okulu'nun dünya çapındaki profilini çarpıcı biçimde yükseltti .

 

kapitalizm

La Méditerranée'den sonra Braudel'in en ünlü eseri Medeniyet Matérielle, Économie ve Capitalisme, XV e- XVIII e ( Medeniyet ve Kapitalizm, 15.-18. Yüzyıl ). İlk cilt 1967'de yayınlandı ve 1973'te İngilizceye çevrildi. Üç ciltli eserin sonuncusu 1979'da yayınlandı. [10] Çalışma, endüstriyel öncesi modern dünyanın geniş ölçekli bir tarihidir. cliometrics denilen metodoloji okulunun talep ettiği dakika detay ve düzenli insanların ekonomileri nasıl çalıştırdıklarına odaklanarak. Tüm Braudel'in başlıca eserleri gibi, kitap da geleneksel ekonomik malzemeyi ayrıntılı bir şekilde açıkladıekonomik olayların sosyal, gıda , moda ve diğer sosyal gelenekleri içeren günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisi . "Dünya Perspektifi" başlıklı üçüncü cilt, Werner Sombart gibi Alman alimlerin çalışmalarından kuvvetle etkilendi . Bu ciltte Braudel, Batı kapitalizm merkezlerinin dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisini izlemiştir. Braudel, diziyi hem modern yol için bir açıklama yolu hem de kısmen Marksist tarih görüşünün reddi olarak yazdı. [11]

Braudel , 12. yüzyılda Avrupa'da geliştiğini gördüğü kapitalist ekonomide uzun vadeli döngüler fikrini tartıştı . Belirli şehirler ve daha sonra ulus-devletler birbirlerini bu döngülerin merkezleri olarak sırayla takip ederler : Venedik 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar (1250-1510); 16. yüzyılda Anvers ve Cenova (sırasıyla 1500-1569 ve 1557-1627), 16. ve 18. yüzyıllarda (1627-1733) Amsterdam ; ve 18. ve 19. yüzyıllarda (1733-1896) Londra (ve İngiltere). "Yapılar" kelimesini çeşitli sosyal yapıları belirtmek için kullandı.organize davranışlar, tutumlar ve sözleşmelerin yanı sıra fiziksel yapılar ve altyapılar gibi. Avrupa'da Ortaçağ'da kurulan yapıların günümüz Avrupa kültürlerinin başarılarına katkıda bulunduğunu belirtti. Bunun çoğunu, daha sonraları daha büyük coğrafi devletler tarafından boyun eğdirilen şehir devletlerinin uzun zamandır süren bağımsızlığına bağladı, muhtemelen yararı nedeniyle.

Braudel, kapitalistlerin tipik olarak tekelci olduğunu ve genellikle varsayıldığı gibi rekabetçi piyasalarda faaliyet gösteren girişimcilerin olmadığını savundu. Kapitalistlerin serbest piyasaları uzmanlaşmadığını ve kullanmadığını, böylece hem liberal ( Adam Smith ) hem de Marksist yorumlardan uzaklaştığını savundu . Braudel'in görüşüne göre, kapitalist ülkelerdeki devlet, genellikle resmedildiği gibi, bir rekabet koruyucusundan ziyade monopolistlerin garantörlüğünü yaptı. Kapitalistlerin, kendilerini nüfusun çoğunluğuna karşı koydukları güçleri ve kurnazlıkları olduğunu iddia etti. [12]

Tarımsal bir yapı Braudelian'ın kavram anlayışında uzun vadeli bir yapıdır. Tarımsal yapı daha büyük ölçekte, bölgesel, sosyal, kültürel ve tarihsel faktörlere devletin üstlendiği faaliyetlere göre daha fazla bağımlıdır. [13]

L'Identité de la Fransa

Braudel'in en son ve en kişisel kitabı, 1985'te ölümü sırasında bitmemiş olan L'Identité de la France ( Fransa'nın Kimliği ) idi. [11] Braudel'in diğer kitaplarının aksine, derin aşkı hakkında hiçbir sırrı yoktu. Ülkesinin başında, Fransa’yı bir kadınmış gibi sevdiğini söylemişti. İlgisini longue durée'ye yansıtan Braudel'in L'Identité de la France'daki endişesi , yıllar ve on yıllar yerine yüzyıllar ve binlerce yıldı. Braudel, Fransa’nın politikasının veya ekonomisinin değil, coğrafyası ve kültürünün ürünü olmadığını, Braudel’in, burjuva vepatois: tarihin totale hem yeri hem de zamanı geniş bir taramaya dahil etti. Braudel'in diğer kitaplarından farklı olarak, L'Identité de la France , Braudel la France profonde'nin varlığını savunduğu gibi , Fransız tarihinin tüm karmaşasına rağmen “derin bir Fransa” olan ve Fransa’nın köylü zihniyetine dayanan “derin bir Fransa” olduğunu savundu. Endüstri Devrimi bugüne kadar bozulmadan hayatta kalmıştı. [11]

tarih yazma

Braudel’e göre, Annales’in yaklaşmasından önce, tarihin yazımı kurye durée (kısa açıklık) veya histoire événementielle (olayların tarihi) üzerine odaklandı .

İzleyicileri , uzay, iklim ve teknolojinin geçmişte insanların eylemleri üzerindeki yavaş ve sıklıkla algılanamayan etkilerini vurgulamak için yalnız durée yaklaşımı kullanımına hayran kaldı . [14] Annales tarihçileri, Fransa'da iki dünya savaşı ve masif siyasi çatışmaları yaşıyoruz sonra, birden yırtıklar ve süreksizlikler tarihini yaratmıştır kavramı ile çok rahatsız. Ataleti ve yalnızlığı vurgulamayı tercih ettilerToplumun en derin yapılarındaki sürekliliğin tarihin merkezinde olduğunu savunarak. Kurumlardaki veya sosyal hayatın üst yapısındaki artışlar, tarih için, bilinçli aktörlerin, özellikle de devrimcilerin iradesinin ulaşamayacağının ötesinde olduğunu savundu. Marksistlerin, tarihin devrimleri hızlandırmak ve desteklemek için bir araç olarak kullanılması gerektiği fikrini reddettiler. [15]Tarihsel materyalizmin savunucusu Braudel, Marksist materyalizmi reddetti ve her ikisinin de kalıcı sosyal, ekonomik ve kültürel gerçekleri yansıttığını ve altyapının ve üst yapının eşit önemini vurguladı. Hem zihinsel hem de çevresel olan Braudel'in yapıları, uzun süredir devam eden olay akışını, ilgili aktörlerin bilincinin ötesinde olmaları için yeterince uzun bir süre boyunca ve insanlar üzerindeki eylemleri kısıtlayarak belirler.

Tanıma

New York'taki Binghamton Üniversitesi'nde bir Fernand Braudel Merkezi var ve Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde bir Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial var .

History Today dergisinin 2011 tarihli anketinde Fernand Braudel, önceki 60 yılın en önemli tarihçisi seçildi. [16]

alındı

 • Académie française üyesi
 • Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi Üyesi
 • Bavyera Bilimler ve Beşeri Bilimler Akademisi Üyesi
 • Heidelberg Bilim ve Beşeri Bilimler Akademisi Üyesi
 • Macar Bilimler Akademisi Üyesi
 • Sırbistan Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi

Onur derecesi

 • Üniversite libre de Bruxelles
 • Cambridge Üniversitesi
 • Chicago Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Cenevre Üniversitesi
 • Leiden Üniversitesi
 • Oxford Üniversitesi
 • Padua Üniversitesi
 • Madrid Complutense Üniversitesi
 • Université de Montréal
 • Varşova Üniversitesi
 • Yale Üniversitesi

Başarılar

 • Onur Lejyonu Komutanı

Ana yayınlar

 • La Méditerranée ve le Monde Méditerranéen, bir Philippe de II , 3 oy. (başlangıçta 1949'da ortaya çıktı; birkaç kez revize edildi)
hac. 1: Bölüm 1’de yeni ISBN ISBN  2-253-06168-9
hac. 2: Hedefleri toplulaştırır ve değiştirir. ISBN 2-253-06169-7 
hac. 3: Les événements, la politique ve les hommes ISBN 2-253-06170-0 
 • Philip Çağında Akdeniz ve Akdeniz Dünyası II . 2 oy., 2. rev. ed., transl. 1972 ve 1973, Sian Reynolds, alıntı ve metin araması cilt 1 ; alıntı ve metin arama vol 2
 • Ecrits sur l'Histoire (1969) ISBN 2-08-081023-5 
 • Medeniyet matérielle , ekonomi ve kapitalizm, XV e- XVIII e siècle
hac. 1: Les yapılı duyanlar (1967) ISBN 2-253-06455-6 
hac. 2: Les jeux de l'échange (1979) ISBN 2-253-06456-4 
hac. 3: Le temps du monde (1979) ISBN 2-253-06457-2 
 • Medeniyet ve Kapitalizm, 15. ve 18. Yüzyıl , Siân Reynolds tarafından çevrildi, 3 oy. (1979)
hac. 1: Gündelik Yaşamın Yapıları ISBN 0-06-014845-4 
hac. 2: Ticaretin Tekerlekleri ISBN 0-06-015091-2 
hac. 3: Dünya Perspektifi ISBN 0-06-015317-2 
 • Tarih Üzerine (1980; Ecrits sur l'Histoire İngilizce çevirisi, Siân Reynolds)
 • La Dynamique du Capitalisme (1985) ISBN 2-08-081192-4 
 • L'Identité de la France (1986)
 • Fransa'nın kimliği (1988–1990)
hac. 1: Tarih ve Çevre ISBN 0-06-016021-7 
hac. 2: İnsanlar ve Üretim ISBN 0-06-016212-0 
 • Ecrits sur l'Histoire II (1990) ISBN 2-08-081304-8 
 • İtalya dışında, 1450-1650 (1991)
 • Medeniyetler Tarihi (1995)
 • Les mémoires de la Méditerranée (1998)
 • Antik Dünyada Akdeniz (İngiltere) ve Akdeniz'in Anıları (ABD; ikisi de 2001; Les mémoires de la Méditerranée'nin Siân Reynolds tarafından İngilizce çevirisi )
 • Modern Tarih Kişisel Tanıklık Dergisi, vol. 44, hayır. 4. (Aralık 1972)

referanslar

 1. ^ i.e. Fernand Braudel, "The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II" (Berkeley: University of California Press, 1996)
 2. ^ Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 54.
 3. a b c d e f Marnie Hughes-Warrington, Fifty Key Thinkers on History (London: Routledge, 2000), 17.
 4. ^ Thomas E. Skidmore, "Lévi-Strauss, Braudel and Brazil: a Case of Mutual Influence." Bulletin of Latin American Research 2003 22(3): 340–349. ISSN 0261-3050Full text: Ebsco
 5. ^ Francis X. Sutton, "The Ford Foundation's Transatlantic Role and Purposes, 1951–81." Review (Fernand Braudel Center) 2001 24(1): 77–104. ISSN 0147-9032
 6. ^ Richard Mayne, "Translator's Introduction" in Fernand Braudel, A History of Civilization, (New York: Penguin Books, 1993), pp. xxvi–xxvii.
 7. ^ Fernand Braudel, A History of Civilizations, translated by Richard Mayne (New York: Penguin Books, 1993).
 8. ^ Revue économique official web site
 9. ^ Braudel, Fernand. "Pour une économie historique." Revue économique, Vol. 1, No. 1 (May, 1950), pp. 37-44.
 10. ^ Alan Heston, "Review Essay on Fernand Braudel's Civilization and Capitalism", EH.net, "Archived copy". Archived from the original on 2009-10-02. Retrieved 2009-11-16.CS1 maint: archived copy as title (link)
 11. a b c Gwynne Lewis, "Braudel, Fernand," in The Encyclopedia of Historians and Historical Writing, edited by Kelly Boyd (Chicago: FitzRoy Dearborn, 1999) 114.
 12. ^ Wallerstein, Immanuel (1991), "Braudel on Capitalism, or Everything Upside Down", Journal of Modern History63 (2): 354–361, doi:10.1086/244319, ISSN 0022-2801, JSTOR 2938489.
 13. ^ M. Pietrzak, D. Walczak, The Analysis of the Agrarian Structure in Poland with the Special Consideration of the Years 1921 and 2002, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol 20, No 5, pp. 1025, 1038.
 14. ^ See Wallerstein, "Time and Duration" (1997)
 15. ^ Olivia Harris, "Braudel: Historical Time and the Horror of Discontinuity." History Workshop Journal (2004) (57): 161–174. ISSN 1363-3554 Fulltext: OUP
 16. ^ Top Historians: The Results, History Today, 16 November 2011.
Yorum ekle


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses