10072022Cu
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Karl Marx

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Karl Marx  ( Almanca: [ˈkaʁl ˈmaʁks] ; [14] [15] 5 Mayıs 1818 - 14 Mart 1883) bir Alman filozof, iktisatçı, tarihçi, sosyolog, politik teorisyen, gazeteci ve sosyalist devrimciydi. Almanya'nın Trier kentinde doğan Marx, üniversitede hukuk ve felsefe okudu . 1843'te Jenny von Westphalen ile evlendi . Politik yayınları nedeniyle Marx, vatansız hale geldi ve on yıl boyunca Londra'daki karısı ve çocukları ile sürgünde yaşadı , burada Alman düşünür Friedrich Engels ile işbirliği içinde düşüncelerini geliştirmeye devam etti ve yazılarını yayınladı. British Museum'un okuma odasında araştırma . En çok bilinen başlıkları 1848 broşürü, Komünist Manifesto ve üç ciltlik Das Kapital'dir.. Siyasi ve felsefi düşüncesi, sonraki entelektüel, ekonomik ve politik tarih üzerinde çok büyük bir etkiye sahipti ve adı bir sıfat, bir isim ve bir sosyal teori okulu olarak kullanıldı. Marx'ın toplum, ekonomi ve politika konusundaki eleştirel teorileri - Marksizm olarak topluca anlaşıldı  - insan toplumlarının sınıf mücadelesiyle geliştiğini savunuyor . kapitalizm, (olarak bilinen iktidar sınıflar arasındaki çatışma bu manifestolar kendisi burjuvazinin kontrol) üretim araçlarını ve (olarak bilinen çalışma sınıfları proletarya onların satarak bu araçları sağlayan) emek gücünü ücret karşılığında. [16] Tarihsel materyalizm olarak bilinen eleştirel bir yaklaşım kullanan Marx, önceki sosyo-ekonomik sistemler gibi, kapitalizmin ürettiğini de öngörüyordu. sosyalizm olarak bilinen yeni bir sistem tarafından kendi kendini yok etmesine ve değiştirilmesine yol açacak iç gerilimler .Marx'a göre, kapitalizmin altındaki sınıf düşmanlıkları, kısmen istikrarsızlığı ve krize eğilimli doğası nedeniyle , işçi sınıfının, sınıfsal bilincin gelişmesini, sonuçta siyasi iktidarları fethetmelerine ve nihayetinde tarafından oluşturulan sınıfsız , komünist bir toplumun kurulmasına yol açacaktı. ücretsiz bir üretici birliği .[17] Marx, işçi sınıfının kapitalizmi devirmek ve sosyo-ekonomik kurtuluşa yol açmak için örgütlü devrimci eylemler yürütmesi gerektiğini savunarak, uygulanması için aktif olarak baskı yaptı . [18] Marx, insanlık tarihinin en etkili figürlerinden biri olarak tanımlandı ve eserleri övgüyle ve eleştirildi . [19] İktisat alanındaki çalışmaları mevcut emek anlayışının ve bunun sermaye ile olan ilişkisinin ve müteakip ekonomik düşüncenin temelini attı . [20] [21] [22] Dünya çapında birçok entelektüel, işçi sendikası, sanatçı ve siyasi parti, Marx’ın çalışmalarından etkilendi ve fikirlerini değiştirdi ya da uyarladı. Marx tipik olarak modern sosyal bilimlerin başlıca mimarlarından biri olarak belirtilir . [23] [24]
 

biyografi

Çocukluk ve erken eğitim: 1818–1836

Marx, 5 Mayıs 1818'de Heinrich Marx (1777-1838) ve Henriette Pressburg'a (1788-1863) doğdu . İçeri Brückengasse 664 de doğdu Trier , bir şehrin ardından parçası Prusya Krallığı 'nın Aşağı Ren Eyaleti . [25] Marx etnik olarak Yahudiydi . Anne ve babası büyükbabası Hollandalı bir hahamdı ve babalık çizgisi, büyük babası Meier Halevi Marx'ın oynadığı rol olan 1723'ten bu yana Trier'in hahamlarını sağladı. [26]Babası, Herschel olarak bilinen bir çocuk olarak laik bir eğitim alan ilk kişi oldu. Avukat oldu ve ailesi bir dizi Moselle bağına sahipken nispeten zengin ve orta sınıf bir varoluş yaşadı . Oğlunun doğumundan önce ve Rheinland'daki Yahudilerin kurtuluşunun kaldırılmasının ardından , [27] Herschel, Yahudiliği Prusya'daki Protestan Protestan Kilisesi'ne katılmak için Yahudilikten , Almanların Yidiş Herschel'in üzerindeki Heinrich ismini aldı . [28]
 
Marx'ın doğum yeri , şimdi Brückenstraße 10, Trier'de. Aile zemin katta iki, birinci katta üç oda tuttu. [29] 1928'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından satın alınan şimdi kendisine tahsis edilmiş bir müze barındırıyor. [30]
Büyük ölçüde dini olmayan Heinrich, filozoflar Immanuel Kant ve Voltaire'in fikirleriyle ilgilenen Aydınlanma'nın adamıydı . Bir klasik liberal , o bir varlık o zaman, Prusya bir anayasa ve reformlar için ajitasyon katıldı mutlak monarşi . [31] 1815'te Heinrich Marx avukat olarak çalışmaya başladı ve 1819'da ailesini Porta Nigra yakınlarındaki on odalı bir mülke taşıdı . [32] Eşi Henriette Pressburg , daha sonra Philips Electronics şirketini kuran başarılı bir iş ailesinden Hollandalı bir Yahudi kadındı.. Kız kardeşi Sophie Pressburg (1797-1854) Lion Philips (1794-1866) ile evlendi ve Gerard ve Anton Philips'in büyük annesi ve Frits Philips'in büyük annesiydi . Lion Philips, daha sonra Karl ve Jenny Marx’ın Londra’da sürgün edildiklerinde borçlanmaya güvenecekleri zengin bir Hollandalı tütün üreticisi ve sanayiciydi . [33]Marx'ın çocukluğuyla ilgili çok az şey bilinmektedir. [34] kardeşi Moritz 1819 yılında öldüğünde dokuz çocuklarından üçüncüsü o büyük oğlu oldu [35] Marx ve onun hayatta kalan kardeşleri, Sophie, Hermann, Henriette, Louise, Emilie ve Caroline, edildi vaftiz içine Lutheran Kilisesi içinde 1824 Ağustos ve anneleri, Kasım 1825'te. [36] Marx, babası tarafından, 1830 yılına kadar babası tarafından özel bir şekilde eğitildi. Genel müdürü Hugo Wyttenbach'ın bir arkadaşı olan Trier Lisesi'ne girdi. Birçok liberal hümanist istihdam edereköğretmenler olarak, Wyttenbach yerel muhafazakar hükümetin öfkesini yaşadı. Daha sonra, polis 1832'de okula baskın düzenledi ve politik liberalizmi destekleyen literatürün öğrenciler arasında dağıtıldığını keşfetti. Böyle bir malzemenin dağıtılması konusunda titiz bir hareket göz önüne alındığında, yetkililer, reformları başlattı ve Marx'ın katılımı sırasında birkaç personelin yerini aldı. [37]1735 Ekim'inde 1735'te Marx, felsefe ve edebiyat okumak isteyen Bonn Üniversitesine gitti ancak babası daha pratik bir alan olarak hukuk konusunda ısrar etti. [38] "Zayıf göğüs" olarak adlandırılan bir durum nedeniyle, [39] Marx 18 yaşına geldiğinde askerlik görevinden çıkarıldı. Bonn Üniversitesi'ndeyken, Marx, Şairler Kulübü’ne katıldı; polis tarafından izlendi. [40] Marx ayrıca, Trier Tavern Club içme topluluğuna da ( Almanca : Landsmannschaft der Treveraner ) katıldı ve bir noktada kulüp başkanı olarak görev yaptı. [41]Ek olarak, Marx, bazıları ciddi olan bazı anlaşmazlıklarda yer aldı: Ağustos 1836'da, üniversitenin Borussian Korps üyesi ile birlikte bir düelloda yer aldı . [42] İlk dönemdeki notları iyi olmasına rağmen, kısa sürede kötüleşti ve babasını Berlin'in daha ciddi ve akademik bir üniversitesine transfer etmeye zorladı . [43]

Hegelcilik ve erken gazetecilik: 1836–1843


Ekim 1836'da, Marx, üniversitenin hukuk fakültesinde matrislik yaparak ve Mittelstrasse'de bir oda kiralayarak Berlin'e geldi. [46] İlk dönem boyunca, Marx, Eduard Gans'ın (ilerici Hegelci bakış açısını temsil eden, özellikle özgürlükçü yönlerini ve sosyal sorunun önemini vurgulayarak, rasyonel gelişim üzerine yoğunlaşan) ve Karl von Savigny'in (temsil eden ) konuşmalarına katıldı. Kanunun Tarihsel Okulu ). [47] Her ne kadar hukuk okuyor olsa da, felsefe tarafından büyülenmişti ve ikisini birleştirmenin bir yolunu aradı, "felsefe olmadan hiçbir şeyin gerçekleştirilemeyeceğine" inanıyordu. [48]Marx, kısa süre önce ölen Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel ile ilgilendi ve fikirleri Avrupa felsefe çevreleri arasında geniş çapta tartışıldı. [49] Stralau'daki bir iyileşme sırasında, Hegelian fikirlerini tartışan bir öğrenci grubu olan Doktor Kulübüne ( Doktorklub ) katıldı ve onlarla 1837'de Genç Hegelyalılar olarak bilinen bir grup radikal düşünürle yer aldı. Ludwig Feuerbach çevresinde toplandılar. ve Bruno Bauer , Marx'ın Adolf Rutenberg ile özellikle yakın bir arkadaşlık kurmasını sağladı. Marx gibi, Genç Hegeliler de Hegel'in metafiziksel önemini eleştirdiler.Varsayımlar, ancak yerleşik toplum, politika ve dini sol bakış açısıyla eleştirmek için diyalektik yöntemini benimsemiştir . [50] Marx’ın babası Mayıs 1838’de öldü ve bu durum ailenin gelirinin azalmasına neden oldu. [51] Marx duygusal olarak babasına yakındı ve ölümünden sonra hafızasına değer verdi. [52]1836 yaz ve sonbaharını Trier'de geçiren Marx, çalışmaları ve hayatı hakkında daha ciddi bir hal aldı. Marx'ı çocukluğundan beri tanıyan Prusyalı yönetici sınıfın eğitimli bir baronu olan Jenny von Westphalen ile nişanlandı . Marx'la olan genç bir aristokratla olan ilişkisini keserken, dini ve sınıfsal kökenleri arasındaki farklılıklar nedeniyle ilişkileri toplumsal olarak tartışmalıydı, ancak Marx babası Ludwig von Westphalen (liberal bir aristokrat) ile arkadaş oldu ve daha sonra doktoralarını adadı ona tez. [44] Görevlerinden yedi yıl sonra, 19 Haziran 1843'te Kreuznach'taki Protestan kilisesinde evlendiler . [45]
 
Jenny von Westphalen 1830'larda
1837'de Marx, kurgu ve kurgu dışı yazılar yazıyordu. Kısa bir roman, Scorpion ve Felix , bir drama Oulanem , ayrıca Jenny von Westphalen'e ithaf edilmiş bir dizi aşk şiirini tamamladı. Ömrü boyunca. [53] Marx kısa süre sonra, hem İngilizce hem de İtalyanca, sanat tarihi ve Latin klasiklerinin çevirisi de dahil olmak üzere diğer arayışlar için kurgudan vazgeçti . [54] 1840 yılında Hegel'in Din Felsefesi'ni düzenleme konusunda Bruno Bauer ile işbirliğine başladı. Marx ayrıca doktora tezi olan Demokritik ve Epicurean Doğa Felsefesi Arasındaki Farkı ,[55] 1841 yılında tamamladı. "Marx'ın teolojinin üstün felsefenin bilgeliğine vermesi gerektiğini gösterdiği cesur ve özgün bir çalışma" olarak tanımlandı. [56] Bu yazı, özellikle Berlin Üniversitesi'ndeki muhafazakar profesörler arasında tartışmalıydı. Marx, tezini yerine, doktora derecesini Nisan 1841'devermiş olduğu daha liberal olan Jena Üniversitesi'ne sunmaya karar verdi. [57] [2] Marx ve Bauer'ın her ikisi de ateistken , Mart 1841'de, Archiv adlı bir dergi için planlara başladılar. des Ateismus ( Ateist Arşivi ), fakat hiçbir zaman meyve vermedi. Temmuz ayında, Marx ve BauerBerlin'den Bonn . Orada sınıflarına sarhoş edip, kilisede gülüp ve eşekler üzerindeki sokaklarda dörtnala skandallandılar. [58]Marx akademik bir kariyer düşünüyordu, ancak bu yol hükümetin klasik liberalizm ve Genç Hegelilere karşı artan muhalefetiyle engellendi. [59] Marx , 1842'de Köln'e taşındı ve gazetecilik yaptı; radikal gazete Rheinische Zeitung ( Rhineland News ) için yazdı ve sosyalizm hakkındaki ilk görüşlerini ve ekonomiye olan ilgisini açıkladı. Marx, sağcı Avrupa hükümetlerini ve aynı zamanda etkisiz veya karşı-üretken olduğunu düşündüğü liberal ve sosyalist hareketlerdeki rakamları eleştirdi. [60] Gazete, Prusya hükümeti sansürlerinin dikkatini çektiMarx'ın belirttiği gibi, baskıdan önce her konuyu inceleyen materyaller için kontrol eden: “Gazetemiz, koklanması gereken polise sunulmalı ve polis burnu Hristiyan veya Prusyalı olmayan bir şey kokuyorsa, gazeteye izin verilmez. görünmek". [61] Rheinische Zeitung , Rus monarşisini şiddetle eleştiren bir makale yayınladıktan sonra , Çar Nicholas , yasaklanmasını istedim ve Prusya hükümeti 1843'te uydu. [62]

Paris: 1843–1845

1843 yılında Marks yeni, radikal solcu Parisli gazetesinin ortaklarından editörü oldu, Deutsch-Französische Jahrbücher ( Alman-Fransız Annals ), sonra Alman sosyalist tarafından kurulmakta Arnold Ruge birlikte Alman ve Fransız radikalleri getirmek [63] ve böylece Marx ve eşi Başlangıçta Ruge ve 23'te communally eşiyle yaşayan Ekim 1843 yılında Paris'e taşındı Rue Vaneau , onlar yaşam koşulları zor, bu yüzden 1844 yılında kızları Jenny doğumu izleyen dışına bulundu [64] niyetlenmiş Fransa ve Alman devletlerinden yazarları çekmek için, Jahrbücher ikincisine hükmetti ve Alman olmayan tek yazar sürgün Rustu.anarşist kolektivist Mihail Bakunin . [65] Marx "kağıt, iki denemeleriyle Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine bir Katkı Giriş " [66] ve " Yahudi Sorunu Üzerine ," [67] inancını tanıtan ikincisi proletarya devrimci idi onun komünizmi kucaklamasını zorlamak ve işaretlemek. [68] Sadece bir sayı yayınlandı, ancak Heinrich Heine’nin satirik cevherlerinin Bavyera Kralı Ludwig’e dahil edilmesi nedeniyle nispeten başarılıydı ., Alman devletlerinin yasaklanmasına ve ithal edilen kopyaların ele geçirilmesine önderlik etti (Ruge, yine de, başka sorunların yayınlanmasını finanse etmeyi reddetti ve Marx ile olan dostluğu bozuldu). [69] Gazetenin çöküşünden sonra, Marx, yalnızca sansürsüz Alman radikal gazetesi için yazdığı Vorwärts! İleri! ). Paris merkezli kağıt bağlanmıştır Just Cemiyeti'ne , bir ütopik sosyalist işçi ve esnaf gizli örgüte. Marx bazı toplantılarına katıldı, ancak katılmadı. [70] In Vorwärts!Marx, Hegel ve Feuerbachian'ın diyalektik materyalizm fikirlerine dayanan sosyalizm hakkındaki görüşlerini geliştirirken, aynı zamanda Avrupa'da faaliyet gösteren liberalleri ve diğer sosyalistleri eleştirdi. [71]
 
Marx'ın 1844'te tanıştığı Friedrich Engels ; ikisi ömür boyu arkadaş ve yoldaş oldu.
Ağustos 1844 28 günü, Marks Alman sosyalist buluştu Friedrich Engels de Café de la Régence hayat boyu dostluk başlayarak. [72] Engels, Marx'a 1844'te İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu'nu yayınladığını gösterdi , [73] [74] Marx'ı işçi sınıfının tarihteki son devrimin aracı ve aracı olacağına ikna etti. [75] [76] Kısa süre sonra, Marx ve Engels, Marx'ın eski arkadaşı Bruno Bauer'ın felsefi fikirlerinin eleştirisi üzerine işbirliği yapıyorlardı . Bu eser 1845'te Kutsal Aile olarak yayınlandı . [77] [78]Bauer'ı eleştirmesine rağmen, Marx Young Hegelians Max Stirner ve Ludwig Feuerbach'ın fikirlerinden giderek daha fazla etkilendi , ancak sonunda Marx ve Engels de Feuerbachian materyalizmini bıraktı. [79]Paris’te 38 Rue Vanneau’da yaşadığı dönemde (1843 Ekim’den 1845’e kadar), [80] Marx yoğun bir ekonomi politiği araştırması yaptı ( Adam Smith , David Ricardo , James Mill , vb. ) [81] Fransız sosyalistleri (özellikle Claude Henri St. Simon ve Charles Fourier ) [82] ve Fransa'nın tarihi. [83] Politik ekonomi çalışması, Marx’ın yaşamı boyunca devam edeceği ve [84] başkenti olarak adlandırılan üç ciltli seri olan büyük ekonomik çalışmasına yol açacağı bir çalışma.[85] Marksizm , büyük ölçüde üç etkiye dayanır: Hegel'in diyalektiği, Fransız ütopik sosyalizmi ve İngiliz ekonomisi. Hegel'in diyalektiği konusundaki önceki çalışması ile birlikte, Marx'ın Paris'teki bu dönemde yaptığı çalışma, "Marksizm" in tüm ana bileşenlerinin 1844 sonbaharında yerinde olduğu anlamına geliyordu. [86] Marx, yalnızca zamanın olağan günlük talepleriyle değil, ayrıca radikal bir gazete düzenleyerek ve daha sonra potansiyel olarak devrimci halkın popüler isyanları sırasında bir siyasi partinin çabalarını organize ederek ve yöneterek politik ekonomi konusundaki çalışmalarından sürekli olarak uzaklaşıyordu. Vatandaşın Yine de Marx her zaman ekonomik çalışmalarına geri döndü: “kapitalizmin iç işleyişini anlamaya” çalıştı. [87]"Marksizm" ana hatları, 1844 yılının sonlarında Karl Marx'ın aklında kesinlikle oluşmuştu. Gerçekten de, Marksistlerin dünya politik ekonomisine bakış açısının pek çok özelliği ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştı, ancak Marx'ın tüm ayrıntıları yazması gerekiyordu. ekonomik dünya görüşünü kendi zihninde yeni ekonomik teoriyi daha da netleştirmek için görüyor. [88] Buna göre, Marx Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları yazdı . [89] Bu yazılar Marx'ın yabancılaşmış emek kavramını ayrıntılandıran sayısız konu içeriyordu . [90]Bununla birlikte, 1845 baharında, siyasi ekonomi, sermaye ve kapitalizm konusundaki çalışmalarına devam etmesi, Marx'ı, savunduğu yeni siyasal iktisat teorisinin, tamamen gelişmiş bir materyalist bakış açısına dayandırılması gerektiğine inanmasına neden oldu. dünyanın. [91]1844 Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları Nisan ve Ağustos 1844 arasında yazılmış, ama yakında Marx kabul edilmişti Elyazmaları Ludwig Feuerbach bazı tutarsız fikirlerinden etkilenmiştir. Buna göre Marx, Feuerbach'ın felsefesinden tarihsel materyalizm lehine kopma gereğini kabul etti, bu nedenle bir yıl sonra (Nisan 1845'te) Paris'ten Brüksel'e taşındıktan sonra, onbir " Feuerbach Üzerine Tezler " yazdı . [92] "Feuerbach Üzerine Tezler" en iyi, "filozofların dünyayı sadece çeşitli şekillerde yorumladıklarını, meselenin onu değiştirmek olduğunu" belirten Tez 11 ile bilinir. [90] [93] Bu çalışma Marx’ın materyalizm eleştirisini içeriyor(tefekkür etmek için), idealizm (uygulamayı teoriye indirgemek için) genel olarak, soyut gerçekliği fiziksel dünyanın üstüne koymak için felsefeyi eleştiriyor. [90] Bu nedenle Marx'ın ilk belirti tanıtıldı tarihsel materyalizmin dünya fikirlerinden ama gerçek, fiziksel, maddi aktivite ve uygulama yoluyla değil değiştirildiğini bir argüman. [90] [94] 1845’te Prusyalı kraldan bir istek alındıktan sonra, Fransız hükümeti Vorwärts'ü kapattı içişleri bakanı François Guizot ile Marx'ı Fransa'dan ihraç etti. [95] Bu noktada, Marx Paris'ten Brüksel'e taşındı, burada Marx bir kez daha kapitalizm ve politik ekonomi konusundaki çalışmalarına devam etmeyi umuyordu.

Brüksel: 1845–1848

 
Fransa'da kalamaz ya da Almanya'ya taşınamayan Marx, Şubat 1845'te Belçika'ya Brüksel'e göç etmeye karar verdi. Ancak Belçika'da kalmak için çağdaş politika konusunda hiçbir şey yayınlamamaya söz verdi. [95] Brüksel'de Marx, Moses Hess , Karl Heinzen ve Joseph Weydemeyer de dahil olmak üzere Avrupa'daki diğer sürgün sosyalistlerle ilişkilendirdi . Nisan 1845'te Engels, Marx'a katılmak için Almanya'daki Barmen'den Brüksel'e geçti ve şu anda Brüksel'de ev arayanlar Birliği'nin büyüyen üye kadrosuna katıldı. [95] [96] Daha sonra, Engels'in uzun süredir yoldaşı olan Mary Burns , Brüksel’de Engels’e katılmak için Manchester’i terk etti. [97]Temmuz 1845’in ortasında Marx ve Engels, İngiltere’de sosyalist bir hareket olan Grafikçiler’in liderlerini ziyaret etmek için İngiltere’den Brüksel’den ayrıldı . Bu, Marx'ın İngiltere'ye ilk seyahatiydi ve Engels seyahat için ideal bir rehberdi. Engels, 1842 - 98 Ağustos - 1844 Ağustos tarihleri ​​arasında Manchester'da iki yıl geçirdi. [99] Engels sadece İngilizce dilini bilmiyordu, [100] birçok Grafikçi liderle de yakın bir ilişki kurmuştu. [100] Gerçekten de Engels, pek çok Grafikçi ve sosyalist İngiliz gazetesinde muhabir olarak görev yapıyordu. [100] Marx, geziyi Londra ve Manchester'daki çeşitli kütüphanelerde öğrenim görmek için mevcut olan ekonomik kaynakları inceleme fırsatı olarak kullandı.[101]Engels işbirliğiyle Marx da sıklıkla kavramının onun en iyi tedavi olarak görülüyor kitap yazmayı set tarihsel materyalizmin , Alman İdeolojisi . [102] Bu çalışmada Marx, Ludwig Feuerbach , Bruno Bauer , Max Stirner ve Genç Hegelilerin geri kalanıyla birlikte ayrılırken, aynı zamanda felsefeleri hala "idealizm" e dayanan Karl Grun ve diğer "gerçek sosyalistler" ile de birlikte ayrıldı. . Gelen Alman İdeolojisi , Marx ve Engels nihayet sadece tarihte tek motorlu güç olarak materyalizmi dayanıyordu onların felsefesini tamamladı. [103] Alman İdeolojisimizahi bir şekilde hiciv biçiminde yazılmıştır, ancak bu hiciv formu bile işi sansürden korumamıştır. Diğer pek çok erken yazı gibi, Alman İdeolojisi Marx'ın yaşamı boyunca yayınlanmayacak ve sadece 1932'de yayınlanacaktı. [90] [104] [105]Alman İdeolojisini tamamladıktan sonra , Marx, gerçekten "bilimsel materyalist" bir felsefe açısından çalışan, gerçekten "devrimci bir proleter hareket" in "teorisi ve taktikleri" konusundaki konumunu açıklığa kavuşturmak için bir çalışmaya döndü. [106]Bu çalışma, ütopik sosyalistler ile Marx'ın kendi bilimsel sosyalist felsefesi arasında bir ayrım yapmayı amaçladı. Ütopyalılar, insanların sosyalist harekete katılmaları için bir seferde bir kişiye ikna edilmeleri gerektiğine inanırken, bir kişinin herhangi bir farklı inancı benimsemeye ikna edilmesi gerektiğine inanan Marx, insanların çoğu zaman kendi ekonomik koşullarına uygun davranmaya eğilimli olacağını biliyordu. Çıkarlar, böylece sınıfın en iyi maddi çıkarına geniş çapta hitap eden bir bütün sınıfa (bu durumda işçi sınıfı) hitap etmek, bu sınıfın geniş kitlesini bir devrim yaratıp toplumu değiştirmek için harekete geçirmenin en iyi yoludur. Bu, Marx'ın planladığı yeni kitabın amacıydı, ancak el yazmasını hükümet sansürlerini geçmesi için kitabı Felsefe Yoksulluğu (1847) olarak adlandırdı.[107] ve Fransız anarşist sosyalist "küçük burjuva felsefesi" yanıt olarak sunulan Pierre-Joseph Proudhon kitabında ifadesini bulan Sefaletin Felsefesi (1840). [108]
 
Bu kitaplar, Marx ve Engels'in en ünlü eseri olan ve o zamandan beri Komünist Manifesto olarak bilinen politik bir broşürün temelini attı . 1846’da Brüksel’de ikamet ederken, Marx, gizli radikal örgüt Just the League ile ilişkisini sürdürdü . [109] Yukarıda belirtildiği gibi, Marx, Birliğin, Avrupa işçi sınıfını işçi sınıfı devrimini getirecek kitle hareketine doğru yönlendirmek için gerekli olan bir tür radikal örgüt olduğunu düşündü. [110] Ancak, Lig onun "gizli" ya da "yeraltı" yönelimini durdurma ve siyasi parti olarak açıkta işletmek zorunda kitlesel bir hareket haline çalışan sınıf açacak. [111]Birliğin üyeleri sonunda bu konuda ikna oldu. Buna göre, Haziran 1847'de, Birlik, doğrudan işçi sınıflarına hitap eden yeni bir “toprak üstü” siyasi topluluğa üyeliği ile yeniden örgütlendi. [112] Bu yeni açık siyasi topluma Komünist Birliği denildi. [113] Hem Marx hem de Engels, yeni Komünist Birliğin program ve organizasyon ilkelerinin hazırlanmasına katıldılar . [114]1847'nin sonlarında, Marx ve Engels, en meşhur çalışmaları olacaklarını yazmaya başladı - Komünist Birlik için bir eylem programı . Aralık 1847'den Ocak 1848'e kadar Marx ve Engels tarafından ortaklaşa yazılan Komünist Manifesto , ilk olarak 21 Şubat 1848'de yayınlandı. [115] Komünist Manifesto , yeni Komünist Birliğinin inançlarını ortaya koydu. Artık gizli bir toplum değil, Komünist Birliği, Just of League'in yaptığı gibi inançlarını gizlemek yerine, kamuoyunda amaç ve niyetleri netleştirmek istedi. [116] Broşürün açılış çizgileri, Marksizmin temel dayanağını ortaya koydu: "Şimdiye kadar var olan toplumun tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir". [117]Marx'ın burjuvazi (varlıklı kapitalist sınıf) ve proletarya (endüstriyel işçi sınıfı) arasındaki çıkar çatışmalarında ortaya çıktığını iddia ettiği düşmanlıkları incelemeye devam ediyor . Bundan yola çıkarak Manifesto , o zamanki diğer sosyalist ve liberal siyasi partilere ve gruplara karşı Komünist Birliğin, kapitalist toplumu devirmek ve onun yerine sosyalizmle yer değiştirmek için proletaryanın çıkarlarına gerçekten etki ettiği iddiasını ortaya koyuyor. . [118]O yılın ilerleyen saatlerinde Avrupa , 1848 Devrimi olarak bilinen bir dizi protesto, isyan ve sıklıkla şiddetli karışıklık yaşadı . [119] Fransa'da bir devrim , monarşinin devrilmesine ve Fransız İkinci Cumhuriyetinin kurulmasına yol açtı . [119] Marks tür faaliyet destekleyici ve son babası önemli bir miras aldıktan Ya 6,000 (babasının 1838 yılında ölümünün amcası Lionel Philips tarafından tutulan) [120] ya da 5000 frank [121] [122] o iddia bunun üçte birini devrimci eylem planlayan Belçika işçilerine silah vermek için kullandı . [122]Bu iddiaların doğruluğuna itiraz edilmesine rağmen [120] [123] Belçika Adalet Bakanlığı, Marx'ı suçladı, ardından onu tutukladı ve Fransa’ya kaçmak zorunda kaldı. güvenli olurdu. [122] [124]

Köln: 1848–1849

Geçici olarak Paris'e yerleşen Marx, Komünist Birliği yönetim merkezini şehre devretti ve aynı zamanda orada yaşayan çeşitli Alman sosyalistleriyle bir Alman İşçi Kulübü kurdu. [125] o başlıklı handbill çıkarmaya başladı nereye Marx Köln'e geri taşındı 1848 yılında Almanya'ya devrim yayılmasını görmek umuduyla, Almanya'da Komünist Partisi Taleplerini , [126] ki o sadece dört on noktalarının savundu Komünist Manifesto , Almanya'da o dönemde burjuvazi devirmek gerektiğini düşünerek feodal burjuvaziyi devirmek olabilir proletaryanın önce monarşiyi ve aristokrasi. [127] 1 Haziran’da, Marx bir günlük gazetenin yayınına başladı;Neue Rheinische Zeitung , babasından yeni mirası yoluyla finanse etmeye yardım etti. Marxist olayları kendi yorumlamasıyla Avrupa çapında haberleri öne sürmek üzere tasarlanan gazete, Marx'ı birincil yazar ve baskın editoryal etki olarak tanımladı. Komünist Birlik üyesi üyelerin katkılarına rağmen, Friedrich Engels'in söylediğinegöre,"Marks tarafından basit bir diktatörlük" olarak kaldı. [128] [129] [130]Gazetenin editörü Marx ve diğer devrimci sosyalistler polis tarafından düzenli olarak taciz edildiler ve Marx birkaç defa yargılandı, Başsavcıya hakaret etmek, bir basın yanlışlığı yapmak ve vergi boykotu yoluyla silahlı isyanı teşvik etmek de dahil olmak üzere çeşitli iddialarla karşı karşıya kaldı. [131] [132] [133] [134] her seferinde beraat etmesine rağmen. [132] [134] [135] Bu arada, Prusya'daki demokratik parlamento çöktü ve kral Frederick William IV , gerici destekçilerinin ülkeden sol ve diğer devrimci unsurları çıkarmak için karşı devrimci önlemler alan yeni bir kabine açtı. . [131]Sonuç olarak, Neue Rheinische Zeitung çok geçmeden bastırıldı ve Marx'a 16 Mayıs'ta ülkeyi terk etmesi emredildi. [130] [136] Marx, Paris’e geri döndü, o zaman hem gerici bir karşı-devrim ve bir kolera salgınının tutucusuydu ve kısa bir süre sonra onu siyasi bir tehdit olarak gören şehir yetkilileri tarafından kovuldu. Eşi Jenny, dördüncü çocuklarını beklediğinde ve 1849 Ağustos'unda Londra'ya sığındı. [137] [138]

Londra'ya taşın ve daha sonra yaz: 1850–1860

Marx, 1849 yılının başlarında Londra'ya taşındı ve hayatının geri kalan kısmı için kentte kalacaktı. Komünist Birliğin merkezi de Londra'ya taşındı. Bununla birlikte, 1849-1850 kışında, Komünist Birliğin saflarında bir bölünme meydana geldi, bunun içindeki bir grup Ağustos Willich ve Karl Schapper'ın önderliğindeki bir ayaklanma için ajitasyona başladı. Willich ve Schapper, Komünist Birliği ayaklanmaya başladıktan sonra, Avrupa genelindeki tüm işçi sınıfının buna katılmak için "kendiliğinden" yükseleceği ve böylece Avrupa çapında devrim yaratacağına inanıyordu. Marx ve Engels, Komünist Birliğin bu tür planlanmamış bir ayaklanmasının "maceracı" olduğunu ve Komünist Birliğin intihar edeceğini protesto etti. [139]Schapper / Willich grubunun önerdiği gibi bir ayaklanma, polis ve Avrupa gerici hükümetlerinin silahlı kuvvetleri tarafından kolayca ezilebilir. Marx, bunun, toplumdaki değişikliklerin bir avuç insanın gücü ve çabalarıyla bir gecede sağlanamayacağını savunarak Komünist Birliğin kendisi için mahkum olacağını ileri sürmüştür. [139] Bunun yerine, toplumun ekonomik koşullarının bilimsel bir analizi yoluyla ve toplumsal gelişimin farklı aşamalarında devrime doğru ilerleyerek ortaya çıkarlar. Şu andaki gelişme aşamasında ( yaklaşık1850), 1848’de Avrupa’daki ayaklanmaların yenilgisini takiben, Komünist Birliğin işçi sınıfını, yükselen burjuvazinin ilerici unsurlarıyla birleşmeye ve anayasa gibi bir yapısal reform taleplerini içeren konularda feodal aristokrasiyi yenmeye teşvik etmesi gerektiğini hissetti. serbestçe seçilmiş meclisleri ve genel (erkek) oy hakkı bulunan cumhuriyet. Başka bir deyişle, işçi sınıfı işçi sınıfı gündemini ve işçi sınıfı devrimini vurgulamadan önce burjuva devriminin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için burjuva ve demokratik güçlerle birleşmelidir.Komünist Birliği mahvetmekle tehdit eden uzun bir mücadelenin ardından, Marx'ın görüşü öne çıktı ve sonunda Willich / Schapper grubu Komünist Birliği'nden ayrıldı. Bu arada Marx, sosyalist Alman İşçi Eğitim Derneği ile de yoğun bir şekilde ilgilenmeye başladı. [140] The Society onların toplantılar Büyük Yeldeğirmeni Caddesi , Soho , merkezi Londra'nın eğlence bölgesi. [141] [142]Bu örgüt, üyeleri arasında bazıları Marx'ı, bazıları ise Schapper / Willich hizasını takip eden bir iç mücadele ile sarsıldı. Bu iç bölünmedeki sorunlar, Komünist Birlik içindeki iç bölünmede ortaya çıkan sorunların aynısıydı, ancak Marx, Alman İşçi Eğitim Derneği içindeki Schapper / Willich hizipiyle olan mücadelesini kaybetti ve 17 Eylül 1850'de Toplumdan istifa etti. [143]

New York Günlük Tribünü ve Gazeteciliği

Londra'nın ilk dönemlerinde, Marx, kendisini neredeyse yalnızca devrimci faaliyetlere adadı, böylece ailesi aşırı fakirliğe dayandı. [144] [145] Başlıca gelir kaynağı, kendi kaynağı varlıklı sanayici babası olan Engels oldu. [145] Prusya'da kendi gazetesinin editörü olarak ve ideolojik olarak uyumlu olan diğerlerine katkıda bulunan Marx, işçi sınıflarına kitlesine ulaşabildi. Londra'da, kendileri bir gazete işletmek için para olmadan, o ve Engels uluslararası gazeteciliğe döndü. Bir aşamada İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Prusya , Avusturya ve Güney Afrika'dan altı gazete tarafından basıldı . [146]Marx'ın temel kazanç için, 1852 den 1862 Avrupa muhabiri olarak görev yaptığı işten, gelen New-York Günlük Tribune , [147] : 17 ve aynı zamanda daha fazla "burjuva" gazeteler için makaleler üretiminden. Marx, makalelerini Almanca'dan Wilhelm Pieper  [ de ] tarafından İngilizcede yeterliliği yetinceye kadar çevirmişti . [148]New-York Times gazetesi tarafından Nisan 1841 yılında kurulmuş olan Horace Greeley'in . [149] Yayın kurulu, ilerici burjuva gazetecileri ve yayıncılarını içeriyordu; aralarında George Ripley ve baş editör olan gazeteci Charles Dana da vardı. Fourierist ve kölelik karşıtı olan Dana, Marx'ın temasıydı .Tribün Marx için "gizli savaş" yapmak için bir transatlantik halka ulaşmak için bir araç oldu Henry Charles Carey . [150] Derginin kuruluşundan geniş çapta işçi sınıfı çekiciliği vardı; iki kuruşta ucuzdu; [151] ve konu başına yaklaşık 50.000 kopya ile dolaşımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yaygın olanıydı. [147] : 14 Editörlüğünün ilerleyişi ilericiydi ve kölelik karşıtı duruş Greeley'i yansıtıyordu. [147] : 82 Marx'ın İngiltere parlamento seçimleriyle ilgili makalesi için ilk makalesi 21 Ağustos 1852'de yayınlandı. [152]Dana, 21 Mart 1857'de, Marx'a, ekonomik durgunluk nedeniyle, haftada yalnızca bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını; Diğerleri ise yalnızca yayınlandığı takdirde ödenir. Marx Salı ve Cuma günleri yazılarını göndermişti, ancak Ekim ayında, Tribün Avrupa'daki tüm muhabirlerini Marx ve B. Taylor dışında taburcu etti ve Marx'ı haftalık bir yazıya indirdi. Eylül ve Kasım 1860 arasında, sadece beş yayınlandı. Altı aylık bir aradan sonra Marx, Eylül 1861'de Mart 1862'ye kadar, Dana'nın Amerikan iç işleri nedeniyle Londra'dan gelen raporlar için Tribune'de artık yer olmadığını bildirmek için yazdığı katkıları sürdürdü . [153] 1868'de Dana, New York Sun'a rakip bir gazete hazırladı.o da baş editördü. [154]Dana, 1857 yılının Nisan ayında, Marx'ı, esas olarak askeri tarih üzerine , Dana'nın arkadaşı ve Tribune'un edebi editörü George Ripley'in fikri olan New American Cyclopedia'ya makaleleri katkıda bulunmaya davet etti . Toplamda, Marx British Museum'da onlar için bir araştırma yapmış olsa da, 51'i Engels tarafından yazılmış 67 Marx-Engels makalesi yayınlandı . [155]1850'lerin sonunda, Amerikan’ın Avrupa’ya ilgisi popülerdi ve Marx’ın makaleleri “kölelik krizi” ve 1861’de “Devletler Arası Savaş’ta” Amerikan İç Savaşı’nın patlaması gibi konulara dönüştü . [156] Aralık 1851 ve Mart 1852 arasında, Marx , 1848 tarihli Fransız Devrimi hakkında, Louis Napoleon'un On sekizinci Brumaire adlı teorik çalışması üzerinde çalıştı . [157] Bu konuda tarihsel materyalizm , sınıf mücadelesi , proletaryanın diktatörlüğü ve proletaryanın burjuva devleti üzerindeki zaferindeki kavramları araştırdı . [158]1850'lerde ve 1860 ayırt felsefi sınırını işaretlemek söylenebilir genç Marks sitesindeki Hegel'ci idealizm ve daha olgun Marks 'in [159] [160] [161] [162] ile ilişkili bilimsel ideoloji yapısal Marksizm ; [162], ancak, bütün bilim adamları bu ayrımı kabul etmemektedir. [161] [163] Marx ve Engels için 1848 Devrimleri hakkındaki tecrübeleri1849'a kadar iktisat teorisi ve tarihsel ilerlemelerini geliştirmede biçimlendirici olmuştur. 1848’deki “başarısızlıkların” ardından devrimci ivme harcanmış ve ekonomik durgunluk olmadan yenilenmemek için ortaya çıkmıştı. Marx ile “maceracılar” olarak kınadığı diğer komünistler arasında çekişme yaşandı. Marx, “iktidarın”, gerçekte ekonomik bileşen gerekli şart olduğu zaman, devrimci koşulların yaratılması için yeterli olabileceğini önermenin hayali olduğunu belirtti.1852'de ABD ekonomisinde yaşanan durgunluk, Marx ve Engels'e devrimci faaliyetler için iyimserlik gerekçesi verdi. Oysa bu ekonomi, kapitalist bir devrim için fazla olgunlaşmamış olarak görülüyordu. Amerika'nın batı sınırındaki açık bölgeler, toplumsal huzursuzluk güçlerini dağıttı. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan herhangi bir ekonomik kriz, ulusal sınırlarıyla sınırlandırılmış kapalı sistemler olan bireysel Avrupa ülkelerinin eski ekonomilerinin devrimci bulaşmasına yol açmayacaktır. Sözde zaman " 1857 Panik tüm ekonomik teori modellerini, kırdı, küresel ABD yayılmasında" [164] ve ilk gerçek küresel ekonomik kriz oldu.Finansal zorunluluk Marx'ı 1844'te ekonomik çalışmaları bırakmaya ve diğer projeler üzerinde çalışmaya on üç yıl vermeye zorladı. Her zaman ekonomiye geri dönmeye çalışmıştı.

İlk Enternasyonal ve Sermaye

 
Das Kapital'in ilk cildi
Marx , Tribün’ün editoryal politikasının hala ilerici olduğundan emin olduğu sürece New York Günlük Tribünü için makaleler yazmaya devam etti . Ancak, Charles Dana'nın 1861'in sonlarında gazeteden ayrılması ve yayın kurulunda meydana gelen değişiklik, yeni bir yayın politikası getirdi. [165] Tribün artık tam bir Birlik zaferine adanmış güçlü bir kölelik karşıtı makale olmak değildi . Yeni yayın kurulu, Birlik ve Konfederasyon arasında derhal barışı desteklediABD’de İç Savaş’ta Kölelik Konfederasyon’da bozulmadan kaldı. Marx bu yeni siyasi pozisyona şiddetle karşı çıktı ve 1863 yılında Tribune için yazar olarak geri çekilmek zorunda kaldı [166]1864'te Marx , Genel Konsey'i 1864'te seçildiği Uluslararası İşçi Sendikasına (İlk Uluslar arası olarak da bilinir), [132] katıldı. [167] Bu organizasyonda, Marx, karşı mücadelede yer aldı. anarşist kanat Mikhail Bakunin (1814-1876) merkezli . [145] Marx bu yarışmayı kazanmış olsa da, Genel Konseyin koltuklarının 1872'de Londra'dan New York'a taşınması, Marx'ın desteklediği, Enternasyonal'in düşüşüne yol açtı. [168] Enternasyonal varlığı sırasında meydana gelen en önemli siyasi olay Paris Komünü idi.1871’de Paris vatandaşları hükümetlerine isyan ettiler ve şehri iki ay tuttular. Bu isyanın kanlı baskısına cevap olarak Marx, en ünlü broşürlerinden biri olan " Fransa'da İç Savaş " ı Komün'ün savunması olarak yazdı . [169] [170]İşçi devrimlerinin ve hareketlerinin tekrar eden başarısızlıkları ve sıkıntıları göz önüne alındığında, Marx, kapitalizmi anlamaya çalıştı ve politik müzisyenlerin çalışmalarını inceleyen ve ekonomi verilerini inceleyen British Museum'un okuma odasında çok zaman geçirdi . [171] 1857'ye gelindiğinde, Marx, sermaye, toprak mülkiyeti , ücretli emek, devlet ve dış ticaret ve dünya piyasası üzerine 800 sayfalık not ve kısa makale toplamış olmasına rağmen, bu eser 1939’a kadar Ana hatlar başlığı altında görünmüyordu. Ekonomi Politikasının Eleştirisi . [172] [173] [174]Nihayet 1859 yılında, Marx yayınlanan Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı , [175] ilk ciddi ekonomik çalışma. Bu eser sadece daha sonraki bir tarihte yayınlamayı planladığı üç ciltlik Das Kapital'in (İngilizce: Sermaye: Politik Ekonomi Eleştirisi ) önizlemesi olarak tasarlandı. In Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Marx genişler emek-değer teorisi savunduğu David Ricardo . Eser coşkuyla karşılandı ve baskı hızla tükendi. [176]
 
1870'lerde Marx
Politik Ekonominin Eleştirisine Bir Katkı'nın başarılı bir şekilde satılması, 1860'lı yılların başında Marx'ı, temel hayatının çalışmasını oluşturacak üç büyük cildin ( Das Kapital ve Artı Değer Teorileri) siyaset ekonomisi teorisyenlerini tartışan çalışmaları bitirmesini teşvik etti. , özellikle Adam Smith ve David Ricardo . [145] Artı Değer Teorileri , genellikle Das Kapital'in dördüncü cildi olarak adlandırılır ve ekonomik düşünce tarihi ile ilgili ilk kapsamlı incelemelerden birini oluşturur . [177] 1867'de, Das Kapital'in ilk cildiKapitalist üretim sürecini analiz eden bir çalışma yayınlandı. [178] Burada Marx , Thomas Hodgskin'den etkilenmiş olan emek değer teorisini ayrıntılandırdı . Marx, Hodgskin'in, Kapitalin İddialarına karşı, Sermaye'nin birden fazla noktasında Savunan “takdir edilebilir” çalışmasını kabul etti [179] Aslında, Marx, Hodgskin'i modern kapitalist üretimde gerçekleşen emeğin yabancılaşmasının farkında olarak kabul etti. Artık “bireysel emeğin doğal bir ödülü yoktu. Her işçi, bir bütünün sadece bir kısmını üretiyor ve her bir parçanın kendi değeri ya da faydası yok, işçinin yakalayabileceği hiçbir şey yok ve“ Bu benim ürün, bu kendime saklayacağım[180] Bu ilk sermaye hacmindeMarx, sonuçta düşen kâr oranına ve sınai kapitalizmin çöküşüne yol açacağını savunduğu artı değer ve sömürü kavramını ana hatlarıylaaçıkladı. [181] Sermayenin Rusça basımına olan talepkısa sürede 27 Mart 1872'de basılan Rus dilinde kitabın 3.000 kopyasının basılmasına neden oldu. Alman baskısının ilk basımı 1871 sonbaharında arasında Sermaye satıldı olmuştu ve bir ikinci baskısı yayınlandı.Sermayenin II. Ve III. Ciltleri, Marx'ın hayatının geri kalanında çalışmaya devam ettiği sadece el yazması olarak kalmıştır. Her iki cilt de Marx'ın ölümünden sonra Engels tarafından yayınlandı. [145] Sermayenin II. Cilt , Temmuz 1893'te II. Sermayenin Dolaşımı Süreci adı altında Engels tarafından hazırlanıp yayınlandı . [182] Sermayenin Cilt III'ü bir yıl sonra Ekim 1894'te Sermaye III: Bir Bütün Olarak Kapitalist Üretim Süreci adı altında yayınlandı . [183] artı değer teorileri yayılan türetilen 1861-1863 ekonomik makaleleri , bir ikinci çekme içinSermaye , ikincisi , Marx ve Engels'in Toplanan Eserlerinin 30-34 . Spesifik olarak, Artı Değer Teorileri , Toplanan Eserlerin otuzuncu cildinin ikinci bölümünden otuz saniyelik cildinin sonuna kadar uzanır; [184] [185] [186] bu arada, 1861-1863 yılındaki daha büyük Ekonomik El Yazmaları , Toplanan İşlerin otuzuncu cildinin ilk yarısından başlayarak otuz dördüncü cildinin ilk yarısına kadar uzanıyor. Toplanan Eserlerin otuz dördüncü cildinin ikinci yarısı, üçüncüsünü temsil eden 1863-1864 Ekonomik El Yazmaları'nın kalan parçalarından oluşur.Sermaye için taslak ve bunların büyük bir kısmı Sermaye Penguin baskısına, I. cilt bölümüne ek olarak dahil edilmiştir . [187] Artı Değer Teorilerinin kısaltılmış bir Almanca dili 1905 ve 1910'da yayınlandı. Bu kısaltılmış baskı İngilizceye çevrildi ve 1951'de Londra'da yayınlandı, ancak Artı Değer Teorileri'nin kısaltılmamış baskısı 1963 ve 1971'de Moskova'da Sermaye'nin "dördüncü cildi" olarak yayınlandı . [188]
 
1882’de Marx
Yaşamının son on yılı boyunca, Marx'ın sağlığı düştü ve önceki çalışmasını karakterize eden sürekli çabasından yetersiz kaldı. [145] Özellikle Almanya ve Rusya'da, çağdaş politika hakkında önemli yorumlarda bulunmayı başardı. Onun Gotha Programının Eleştirisi takipçileri eğilimini karşı Wilhelm Liebknecht ve August Bebel ile uzlaşma devlet sosyalizminin arasında Ferdinand Lassalle'ye bir birleşik sosyalist partinin çıkarları. [145] Bu eser, bir başka ünlü Marx alıntı için de dikkat çekicidir: " Her birinin yeteneğine göre, her birinin ihtiyacına göre ". [189]8 Mart 1881 tarihli Vera Zasulich'e yazdığı bir mektupta , Marx, Rusya'nın kapitalist gelişme aşamasını geçme ve komünizmi köyün mir karakteristiğinin ortak mülkiyetine dayanarak inşa etme olasılığını reddetti . [145] [190] Rusya’nın kırsal "komününün Rusya’daki toplumsal rejenerasyonun dayanağı" olduğunu kabul ederken, Marx ayrıca, bir önceki kapitalist aşama olmadan doğrudan sosyalist aşamaya geçmenin bir aracı olarak faaliyet göstermesi için mir’in "ilk olarak onu (kırsal komün) her yönden saldıran zararlı etkileri ortadan kaldırmak için gerekli olacaktır". [191]Bu zararlı etkilerin ortadan kaldırılması durumunda, Marx, kırsal cemaatin "normal kendiliğinden gelişme koşullarının" var olabileceğine izin verdi. [191] Bununla birlikte, Vera Zasulich'e yazdığı mektupta, "kapitalist sistemin merkezinde ... üreticinin üretim araçlarından tamamen ayrıldığını" belirtti. [191]Bu mektubun taslaklarından birinde, Marx, gelecekteki komünizmin tarih öncesi geçmişimizin komünizmine daha yüksek bir düzeyde geri dönüş olacağına olan inancıyla motive olmuş antropolojiye olan tutkusunu ortaya koyuyor. “Çağımızın tarihsel eğiliminin, kapitalist üretimin, Avrupa’nın ve Amerika ülkelerinde en üst seviyeye ulaştığı ölümcül kriz olduğunu, modern toplumun geri dönüşünde yıkımıyla sonuçlanacak bir kriz olduğunu yazdı. en arkaik tipte daha yüksek form - kolektif üretim ve ödenek ". "İlkel toplulukların canlılığının Semitik, Yunan, Roma, vb . Toplumların ve modern kapitalist toplumların bir servetininkinden çok daha büyük olduğunu" ekledi . [192]Ölmeden önce, Marx, Engels'ten 1884'te Ailenin Kökeni, Özel Mülkiyet ve Devlet başlıklı olarak yayınlanan bu fikirleri yazmalarını istedi .
 

Kişisel hayat

Aile

 
Jenny Carolina ve Jenny Laura Marx (1869): Tüm Marx kızları, anneleri Jenny von Westphalen'ın onuruna Jenny olarak seçildi.
Marx ve von Westphalen'in birlikte yedi çocuğu vardı, ancak kısmen Londra'da yaşadıkları kötü koşullar nedeniyle sadece üçü yetişkinliğe kaldı. [193] Çocuklar: Jenny Caroline (m. Longuet; 1844-1883); Jenny Laura (m, Lafargue; 1845-1911); Edgar (1847-1855); Henry Edward Guy ("Guido"; 1849-1850); Jenny Eveline Frances ("Franziska"; 1851–1852); Jenny Julia Eleanor (1855-1898) ve daha önce isminde ölen bir kişi daha (Temmuz 1857). Marx'ın aynı zamanda, oğlu Helene Demuth tarafından evlilik dışı evlilik dışı bir oğul olan Freddy [194] 'e de babası olduğu iddiaları var . [195]Terrell Carver'a göre, 1962'den beri Marx'ın Helene Demuth'un gayri meşru oğlunun babası olduğu iddia edilmesine rağmen , "bu [iddia] mevcut belgesel materyallere dayanmamaktadır". [196]Marx, yetkililerin onu izlemesini zorlaştırmak için, genellikle bir ev ya da apartman dairesini kiralarken, çoğu zaman takma adlar kullandı. Paris’te iken, "Mösyö Ramboz" unu kullandı, Londra’da ise "A. Williams" olarak yazdığı mektupları imzaladı. Arkadaşları, ona koyu tenli ve siyah kıvırcık saçları nedeniyle onu "Moor" olarak nitelendirirken, çocuklarını ona "Yaşlı Nick" ve "Charley" demelerini teşvik etti. [197] Ayrıca Friedrich Engels'e "Genel", kahya Helene "Lenchen" veya "Nym" diyerek, kızlarından biri Jennychen olarak anılırken, takma adlar ve takma adlar verdi. " Çin İmparatoru " Qui Qui "ve bir başkası Laura,"[197]

Sağlık

Marx, sağlıksızlığı (“varoluşun berbatlığı” olarak tanımladığı şey) tarafından etkilendi. [198]ve çeşitli yazarlar onu tarif etmeye ve açıklamaya çalışmışlardır. Biyografı Werner Blumenberg, Marx'ın 1849'da sahip olduğu ve daha sonra asla özgür olmadığı, uygun olmayan bir yaşam tarzı tarafından daha da kötüleştirildiği karaciğer ve safra problemlerine bağladı. Ataklar genellikle baş ağrısı, göz iltihabı, kafadaki nevralji ve romatizma ağrılarıyla geldi. 1877'de ciddi bir sinir hastalığı ortaya çıktı ve uzun süren uykusuzluk, Marx'ın narkotiklerle savaştığı bir sonuçtu. Hastalık aşırı gece çalışması ve hatalı beslenme ile ağırlaştı. Marx, "hepsi karaciğer hastaları için iyi değil", son derece baharatlı yemekler, tütsülenmiş balık, havyar, salatalık turşusu, salatalık severdi, ama aynı zamanda şarap ve likörlerden hoşlanıyordu ve muazzam miktarda sigara içiyordu. kötü kaliteli purolar ". 1863'ten itibaren Marx, kaynatmaktan çok şikayet etti:[199] Apseler o kadar kötüydü ki, Marx ne oturabiliyor ne de dik çalışabiliyordu. Blumenberg’e göre, Marx’ın sinirlilik genellikle karaciğer hastalarında bulunur:
Hastalık, karakterindeki bazı özellikleri vurguladı. Keskin bir şekilde tartıştığını, ısırdığı hiciv hakaretlerde küçülmedi ve ifadeleri kaba ve acımasız olabiliyordu. Genel olarak Marx en yakın arkadaşlarına kör bir inancı olmasına rağmen, yine de kendisi için bile çok güvenilmez ve haksız olduğundan şikayet etti. Sadece düşmanlar hakkında değil hatta arkadaşlarla ilgili kararları bazen o kadar sertti ki, daha az hassas insanlar bile kınandı ... Bu şekilde eleştirmediği çok az kişi olmalıydı ... Engels bile bir istisna değildi. [200]
Princeton tarihçisi JE Seigel'e göre, geç yaştaki gençlerinde, Marx'ın etkileri Prusya askerlikten muaf tutulmasına neden olan zatürree veya plörezi olmuş olabilir. Daha sonraki yaşamında, Sermaye üzerine çalışırken (hiç tamamlamadığı), [201]Marx, bir üç tutuşma sıkıntısı çekiyordu. Muhtemelen kalıtsal bir karaciğer hastalığı, fazla çalışma, kötü beslenme ve uyku eksikliği nedeniyle ağırlaştı. Göz iltihabı geceleri çok fazla çalışmayla tetiklendi. Marx'ın yaşam tarzının çeşitli özelliklerinin - alkol, tütün, zayıf beslenme ve uykusuzluğa - katkıda bulunduğu genel fiziksel kararsızlıktan üçüncü bir rahatsızlık, karbürlerin ya da kaynatılmaların ortaya çıkması muhtemel olmuştur. bu tehlikeli rejimi değiştirmek ". Profesör Siegel'in tezinde, sağlığının bu cezalandırıcı fedakarlığının ardında yatan, başlangıçta babası tarafından Karl Marx'ta başlatılan öz-katılım ve egoizm suçu olabilir. [202]2007'de, Marx'ın deri hastalığının retro teşhisi, Newcastle Üniversitesi'nden dermatolog Sam Shuster ve Shuster için en muhtemel açıklama Marx'ın karaciğer problemlerinden değil , apokrin kanalların tıkanmasından kaynaklanan tekrarlayan bir rahatsızlık olan hidradenitis suppurativa'dan kaynaklandığıydı. içine saç folikülleri. 1933'e kadar İngiliz tıp literatüründe tarif edilmeyen bu durum (bu nedenle Marx'ın doktorları tarafından bilinmezdi), eklem ağrısı (romatizmal bozukluk olarak yanlış teşhis edilebilen) ve ağrılı göz koşulları üretebilir. Retro diyagnozuna varmak için Shuster birincil materyali düşündü: Marx / Engels Collected Works'ün 50 cildinde yayınlanan Marx yazışmaları . Orada, “cilt lezyonları, karısı ve doktorları tarafından Marx, 'kaynar', 'kaynar' ve 'karbür' olarak adlandırılmasına rağmen, bu tanı için çok ısrarcı, tekrarlayan, yıkıcı ve sahaya özeldiler”. Israrcı 'karbuncles' bölgeleri tekrar tekrar koltukaltı, kasık, perianal ,skrotum ) ve suprapubik bölgeler ve iç uyluklar, "hidradenitis suppurativa bölgesi tercih edildi". Profesör Shuster, "şimdi kesin bir şekilde yapılabileceğini" söyledi. [203]Shuster , cildin bir iletişim organı olduğunu ve hidradenitis suppurativa'nın nefret ve iğrenme ve kendini imgelemeyi, ruh halini ve iyiliğini, kendini hissetme de dahil olmak üzere çok fazla psikolojik rahatsızlık yarattığını belirterek, hastalığın potansiyel psikososyal etkilerini göz önünde bulundurmaya devam etti. Hangi Shuster, Marx yazışmalarında "çok fazla kanıt" buldu. Profesör Shuster, hastalığın zihinsel etkilerinin Marx'ın çalışmasını etkileyip etkilemediğini sormaya devam etti ve hatta yabancılaşma teorisini geliştirmesine yardım etti . [204]

Ölüm

 
Karısı Jenny'nin 1881 Aralık'ındaki ölümünün ardından, Marx , hayatının son 15 ayı boyunca onu sağlıkta tutan bir nezle geliştirdi . Sonunda , 14 Mart 1883'te (64 yaşında) Londra'da vatansız bir kişiyi öldüren onu öldüren bronşit ve plörezi ortaya çıkardı . [205] Londra'daki aile ve arkadaşlar cesedini 17 Mart 1883'te Londra'daki Highgate Mezarlığı'na (Doğu) agnostik ve ateistler için ayrılmış bir alanda gömdüler ( George Eliot'un mezarı yakındadır). Cenazesinde dokuz ile on bir yas arasında vardı. [206] [207]Çağdaş kaynaklardan yapılan araştırmalar cenazeye katılan on üç kişiyi tanımlar. Onlar Friedrich Engels , Eleanor Marx , Edward Aveling , Paul Lafargue , Charles Longuet , Helene Demuth , Wilhelm Liebknecht , Gottlieb Lemke, Frederick Lessner , G Lochner, Sir Ray Lankester , Carl Schorlemmer ve Ernest Radford'du . [208] Çağdaş bir gazete hesabı, cenaze törenine 25 ila 30 akraba ve arkadaş katıldı. [209] bir yazar Grafik“Garip bir hatayla ... ölümünün iki gün boyunca açıklanmadığını ve ardından Paris'te gerçekleştiğini belirtti. Ertesi gün düzeltme Paris'ten geldi; arkadaşları ve takipçileri Haverstock Tepesi'ndeki evine girip, gömülme zamanını ve yerini öğrenmek için, onun zaten soğuk bir yerde olduğunu öğrendiler. Ancak bu gizlilik [telaş] ve acele için, hiç şüphesiz mezarının üzerinde büyük bir popüler gösteri yapıldı 'dedi. [210]En yakın arkadaşlarından bazıları, Wilhelm Liebknecht ve Friedrich Engels de dahil olmak üzere cenazesinde konuştu . Engels'in konuşması bu geçişi içeriyordu:
14 Mart'ta, öğleden sonra üçe çeyrek kala, en büyük yaşayan düşünür düşünmeyi bıraktı. İki dakika yalnız kalmıştı ve geri döndüğümüzde onu koltukta bulduk, huzur içinde uyuduk - ama sonsuza dek. [211]
Marx'ın hayatta kalan kızları Eleanor ve Laura'nın yanı sıra , Marx'ın iki Fransız sosyalist damadı olan Charles Longuet ve Paul Lafargue de katıldı. [207] Birkaç ay önce Ocak 1883'te vefat eden karısı ve en büyük kızı tarafından önceden bakılmıştı. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin kurucusu ve lideri Liebknecht, ünlü bir şahsiyet olan Alman ve Longuet'te bir konuşma yaptı. Fransız işçi sınıfı hareketinde, Fransızca olarak kısa bir açıklama yaptı. [207] Fransa ve İspanya'daki işçi partisinden iki telgraf da okundu. [207]Engels'in konuşmasıyla birlikte bu, cenazenin bütün programını oluşturdu. [207] Cenazeye katılan akraba olmayanlar arasında Marx'ın üç komünist yardımcısı vardı: 1852'de Köln komünist duruşmasından sonra üç yıl hapsedilen Friedrich Lessner ; Engels'in "Komünist Birliğin eski bir üyesi" olarak tanımladığı G. Lochner; ve Manchester’daki bir kimya profesörü, Royal Society üyesi ve 1848 Baden devriminde yer alan bir komünist eylemci olan Carl Schorlemmer . [207] Cenazenin bir diğer katılımcısı, daha sonra önde gelen bir akademisyen olacak İngiliz zoolog Sir Ray Lankester'dı . [207]1895'te ölümüyle birlikte, Engels, Marx'ın hayatta kalan iki kızını, kayda değer mülkünüzün "önemli bir bölümünü" terk etti (2011'de 4.8 milyon ABD Doları değerinde). [194]Marx ve ailesi, Kasım 1954'te yakınlardaki yeni bir sitede yeniden inşa edildi . 14 Mart 1956'da [212] ortaya çıkarılan yeni sitedeki mezar , " Komünistin Son Satırı" Tüm Arazilerin İşçileri Birleşmesi "adlı oyuna şöyle bir mesaj verdi. Manifesto ; ve 11. " Feuerbach Tezi " nden (Engels'in yazdığı gibi), "Filozoflar dünyayı sadece çeşitli şekillerde yorumladılar - asıl mesele onu değiştirmek." [213] Büyük Britanya Komünist Partisi tarafından bir portre büstü ile anıtı vardı Laurence Bradshaw dikilmiş ve Marx'ın orijinal mezar sadece mütevazi süs vardı. [213]Marksist tarihçi Eric Hobsbawm şunları söyledi: “Birisi Marx'ın başarısız olduğunu öldüğünü söyleyemez” çünkü İngiltere'deki müritleri takip etmemesine rağmen, yazıları Almanya ve Rusya'daki sol hareketler üzerinde etkili olmaya başladı. Ölümünden 25 yıl sonra, Marx'ın politikaları üzerindeki etkisini kabul eden kıta Avrupalı ​​sosyalist partilerin her biri, temsili demokratik seçimleri olan bu ülkelerde yüzde 15 ila 47 arasında kazanıyordu . [214]
 

Düşünce

 


Marx'ın düşüncesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, birçok düşünürün etkilerini göstermektedir:etkiler

 • Kaynakların (toprakların) kuvvetli ve eşit bir şekilde yeniden dağıtılması ve tüm vatandaşların eşitliği dahil Lycurgus'un felsefesi [5]
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in felsefesi [215]
 • Klasik politik ekonomi içinde (ekonomi) Adam Smith ve David Ricardo'nun , [216] yanı sıra Jean Charles Léonard de Sismondi bırakınız yapsınlar ekonomi eleştirisi ve proletaryanın tehlikeli durumu analizi [6]
 • Fransız sosyalist düşünce , [216] Özellikle düşüncesi Jean-Jacques Rousseau , Henri de Saint-Simon , Pierre-Joseph Proudhon ve Charles Fourier [217] [218]
 • Arasında önceki Alman felsefi materyalizm Genç Hegelciydi , özellikle bunun Ludwig Feuerbach ve Bruno Bauer , [79] de dahil olmak üzere 18. yüzyılın sonlarında Fransız materyalizmi, yanı Diderot , Claude Adrien Helvétius ve d'Holbach
 • Friedrich Engels , [75] tarafından yapılan işçi sınıfı analizi ve Fransız liberalleri ve François Guizot ve Augustin Thierry gibi Saint-Simonians tarafından sağlanan sınıf tanımlarının erken tanımları.
 • Marx'ın Musevi mirası hem ahlaki bakış açısına hem de materyalist felsefesine [219] biçimlendirici olarak tanımlanmıştır . [220]
Marx'ın, tarihsel materyalizm (tartışmalı bir şekilde Engels ve Lenin tarafından diyalektik materyalizm felsefesi olarak uyarlanmıştır) olarak adlandırılan tarihî görüş , kesinlikle Hegel'in birinin gerçeği (ve tarihi) diyalektik olarak görmesi gerektiği iddiasını göstermektedir . [215] Bununla birlikte, Hegel , fikirleri ön plana koyarak idealist terimlerle düşünmüştü ; oysa Marx , maddenin fikir üstünlüğünü savunarak materyalist terimlerle diyalektiği yeniden yazmaya çalıştı . [90] [215] Hegel'in "ruhu" itici tarih olarak gördüğü yerde, Marx bunu insanlığın gerçekliğini ve dünyayı şekillendiren fiziksel eylemlerini engelleyen gereksiz bir gizlenme olarak gördü.[215] Hegelyanizmin gerçeklik hareketinin başındaki durduğunu ve bunu ayakları üzerine koymak gerektiğini yazdı. [215] Mistik terimlerden hoşlanmamasına rağmen, Marx, eserlerinde birçoğunda Gotik dilikullandı: Komünist Manifesto’da “Bir hayalet Avrupa’yı rahatsız ediyor - komünizmin hayaleti. Eski Avrupa'nın tüm güçleri kutsal bir ittifaka girmiş bu hayaleti defetmek" ve te sermaye o kadar sermaye atıfta ' necromancy emeğin ürünlerini çevreleyen'. [221]Fransız sosyalist ve sosyolojik düşüncenin esinlenerek rağmen, [216] Marx eleştirdi ütopik sosyalistler kendi tercih küçük ölçekli sosyalist topluluklar marjinalleşme ve yoksulluk bağlı olacak ve o sadece büyük çaplı bir değişim savunarak, ekonomik sistemin gerçek bir değişim getirebilir . [218]Marx’ın Hegelyanizm’in revizyonuna diğer önemli katkıları, Engel’in 1844’te İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu’ndan olan ve Marx’ın, sınıf çatışması açısından tarihsel diyalektiği düşünmeye ve modern işçi sınıfını en ilerici olarak görmesine neden oldu. Devrim için güç [75] ve ayrıca Die Bewegung der Produktion'da toplum demokrasisinin Friedrich Wilhelm Schulz’u , toplum hareketini “üretim güçleri ile üretim tarzı arasındaki çelişkiden akan” olarak nitelendirdi. [7] [8]Marx, tarihi ve toplumu bilimsel olarak inceleyebileceği ve tarihin eğilimlerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal çatışmaların sonucunu ayırt edebileceğine inanıyordu. Marx'ın bazı takipçileri bu nedenle, bir komünist devrimin kaçınılmaz olarak gerçekleşeceği sonucuna vardı. Bununla birlikte, Marx ünlü " Feuerbach Tezleri " nin onbirinde "filozofların dünyayı sadece çeşitli şekillerde yorumladıklarını, meselenin onu değiştirmek olduğunu" ve dünyayı değiştirmeye çalıştığını açıkça belirtti. [18] [213]

Felsefe ve sosyal düşünce

Marx'ın diğer düşünürlerle olan polemiği çoğu zaman eleştiriden kaynaklandı ve bu nedenle “ sosyal bilimlerde eleştirel yöntemin ilk büyük kullanıcısı” olarak adlandırıldı . [215] [216] O kefeye, spekülatif felsefeyi eleştiren metafiziği ideolojisiyle. [222] Marx bu yaklaşımı benimseyerek kilit bulguları ideolojik önyargılardan ayırmaya çalıştı. [216] Bu onu birçok çağdaş filozoftan ayırdı. [18]

İnsan doğası


 
Diyalektik hakkındaki fikirleri Marx'ı büyük ölçüde etkileyen filozoflar GWF Hegel ve Ludwig Feuerbach
Tanımlanamaz bir despotu olmayan yüzsüz ve bürokratik bir despotizmi tanımlayan Tocqueville gibi , [223] Marx, tek bir zorbadan bahseden klasik düşünürlerle ve tek despotun doğasını tartışan Montesquieu ile kırdı . Bunun yerine, Marx “sermayenin despotizmini” analiz etmeye başladı. [224] Temel olarak, Marx, insanlık tarihinin hem insanı hem de maddi nesneleri içeren insan doğasını dönüştürmeyi içerdiğini varsaydı . [225] İnsanlar hem gerçek hem de potansiyel benliğe sahip olduklarının farkındalar. [226] [227] Hem Marx hem de Hegel için kendini geliştirme, içsel bir deneyim ile başlarBu tanımadan kaynaklanan yabancılaşma , ardından öznel bir ajan olarak asıl benliğin potansiyel karşıtına yakalanması gereken bir nesneyi sağladığının farkına varılması . [227] Marx ayrıca, doğayı [228] istenen şekillerde [229] kalıplayarak, nesnenin nesneyi kendine aldığını ve böylece bireyin tamamen insan olarak gerçekleşmesine izin verdiğini ileri sürer. Marx'a göre, insan doğası  - Gattungswesen veya türler  - insan emeğinin bir işlevi olarak mevcuttur. [226] [227] [229]Marx'ın anlamlı emek fikrinin temeli, bir öznenin yabancılaşmış nesnesiyle başa çıkabilmesi için önce öznenin dünyasında gerçek, maddi nesneler üzerinde etki yapması gerektiği önermesidir. [230] Marx, Hegel'in “işin doğasını kavradığını ve nesnel adamı kavradığını ve“ kendi çalışmasının sonucu olarak gerçek olduğunu ”anladığını kabul eder , [231], ancak Hegelian'ın kendini geliştirmesini haksız yere" manevi "ve soyut olarak nitelendirir. [232]Marx bu nedenle Hegel'den kaçar; "insanın bedensel, gerçek, duyarlı, doğal kapasiteye sahip bir nesnel varlık olduğu gerçeği, doğası için yaşam ifadesinin nesnesi olarak gerçek, duyusal nesnelere sahip olduğu veya yalnızca yaşamını gerçek duyusal nesnelerde ifade eder ". [230] Sonuç olarak, Marx, Hegelyan'ın "işini" maddi " emek " e ve doğayı " emek gücü " terimine dönüştürmek için insan kapasitesi bağlamında revize eder . [90]

Emek, sınıf mücadelesi ve yanlış bilinç


Şimdiye kadar var olan toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir.
-  Komünist Manifesto'dan Karl Marx [233]
Çin'in Şangay kentinde Marx ve Engels'e adanmış bir anıt
Marx, insanların kendi emek güçleriyle olan ilişkileriyle ilgili özel bir endişeleri vardı. [234] Yabancılaşma sorunu açısından bu konuda geniş kapsamlı yazılar yazdı . [235] Diyalektikte olduğu gibi, Marx da Hegelci bir yabancılaşma anlayışıyla başladı, ancak daha materyalist bir anlayış geliştirdi. [234] Kapitalizm, (emekçiler arasında veya işçiler ile kapitalistler arasında olduğu gibi), piyasada alınıp satılan emek de dahil olmak üzere metalar aracılığıyla üretimin sosyal ilişkilerine aracılık eder. [234] Marx'a göre, kişinin kendi emeğine sahip olmaktan vazgeçme olasılığı - kişinin dünyayı dönüştürme kapasitesi - kişinin kendi doğasından yabancılaştırılması ile eşdeğerdir ve ruhsal bir kayıptır. [234]Marx, bu kaybı , insanların ürettikleri şeylerin, metaların, insanların ve davranışlarının yalnızca uyum sağladıkları kendilerine ait bir yaşam ve hareketlerine sahip oldukları görünen, meta fetişizmi olarak nitelendirdi . [236]Mal fetişizmi Engels'in "denilen şeyin bir örneğini sağlar yanlış bilinç ", [237] ideoloji anlaşılmasına yakından ilgilidir. "İdeoloji" ile Marx ve Engels, belirli bir sınıfın tarihteki belirli bir zamanda çıkarlarını yansıtan, ancak çağdaşların ebedi ve evrensel olarak gördüğü fikirler anlamına geliyordu. [238]Marx ve Engels'in amacı, bu tür inançların, önemli bir siyasi işleve hizmet ettikleri için en iyi yarı gerçeklikte olduğu değildi. Başka bir deyişle, bir sınıfın üretim araçları üzerinde uyguladığı kontrol, yalnızca yiyecek veya üretilen malların üretimini değil, aynı zamanda fikirlerin üretimini de içerir (bu, alt sınıfın üyelerinin neden aykırı fikirlere aykırı fikirleri alabildiğine dair olası bir açıklama sağlar. kendi çıkarları). [90] [239] Bu tür bir analizin bir örneği, Marx'ın önsöz [240] ' den 1843’e , Hegel'in Hak Felsefesi Eleştirisi’ne Katkısı :
Dini acı, aynı zamanda, gerçek acı çekmenin ifadesi ve gerçek acı çekmeye karşı bir protestodur. Din, ezilen yaratığın iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi ve ruhsuz koşulların ruhu. İnsanların afyonudur. İnsanların aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, onların gerçek mutluluğuna olan taleptir. Onları durumuyla ilgili yanılsamalarından vazgeçmeye çağırmak, onları yanılsama gerektiren bir koşuldan vazgeçmeye çağırmaktır. [241]
Onun Oysa Gymnasium Gymnasium zu Trier kıdemli tez  [ de ] dinin birincil toplumsal hedef olarak tanıtımına vardı savundu dayanışma , burada Marx / vurgulayarak siyasi ve ekonomik korunması açısından dinin toplumsal işlevini görür statükoyu ve eşitsizliği . [242]Marx , [243] , İngiliz sanayilerinin "kan emmekle ancak çocukların kanını almakla da yaşayabildiğini" ve ABD sermayesinin "çocukların kapitalize edilmiş kanı" ile finanse edildiğini söyleyerek çocuk işçiliğinin açık sözlü bir rakibi idi . [221] [244]

Ekonomi, tarih ve toplum


Marx'ın emek hakkındaki düşünceleri, toplumun geçmişini, bugününü ve geleceğini belirlerken ekonomik ilişkiye verdiği önceliği ile ilgiliydi (ayrıca bkz . Ekonomik determinizm ). [215] [218] [245] Sermayenin birikmesi sosyal sistemi şekillendiriyor . [218] Marx'a göre toplumsal değişim , arka planda ekonomik güçler tarafından yönlendirilen muhalif çıkarlar arasındaki çatışma ile ilgiliydi. [215] Bu, çatışma teorisi olarak bilinen eserler için ilham kaynağı oldu . [245] Onun içinde evrimsel tarihin modeli, o savundu insanlık tarihiniKapitalizmde en belirgin olan eğilim olan zaman içinde zorla ve insanlıktan çıkarılan özgür, üretken ve yaratıcı çalışmalarla başladı. [215] Marx, bunun kasıtlı bir süreç olmadığını, ekonominin güçlerine karşı hiçbir birey ve hatta devletin gidemeyeceğini belirtti. [218]
Tarafından Duvar Diego Rivera içinde, Karl Marx gösteren Ulusal Sarayı içinde Mexico City
Toplumun organizasyonu üretim araçlarına bağlıdır . Üretim araçları, toprak, doğal kaynaklar ve teknoloji gibi maddi mallar üretmek için gerekli olan ancak insan emeği olmayan şeylerdir. Üretim ilişkileri, insanların üretim araçlarını edinip kullandıkça girdikleri sosyal ilişkilerdir. [245] Bunlar birlikte, üretim tarzını oluştururlar ve Marx üretim tarzları açısından tarihsel dönemleri ayırt eder. Marx , kaide (veya altyapı) 'nın ekonomik sistem ve üst yapı ise kültürel ve politik sistem olduğu, kaide ile üst yapı arasında farklılaşmıştır . [245] Marx, ekonomik taban ile sosyal arasındaki bu uyumsuzluğu kabul etti.Üstyapı , sosyal bozulma ve çatışmaların ana kaynağı olarak. [245]Marx'ın kapitalizm eleştirisi ve onun yerini alması gereken yeni komünist toplumun tartışılması konusundaki stresine rağmen , açık eleştirisi, geçmişe göre ( kölelik ve feodalizm ) karşılaştırıldığında gelişmiş bir toplum olarak gördüğünden korunuyor . [90] Marx, ahlak ve adalet konularını hiçbir zaman açıkça tartışmaz , ancak alimler çalışmalarının bu kavramlar üzerinde örtük tartışmalar içerdiğine katılırlar . [90]
 
Marx'ın kapitalizm anlayışı iki taraflıdır. [90] [160] Bir yandan, 19. yüzyılda bu sistemin insancıllaştırıcı yönlerinin en derin eleştirisi, kapitalizmin özelliklerini tanımlamanın, kitlesel işsizliğe yol açan yabancılaşma, sömürü ve tekrarlayan, konjonktürel depresyonları içerdiğini belirtti . Öte yandan, kapitalizmi, “Marx'ın sanayileşme, kentleşme, teknolojik ilerleme , artan verimlilik ve büyüme, rasyonellik ve bilimsel devrim anlamına gelir” anlamına gelen “gelişme, gelişme ve gelişme niteliklerini devrimcileştirmek, sanayileşmek ve evrenselleştirmek” olarak tanımladı. . [90] [160][215] Marx, kapitalist sınıfı tarihteki en devrimci olanlardan biri olarak kabul etti, çünkü üretim araçlarını sürekli olarak geliştirdi, yani tarihin diğer sınıflarından daha fazla ve feodalizmin devrilmesinden sorumluydu. [218] [246] Kapitalizm kayda değer bir büyümeyi teşvik edebilir, çünkü kapitalist yeni teknolojilerde ve sermaye teçhizatında kazancı yeniden kazanmaya teşvik eder. [234]Marx'a göre, kapitalistler, kapitalistin üretebileceği herhangi bir emtia için işgücü piyasası ile pazar arasındaki farktan yararlanır. Marx, pratikte her başarılı endüstride girdi birim maliyetlerinin çıktı birim fiyatlardan düşük olduğunu gözlemledi. Marx farkı " artı-değer " olarak adlandırdı ve işçilerin hayatta kalmasının maliyeti ile üretebilecekleri arasındaki farkın artı-emeğe dayandığını savundu . [90] Marx, kapitalistleri işçinin kanını emen vampirler olarak tanımlasa da , [215] kar elde etmenin “hiçbir şekilde adaletsizlik” olmadığını [90] ve kapitalistlerin sisteme karşı çıkamayacağını belirtti. [218]Sorun, sermayenin "kanserli hücresi", mal veya araç olarak değil, işçiler ve mal sahipleri arasındaki ilişkilerin - genel olarak ekonomik sistem olduğu. [218]Aynı zamanda Marx, kapitalizmin dengesiz olduğunu ve periyodik krizlere yatkın olduğunu vurguladı . [104] Zaman içinde kapitalistlerin yeni teknolojilere gittikçe daha fazla, daha az emek için yatırım yapacaklarını belirtti. [90] Marx, emeğin sağladığı artı-değerden elde edilen kârın inanca girdiğinden, ekonomi büyüdükçe kâr oranının düşeceği sonucuna varmıştır. [181] Marx gittikçe artan şiddetli krizlerin bu büyüme ve çöküş döngüsünü durduracağına inandı . [181] Üstelik, uzun vadede bu sürecin kapitalist sınıfı zenginleştirip güçlendireceğine ve proletaryayı yok edeceğine inanıyordu . [181] [218]Komünist Manifesto'nun birinci bölümünde , Marx feodalizm , kapitalizm ve iç toplumsal çelişkilerin tarihsel süreçte oynadığı rolü anlatıyor :
O zaman görüyoruz: burjuvazinin temeli üzerine kurulu olan üretim ve takas araçları feodal toplumda üretildi. Bu üretim ve değiş tokuş araçlarının geliştirilmesinde belirli bir aşamada, feodal toplumun ürettiği ve değiş tokuş ettiği koşullar ... mülkiyet feodal ilişkileri, daha önce geliştirilen üretici güçlerle artık uyumlu hale gelmedi; Çok fazla kaptan oldular. Onların arasında patlamak zorunda kaldılar; onlar çok kızdı. Yerlerine, içine adapte edilmiş sosyal ve politik bir anayasa ve burjuva sınıfının ekonomik ve siyasi yolunun eşlik ettiği serbest rekabet başladı. Benzer bir hareket kendi gözlerimizin önünde devam ediyor ... Toplumun emrindeki üretici güçler artık burjuva mülkiyet koşullarının gelişmesini daha fazla sürdürme eğiliminde değil; tam aksine,[16]
 
Oldham'da bir fabrika dışında . Marx, sanayi işçilerinin ( proletaryanın ) tüm dünyada artacağına inanıyordu .
Marx, kapitalizm içindeki bu yapısal çelişkilerin, sosyalizme veya post-kapitalist bir komünist topluma yol açarak sonunu gerektirdiğine inanıyordu:
Dolayısıyla, Modern Endüstrinin gelişimi, burjuvazinin ürünleri ürettiği ve tahsis ettiği temeli, ayaklarının altından keser. Bu nedenle, burjuvazinin her şeyden önce ürettiği şey kendi mezar kazıcılarıdır. Düşüşü ve proletaryanın zaferi eşit derecede kaçınılmaz. [16]
Kentleşme, işçi sınıfı, proletarya gibi kapitalizm tarafından gözetilen çeşitli süreçler sayesinde , sistemi değiştirebileceklerini ve değiştirmeleri gerektiğinin farkına varmak kaydıyla, sayılarla büyümeli ve sınıf bilincini geliştirmelidir . [215] [218] Marx, eğer proletaryanın üretim araçlarını ele geçirmesi halinde, herkese eşit derecede fayda sağlayacak, sömürücü sınıfı ortadan kaldıracak ve döngüsel krizlere karşı daha az savunmasız bir üretim sistemi getirecek olan toplumsal ilişkileri teşvik edeceğine inanıyordu. [215] Marx, Alman İdeolojisinde , kapitalizmin uluslararası bir işçi sınıfının örgütlü eylemleriyle sona ereceğini savundu :
Komünizm, bizim için kurulacak bir iş değil, gerçekliğin kendisini düzeltmesi gereken bir idealdir. Komünizme şu anki durumu ortadan kaldıran gerçek hareket diyoruz. Bu hareketin koşulları, şu anda var olan binalardan kaynaklanmaktadır. [247]
Bu yeni toplumda, yabancılaşma sona erecek ve insanlar işgücü piyasasına bağlı kalmadan hareket etmekte özgür olacaklardı. [181] Tüm nüfusu aşağılayan demokratik bir toplum olurdu. [218] Böyle bir ütopik dünyada, daha önce yabancılaşmayı uygulamak olan bir devlete de az ihtiyaç duyulacaktı. [181] Marx, kapitalizm ile sosyalist / komünist bir sistemin kurulması arasında  işçi sınıfının politik gücü elinde tuttuğu ve üretim araçlarını zorla sosyalleştirdiği proletaryanın bir diktatörlük dönemi olacağı teorisini ortaya koydu . [218] Gotha Programının Eleştirisi'nde yazdığı gibi“Kapitalist ve komünist toplum arasında, birinin devrimci olarak ötekine dönüşüm süreci yaşanıyor. Buna karşılık olarak, devletin proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamayacağı siyasi bir geçiş dönemi de var”. [248] Güçlü demokratik kurumsal yapılara sahip bazı ülkelerde (İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda gibi) barışçıl geçiş olasılığına izin vermesine rağmen, diğer ülkelerde işçilerin hedeflerine barışçıl yollarla ulaşamadıklarını söyledi. "Devrimimizin kolu güç olmalı". [249]

Uluslararası ilişkiler

 
Marx, Rusya’yı Avrupa devrimlerine karşı devrimci ana tehdit olarak görüyordu. [250] Kırım Savaşı sırasında Marx, Osmanlı İmparatorluğu ile müttefikleri İngiltere ve Fransa’yı Rusya’ya karşı destekledi. [250] Pan-Slavism'e kesinlikle karşı çıktı ve onu Rus dış politikasının bir aracı olarak gördü . [250] Marx, Polonyalılar dışındaki Slav ulusları “karşı devrimci” olarak görmüştü . Marx ve Engels , Şubat 1849'da Neue Rheinische Zeitung'da yayınlandı :
Avrupa'nın en devrimci karşıtı uluslar adına burada teklif edildiğimiz kardeşlikle ilgili duygusal ifadelere, Rusların nefretinin Almanlar arasındaki birincil devrimci tutku olduğunu ve hala buna cevap verdiğini; O beri devrime Çekler ve Hırvatlara yönelik kin [1848] eklendi ve bunun tek bu Slavlarla karşı terör en kararlı kullanımı ile biz, ortaklaşa Polonyalılar ve Macarlar ile, devrimi ayakta tutabilir. Devrim düşmanlarının nerede yoğunlaştığını biliyoruz, viz. Rusya’da ve Avusturya’nın Slav bölgelerinde ve hiçbir kesin ifadede bulunmadığında, bu ülkeler için tanımsız bir demokratik geleceğe yapılan imalar bizi düşmanlarımıza düşman olarak görmekten alıkoyamaz. O zaman devrime ihanet eden Slavlara karşı bir mücadele, “kaçınılmaz bir yaşam-ölüm mücadelesi” olacak; yok edici bir mücadele ve acımasız bir terör - Almanya'nın çıkarlarına değil, devrimin çıkarlarına! ” [251]
Marx ve Engels , 1860 ve 1870'lerin Narodnik devrimcilerine sempati duydu . Rus devrimcileri, Çar Rusya’nın II. İskender’e suikast yaptıklarında , Marx, suikastın 'bir Rus komününün oluşumunu' önlediğini umduğunu belirtti. [252] Marx, Çarlık Rusyası'na karşı Polonya ayaklanmasını destekledi . [250] 1867’de Londra’daki bir konuşmada:
İlk olarak, Rusya'nın politikası değişmezdir ... Metodları, taktikleri, manevraları değişebilir, ancak politikasının kutupsal yıldızı - dünyaya hakim olma - sabit bir yıldızdır. Zamanımızda, yalnızca barbar kitlelere hükmetmiş medeni bir hükümet böyle bir plandan faydalanabilir ve onu uygulayabilir. ... Avrupa için bir alternatif var. Muskovit yönetimi altındaki Asya barbarlığı, çığ gibi başının etrafında patlayacak, ya da Polonya'yı yeniden kurmalı, böylece kendisi ve Asya'nın arasına yirmi milyon kahraman koyup sosyal rejenerasyonunun başarısı için nefes almayı başaracak. [253]
 
TÜFE (M) duvar resmi Kerala , Hindistan
Marx, İrlanda bağımsızlığının nedenini destekledi . 1867'de Engels şöyle yazdı: “İrlanda’nın İngiltere’den ayrılmasının imkansız olduğunu düşünürdüm. Şimdi kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. İngiliz işçi sınıfı İrlanda’dan kurtulana kadar hiçbir şey başaramayacaktı. kökleri ... İrlanda'nın boyun eğdirilmesinde. " [254]Marx , 1830'da işgal edilip Fransız kolonisi yapılan ve sömürge Kuzey Afrika'daki yaşamı gözlemleme olan Fransız Cezayir'de biraz zaman geçirdi . Araplardan gelen itirafları çıkarmak için “bir tür işkencenin kullanıldığı (ve bu“ düzenli olarak ”olur) sömürgeci adalet sistemi hakkında yazdı; doğal olarak“ polis ”tarafından yapıldı (Hindistan'daki İngilizce gibi); Hakimin bu konuda hiçbir şey bilmemesi gerekiyordu. ” [255] Marx, birçok Avrupalı ​​yerleşimcinin kibiriyle şaşırdı.Cezayir’de ve bir mektupta yazdı: “Avrupalı ​​bir sömürgeci,“ daha az ırklar ”arasında bir yerleşimci ya da iş dünyası olarak oturduğunda, genellikle kendisini yakışıklı William I [Prusyalı bir kral] 'dan bile daha dokunulmaz olarak görüyor. "Küçük ırklar" karşısında çıplak yüzlü kibir ve küstahlık söz konusu olduğunda, İngilizler ve Hollandalılar Fransızları geride bıraktı. " [255]Göre Felsefe Stanford Encyclopedia :. "Yabancı egemenliği için şeffaf bir rasyonalizasyon gibi geri feodal toplum seslere modernizasyon getiren ilerici bir güç olarak sömürgeciliğin Marx'ın analizini İngiliz egemenliği Onun hesabı, ancak, aynı kararsızlığı yansıttığını kapitalizme karşı o gösterileri Her iki durumda da, Marx, feodal toplumdan burjuva topluma geçişte meydana gelen muazzam ıstırabı kabul ederken, geçişin hem gerekli hem de sonuçta ilerici olduğu konusunda ısrar ediyor, dış ticaretin nüfuzunun Hindistan'da toplumsal bir devrime neden olacağını savunuyor. " [256]Marx tartışılan İngiliz sömürge yönetiminden de Hindistan'da içinde New York Herald Tribune , Haziran 1853 yılında:
Hiç şüphe yok, ancak İngilizlerin Hindostan [Hindistan] 'a getirdiği sefaletin, tüm Hindostanların daha önce acı çektiğinden çok farklı ve sonsuz derecede yoğun bir tür olduğu. İngiltere, henüz ortaya çıkmamış herhangi bir yeniden yapılandırma belirtisi olmadan, Hint toplumunun bütün çerçevesini yıktı ... [ancak], görünüşte de saldırgan olsa da, bu pastoral köy topluluklarının her zaman Oryantal despotizmin sağlam temeli olduğunu unutmamalıyız. İnsan aklını mümkün olan en küçük pusula ile sınırlandırdıklarını söyleyerek, inanılmamış bir batıl inanç aracı haline getirdiler. [255] [257]

miras

 
Marx'ın fikirlerinin dünya siyaseti ve entelektüel düşünce üzerinde derin bir etkisi oldu. [18] [19] [258] [259] Marx takipçileri, Marx'ın yazılarını nasıl yorumlayabilecekleri ve kavramlarını modern dünyaya nasıl uygulayacakları konusunda kendi aralarında tartışmalar yaptılar. [260] Marx'ın düşüncesinin mirası, her biri kendisini Marx'ın en doğru tercümanı olarak gören sayısız eğilim arasında tartışmalı hale geldi. Politik alanda bu eğilimler Leninizm , Marksizm – Leninizm , Troçkizim , Maoizm , Lüksemburgluk ve özgürlükçü Marksizmdir . [260] Aynı zamanda çeşitli akımlar da gelişti.Yapısalcı Marksizm , tarihsel Marksizm, fenomenolojik Marksizm, analitik Marksizm ve Hegelci Marksizm ile sonuçlanan, genellikle başka görüşlerin etkisinde olan akademik Marksizm. [260]Akademik açıdan bakıldığında, Marx'ın çalışmaları modern sosyolojinin doğuşuna katkıda bulundu. Friedrich Nietzsche ve Sigmund Freud [261] ile birlikte 19. yüzyılın üç "şüphe okulu" ustalarından biri, ve Émile Durkheim ve Max Weber ile birlikte modern sosyal bilimlerin üç ana mimarından biri olarak gösterildi . [262] Diğer filozofların aksine, Marx, bilimsel yöntemle sıklıkla test edilebilecek teoriler sundu . [18] Hem Marx hem de Auguste Comte , Avrupa laikleşmesinin ardından bilimsel olarak haklı ideolojiler geliştirmek için yola çıktı.ve tarih ve bilim felsefelerinde yeni gelişmeler . Hegelci geleneğinde çalışan Marx, Comtean sosyolojik pozitivizmini bir toplum bilimi geliştirmek amacıyla reddetti . [263] Karl Löwith , Marx ve Søren Kierkegaard'ı en büyük iki Hegelci felsefi halefi olarak değerlendirdi. [264] Modern sosyoloji teorisinde , Marksist sosyoloji , temel klasik perspektiflerden biri olarak kabul edilir. Isaiah Berlin , Marx'ı modern sosyolojinin gerçek kurucusudur "herkes unvanını talep edebileceği kadar" olarak görüyor. [265]Sosyal bilimlerin ötesinde, felsefe, edebiyat, sanat ve beşeri bilimlerde kalıcı bir mirası da vardır. [266] [267] [268] [269]
 
20. ve 21. yüzyılın sosyal teorisyenleri, Marx'a cevaben iki ana stratejiyi takip ettiler. Bir hamle, onu analitik Marksizm olarak bilinen analitik özüne indirgemek olmuştur. Daha yaygın olan bir başka hareket, Marx'ın sosyal teorisinin açıklayıcı iddialarını sulandırmak ve Marx'ın "üretim güçlerinin" gelişimi arasındaki etkileşimin doğrudan anlatımıyla doğrudan ilişkili olmayan sosyal ve ekonomik yaşamın yönlerinin "göreceli özerkliğini" vurgulamak oldu. ve “üretim biçimlerinin” ardışık olması. Bu, örneğin, Marx'ın EP Thompson ve Eric Hobsbawm gibi sosyal teorilerinden esinlenerek, tarihçiler tarafından benimsenen neo-Marksist teori olmuştur .Marksist sosyal teori ışığında görülen dönüştürücü politik uygulamanın fırsatlarını ve zorluklarını anlamaya çalışanlar. [270] [271] [272] [273] Marx’ın fikirleri aynı zamanda edebiyat, görsel sanat, müzik, film ve tiyatrodaki avangard hareketlerle sonraki sanatçılar ve sanat tarihi üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktı. [274]Politik olarak, Marx'ın mirası daha karmaşıktır. 20. yüzyıl boyunca, düzinelerce ülkedeki devrimler kendilerini "Marksist" olarak nitelendirdiler - en çok da Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açan Rus Devrimi . [275] Vladimir Lenin , [275] Mao Zedong , [276] Fidel Castro , [277] Salvador Allende , [278] Josip Broz Tito , [279] Kwame Nkrumah , [280] Jawaharlal Nehru , [281] dahil olmak üzere başlıca dünya liderleri Nelson Mandela , [282] Xi Jinping , [283] Jean-Claude Juncker [283] [284] ve Thomas Sankara , Marx'ı bir etki olarak belirttiler. Marksist devrimlerin gerçekleştiği yerlerin ötesinde, Marx'ın fikirleri dünya çapında siyasi partileri bilgilendirdi. [285] Bazı Marksist iddialarla ilişkili ülkelerde, bazı olaylar politik muhalifleri milyonlarca ölüm için Marx'ı suçlamaya yönlendirdi, [286] ancak bu çeşitli devrimcilerin, liderlerin ve partilerin Marx'ın çalışmalarına olan sadakati büyük ölçüde reddedildi ve reddedildi. birçok Marksist. [287] Şimdi Marx'ın mirası ve etkisi ile özel olarak fikirlerini şekillendirenlerin mirası ve etkisi ile politik amaçlar arasında ayrım yapmak yaygındır. [288]
 
Marx, hem alakalı hem de tartışmalı olmaya devam ediyor. Mayıs 2018'de, doğumunun iki yüzünü işaretlemek için, önde gelen Çinli heykeltıraş Wu Weishan'ın ve Çin hükümeti tarafından bağışlanan 4,5 milyonluk bir heykeli , Trier'in doğum yerinde açıklandı . Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker , Marx’ın hafızasını savundu, bugün Marx’ın “sorumlu olmadığı ve neden olmadığı şeyleri temsil ettiğini çünkü yazdığı birçok şeyin tersine yeniden yazıldığı” dedi. [289] [284] 2017 yılında uzun metrajlı bir film olan Marx, karısı Jenny Marx ve ortak çalışanı Friedrich Engels ile The Young Karl Marx1848 devrimlerinden önceki diğer devrimciler ve entelektüeller arasında, entelektüel yaşamla uğraşırken hem tarihsel doğruluğu hem de brio'su için iyi eleştiriler aldı. [290]

Seçilmiş kaynakça

 • Tarihî Hukuk Fakültesi Felsefi Manifestosu , 1842
 • Hegel'in Hak Felsefesi Eleştirisi , 1843
 • " Yahudi Sorunu Üzerine ", 1843
 • " James Mill Üzerine Notlar ", 1844
 • 1844 , 1844 Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları
 • Kutsal Aile , 1845
 • " Feuerbach Üzerine Tezler ", 1845
 • Alman İdeolojisi , 1845
 • Felsefe Yoksulluğu , 1847
 • " Ücret Emek ve Sermayesi ", 1847
 • Komünist Parti Manifestosu , 1848
 • Fransa'da Sınıf Mücadeleleri , 1850
 • Louis Napolyon'un On sekizinci Brumarı , 1852
 • Grundrisse , 1857
 • Politik Ekonomi Eleştirisine Bir Katkı , 1859
 • ABD İç Savaşı Üzerine Yazılar , 1861
 • Artı Değer Teorileri , 3 cilt, 1862
 • " Değer, Fiyat ve Kar ", 1865
 • kapital , Cilt I ( Das Kapital ), 1867
 • " Fransa'da İç Savaş ", 1871
 • " Gotha Programının Eleştirisi ", 1875
 • "Adolph Wagner Üzerine Notlar", 1883
 • kapital , Cilt II (ölümden sonra Engels tarafından yayınlanan), 1885
 • kapital , Cilt III (Engels tarafından yayınlandı), 1894
 1. ^ Marx became a Fellow of the highly prestigious Royal Society of Arts, London, in 1862.
 2. a b "Classics: Karl Marx".
 3. ^ Bhikhu Parekh, Marx's Theory of Ideology, Routledge, 2015, p. 203.
 4. ^ "(ARCH) Babbage pages". arch.oucs.ox.ac.uk.
 5. a b Plutarch, Biography of Lycurgus
 6. a b Chattopadhyay, Paresh (2016). Marx's Associated Mode of Production: A Critique of Marxism. Springer. pp. 39–41.
 7. a b Levine, Norman (2006). Divergent Paths: The Hegelian foundations of Marx's method. Lexington Books. p. 223.
 8. a b Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, p. 144
 9. ^ Hill, Lisa (2007). "Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the Division of Labour". Journal of Classical Sociology7 (3): 339–66. doi:10.1177/1468795X07082086.
 10. ^ Allen Oakley, Marx's Critique of Political Economy: 1844 to 1860, Routledge, 1984, p. 51.
 11. ^ Marx & pp. 397–99.
 12. ^ Mehring, Franz, Karl Marx: The Story of His Life(Routledge, 2003) p. 75
 13. ^ John Bellamy Foster. "Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology", American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 2 (September 1999), pp. 366–405.
 14. ^ "Duden | Karl | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition". Duden (in German). Retrieved 16 October2018Kạrl
 15. ^ "Duden | Marx | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition". Duden (in German). Retrieved 16 October2018Mạrx
 16. a b c Marx, K. and Engels, F. (1848).The Communist Manifesto
 17. ^ Karl Marx: Critique of the Gotha Program
 18. a b c d e Calhoun 2002, pp. 23–24
 19. a b "Marx the millennium's 'greatest thinker'". BBC News World Online. 1 October 1999. Retrieved23 November 2010.
 20. ^ Roberto Mangabeira Unger. Free Trade Reimagined: The World Division of Labor and the Method of Economics. Princeton: Princeton University Press, 2007.
 21. ^ John Hicks, "Capital Controversies: Ancient and Modern." The American Economic Review 64.2 (May 1974) p. 307: "The greatest economists, Smith or Marx or Keynes, have changed the course of history ..."
 22. ^ Joseph Schumpeter Ten Great Economists: From Marx to Keynes. Volume 26 of Unwin University books. Edition 4, Taylor & Francis Group, 1952 ISBN 0-415-11078-5, 978-0-415-11078-5
 23. ^ Little, Daniel. "Marxism and Method".
 24. ^ Kim, Sung Ho (2017). Zalta, Edward N. (ed.). "Max Weber". Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 10 December 2017Max Weber is known as a principal architect of modern social science along with Karl Marx and Emil Durkheim. Cite journal requires |journal= (help)
 25. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 7; Wheen 2001, pp. 8, 12; McLellan 2006, p. 1.
 26. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 4–5; Wheen 2001, pp. 7–9, 12; McLellan 2006, pp. 2–3.
 27. ^ Carroll, James (2002). Constantine's Sword: The Church and the Jews – A History. Houghton Mifflin Harcourt. p. 419. ISBN 978-0-547-34888-9.
 28. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 4–6; McLellan 2006, pp. 2–4.
 29. ^ McLellan 2006, p. 178, Plate 1.
 30. ^ Wheen 2001. pp. 12–13.
 31. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 5, 8–12; Wheen 2001, p. 11; McLellan 2006, pp. 5–6.
 32. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 7; Wheen 2001, p. 10; McLellan 2006, p. 7.
 33. ^ Wheen 2001, chpt. 6
 34. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 12; Wheen 2001, p. 13.
 35. ^ McLellan 2006, p. 7.
 36. ^ Karl Marx: Dictionary of National Biography. Volume 37. Oxford University Press. 2004. pp. 57–58. ISBN 978-0-19-861387-9.
 37. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 12–15; Wheen 2001, p. 13; McLellan 2006, pp. 7–11.
 38. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 15–16; Wheen 2001, p. 14; McLellan 2006, p. 13.
 39. ^ Wheen 2001, p. 15.
 40. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 20; McLellan 2006, p. 14.
 41. ^ Wheen 2001, p. 16; McLellan 2006, p. 14.
 42. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 21–22; McLellan 2006, p. 14.
 43. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 22; Wheen 2001, pp. 16–17; McLellan 2006, p. 14.
 44. ^ Fedoseyev 1973, p. 23; Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 23–30; Wheen 2001, pp. 16–21, 33; McLellan 2006, pp. 15, 20.
 45. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 70–71; Wheen 2001, pp. 52–53; McLellan 2006, pp. 61–62.
 46. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 31; McLellan 2006, p. 15.
 47. ^ McLellan 2006, p. 21
 48. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 33; McLellan 2006, p. 21.
 49. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 32–34; Wheen 2001, pp. 21–22; McLellan 2006, pp. 21–22.
 50. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 34–38; Wheen 2001, p. 34; McLellan 2006, pp. 25–27.
 51. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 44,69–70; McLellan 2006, pp. 17–18.
 52. ^ Sperber 2013, pp. 55–56.
 53. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 33; McLellan 2006, pp. 18–19. These love poems would be published posthumously in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 1 (New York: International Publishers, 1975) pp. 531–632.
 54. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 33; Wheen 2001, pp. 25–26.
 55. ^ Marx's thesis was posthumously published in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 1 (New York: International Publishers, 1975) pp. 25–107.
 56. ^ Wheen 2001, p. 32.
 57. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 45; Wheen 2001, p. 33; McLellan 2006, pp. 28–29, 33.
 58. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 38–45; Wheen 2001, p. 34; McLellan 2006, pp. 32–33, 37.
 59. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 49; McLellan 2006, p. 33.
 60. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 50–51; Wheen 2001, pp. 34–36, 42–44; McLellan 2006, pp. 35–47.
 61. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 57; Wheen 2001, p. 47; McLellan 2006, pp. 48–50.
 62. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 60–61; Wheen 2001, pp. 47–48; McLellan 2006, pp. 50–51.
 63. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 68–69, 72; Wheen 2001, p. 48; McLellan 2006, pp. 59–61
 64. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 77–79; Wheen 2001, pp. 62–66; McLellan 2006, pp. 73–74, 94.
 65. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, p. 72; Wheen 2001, pp. 64–65; McLellan 2006, pp. 71–72.
 66. ^ Marx, Karl, "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law", contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 3 (International Publishers: New York, 1975) p. 3.
 67. ^ Marx, Karl, "On the Jewish Question", contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 3, p. 146.
 68. ^ McLellan 2006, pp. 65–70, 74–80.
 69. ^ Nicolaievsky & Maenchen-Helfen 1976, pp. 72, 75–76; Wheen 2001, p. 65; McLellan 2006, pp. 88–90.
 70. ^ Wheen 2001, pp. 66–67, 112; McLellan 2006, pp. 79–80.
 71. ^ Wheen 2001, p. 90.
 72. ^ Wheen 2001. p. 75.
 73. ^ Mansel, Philip: Paris Between Empires, p. 390 (St. Martin Press, NY) 2001
 74. ^ Frederick Engels, "The Condition of the Working Class in England", contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 4 (International Publishers: New York, 1975) pp. 295–596.
 75. a b c T.B. Bottomore (1991). A Dictionary of Marxist thought. Wiley-Blackwell. pp. 108–. ISBN 978-0-631-18082-1. Retrieved 5 March 2011.
 76. ^ P.N. Fedoseyev, Karl Marx: A Biography (Progress Publishers: Moscow, 1973) p. 82.
 77. ^ Wheen 2001. pp. 85–86.
 78. ^ Karl Marx, "The Holy Family", contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 4, pp. 3–211.
 79. a b Several authors elucidated this long neglected crucial turn in Marx's theoretical development, such as Ernie Thomson in The Discovery of the Materialist Conception of History in the Writings of the Young Karl Marx, New York, The Edwin Mellen Press, 2004; for a short account see Max Stirner, a durable dissident
 80. ^ Taken from the caption of a picture of the house in a group of pictures located between pages 160 and 161 in the book "Karl Marx: A Biography", written by a team of historians and writers headed by P.N. Fedoseyev (Progress Publishers: Moscow, 1973).
 81. ^ P.N. Fedoseyev, et al. Karl Marx: A Biography, p. 63.
 82. ^ Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment(Oxford University Press: London, 1963) pp. 90–94.
 83. ^ P.N. Fedoseyev et al.Karl Marx: A Biography (Progress Publishers: Moscow, 1973) p. 62.
 84. ^ Larisa Miskievich, "Preface" to Volume 28 of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels(International Publishers: New York, 1986) p. xii
 85. ^ Karl Marx, Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 35Volume 36 and Volume 37(International Publishers: New York, 1996, 1997 and 1987).
 86. ^ Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment, pp. 35–61.
 87. ^ P.N. Fedoseyev, et al.Karl Marx: A Biography, p. 62.
 88. ^ Note 54 contained on p. 598 in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 3.
 89. ^ Karl Marx, "Economic and Philosophical Manuscripts of 1844" Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 3 (International Publishers: New York, 1975) pp. 229–346.
 90. a b c d e f g h i j k l m n o "Karl Marx". Karl Marx – Stanford Encyclopaedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017.. First published Tue 26 August 2003; substantive revision Mon 14 June 2010. Retrieved 4 March 2011.
 91. ^ P.N. Fedoseyev, Karl Marx: A Biography, p. 83.
 92. ^ Karl Marx, "Theses on Feuerbach", contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 5 (International Publishers: New York, 1976) pp. 3–14.
 93. ^ Karl Marx, "Theses on Feuerbach," contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 5, p. 8.
 94. ^ Doug Lorimer, in Friedrich Engels (1999). Socialism: utopian and scientific. Resistance Books. pp. 34–36. ISBN 978-0-909196-86-8. Retrieved 7 March 2011.
 95. a b c Wheen 2001. p. 90.
 96. ^ Heinrich Gemkow et al.Frederick Engels: A Biography(Verlag Zeit im Bild ["New Book Publishing House"]: Dresden, 1972) p. 101
 97. ^ Heinrich Gemkow, et al.Frederick Engels: A Biography, p. 102.
 98. ^ Heinrich Gemkow, et al.Frederick Engels: A Biography(Verlag Zeit im Bild [New Book Publishing House]: Dresden, 1972) p. 53
 99. ^ Heinrich Gemkow, et al.Frederick Engels: A Biography, p. 78.
 100. a b c P.N. Fedoseyev, et al.Karl Marx: A Biography, p. 89.
 101. ^ Wheen 2001. p. 92.
 102. ^ Karl Marx and Frederick Engels, "German Ideology" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 5 (International Publishers: New York, 1976) pp. 19–539.
 103. ^ P.N. Fedoseyev, et al.Karl Marx: A Biography, pp. 96–97.
 104. a b Baird, Forrest E.; Walter Kaufmann (2008). From Plato to Derrida. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-158591-1.
 105. ^ Wheen 2001. p. 93.
 106. ^ See Note 71 on p. 672 of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 6 (International Publishers: New York, 1976).
 107. ^ Karl Marx, The Poverty of Philosophy contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 6(International Publishers: New York, 1976) pp. 105–212.
 108. ^ Wheen 2001. p. 107.
 109. ^ P.N. Fedoseyev, Karl Marx: A Biography (Progress Publishers, Moscow, 1973) p. 124.
 110. ^ Note 260 contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 11 (International Publishers: New York, 1979) pp. 671–72.
 111. ^ Note 260 contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 11, p. 672.
 112. ^ P.N. Fedoseyev,et al.Karl Marx: A Biography, pp. 123–25.
 113. ^ P.N. Fedoseyev, et alKarl Marx: A Biography, p. 125.
 114. ^ Frederick Engels, "Principles of Communism" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 6 (International Publishers, New York, 1976) pp. 341–57.
 115. ^ Karl Marx and Frederick Engels, "The Communist Manifesto" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 6, pp. 477–519.
 116. ^ Wheen 2001. p. 115.
 117. ^ Chris Shilling; Philip A Mellor (2001). The Sociological Ambition: Elementary Forms of Social and Moral Life. SAGE Publications. p. 114. ISBN 978-0-7619-6549-7.
 118. ^ Marx and Engels 1848.
 119. a b Wheen 2001. p. 125.
 120. a b Maltsev; Yuri N. (1993). Requiem for Marx. Ludwig von Mises Institute. pp. 93–94. ISBN 978-1-61016-116-9. Retrieved 9 March 2011.
 121. ^ Saul Kussiel Padover, Karl Marx, an intimate biography, McGraw-Hill, 1978, p. 205
 122. a b c Wheen 2001. pp. 126–27.
 123. ^ David McLellan 1973 Karl Marx: His life and Thought. New York: Harper and Row. pp. 189–90
 124. ^ Felix, David (1982). "Heute Deutschland! Marx as Provincial Politician". Central European History15 (4): 332–50. doi:10.1017/S0008938900010621. JSTOR 4545968.
 125. ^ Wheen 2001. p. 128.
 126. ^ Karl Marx and Frederick Engels, "Demands of the Communist Party" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 7 (International Publishers: New York, 1977) pp. 3–6.
 127. ^ Wheen 2001. p. 129.
 128. ^ Wheen 2001. pp. 130–32.
 129. ^ Seigel, p. 50
 130. a b Doug Lorimer. Introduction. In Karl Marx. The Class Struggles in France: From the February Revolution to the Paris Commune. Resistance Books. p. 6. ISBN 978-1-876646-19-6. Retrieved 9 March 2011.
 131. a b Wheen 2001. pp. 136–37.
 132. a b c Boris Nicolaievsky (2007). Karl Marx – Man and Fighter. Read Books. pp. 192–. ISBN 978-1-4067-2703-6. Retrieved 9 March 2011.
 133. ^ Slavko Splichal (2002). Principles of publicity and press freedom. Rowman & Littlefield. p. 115. ISBN 978-0-7425-1615-1. Retrieved 9 March 2011.
 134. a b Franz Mehring (2003). Karl Marx: The Story of His Life. Psychology Press. pp. 19–20. ISBN 978-0-415-31333-9. Retrieved 9 March 2011.
 135. ^ Gross, David M. (2014). 99 Tactics of Successful Tax Resistance Campaigns. Picket Line Press. pp. 76–77. ISBN 978-1-4905-7274-1.
 136. ^ Wheen 2001. pp. 137–46.
 137. ^ Wheen 2001. pp. 147–48.
 138. ^ Peter Watson (2010). The German Genius: Europe's Third Renaissance, the Second Scientific Revolution, and the Twentieth Century. HarperCollins. pp. 250–. ISBN 978-0-06-076022-9. Retrieved 9 March 2011.
 139. a b P.N. Fedoseyev, Karl Marx: A Biography, p. 233.
 140. ^ Note 269 contained on p. 674 in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 11.
 141. ^ Wheen 2001. pp. 151–55.
 142. ^ Phil Harriss (2006). London Markets, 4th. New Holland Publishers. p. 20. ISBN 978-1-86011-306-2. Retrieved 23 April 2011.
 143. ^ Note 269 on p. 674 of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 11.
 144. ^ Enrique D. Dussel; Fred Moseley (2001). Towards an unknown Marx: a commentary on the manuscripts of 1861–63. Psychology Press. pp. 33–. ISBN 978-0-415-21545-9. Retrieved 9 March 2011.
 145. a b c d e f g h "Karl Heinrich Marx – Biography". Egs.edu. Archived from the original on 1 September 2010. Retrieved 9 March 2011.
 146. ^ Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, p. 295.
 147. a b c Kluger, Richard (1986). The Paper: The Life and Death of the New York Herald Tribune. New York: Alfred A. Knopf.
 148. ^ Karl, Marx (2007). James Ledbetter (ed.). Dispatches for the New York Tribune: Selected Journalism of Karl Marx. Penguin Books. ISBN 978-0-14-144192-4.
 149. ^ P.N. Fedoseyev, Karl Marx: A Biography, 274.
 150. ^ Michael Perelman : How Karl Marx Helped Shape the Republican Party [1] – More : Karl Mary and Henry Carey in the New-York Tribune [2]
 151. ^ Taken from a picture on p. 327 of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 11(International Publishers: New York, 1979).
 152. ^ Karl Marx, "The Elections in England – Tories and Whigs" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 11 (International Publishers: New York, 1979) pp. 327–32.
 153. ^ "Marx & Engels Collected Works, vol.41" (PDF).
 154. ^ Richard Kluger, The Paper: The Life and Death of the New York Herald Tribune (Alfred A. Knopf Publishing, New York, 1986) p. 121.
 155. ^ McLellan 2006, p. 262
 156. ^ Note 1 at p. 367 contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 19 (International Publishers: New York, 1984).
 157. ^ Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon" contained in the Collected Works of KarlMarx and Frederick Engels: Volume 11 (International Publishers: New York, 1979) pp. 99–197.
 158. ^ Karl Marx (2008). The 18th Brumaire of Louis Bonaparte. Wildside Press LLC. p. 141. ISBN 978-1-4344-6374-6. Retrieved 9 March 2011.
 159. ^ John Cunningham Wood (1987). Karl Marx's economics : critical assessments. Psychology Press. p. 346. ISBN 978-0-415-06558-0. Retrieved 16 March 2011.
 160. a b c John Cunningham Wood (1993). Karl Marx's economics: critical assessments : second series. Taylor & Francis. p. 232. ISBN 978-0-415-08711-7. Retrieved 16 March 2011.
 161. a b Sidney Hook (1994). From Hegel to Marx: studies in the intellectual development of Karl Marx. Columbia University Press. pp. 24–25. ISBN 978-0-231-09665-2. Retrieved 16 March 2011.
 162. a b Ronald John Johnston (2000). The dictionary of human geography. Wiley-Blackwell. p. 795. ISBN 978-0-631-20561-6. Retrieved 16 March 2011.
 163. ^ Richard T. De George; James Patrick Scanlan (1975). Marxism and religion in Eastern Europe: papers presented at the Banff International Slavic Conference, September 4–7, 1974. Springer. p. 20. ISBN 978-90-277-0636-2. Retrieved 16 March 2011.
 164. ^ Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, p. 320.
 165. ^ Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, p. 347.
 166. ^ P.N. Fedoseyev et al.Karl Marx: A Biography, p. 345.
 167. ^ Boris Nicolaievsky (2007). Karl Marx – Man and Fighter. Read Books. pp. 269–. ISBN 978-1-4067-2703-6. Retrieved 9 March 2011.
 168. ^ Bob Jessop; Russell Wheatley (1999). Karl Marx's social and political thought. Taylor & Francis US. p. 526. ISBN 978-0-415-19327-6. Retrieved 9 March 2011.
 169. ^ Michael Curtis (1997). Marxism: the inner dialogues. Transaction Publishers. p. 291. ISBN 978-1-56000-945-0. Retrieved 9 March 2011.
 170. ^ Karl Marx, "The Civil War in France" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 22 (International Publishers: New York, 1986) pp. 307–59.
 171. ^ Calhoun 2002, p. 20
 172. ^ Mab Segrest (2002). Born to belonging: writings on spirit and justice. Rutgers University Press. p. 232. ISBN 978-0-8135-3101-4. Retrieved 9 March 2011.
 173. ^ Karl Marx, "Economic Manuscripts of 1857–1858" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 28 (International Publishers: New York, 1986) pp. 5–537.
 174. ^ Karl Marx, "Economic Manuscripts of 1857–1858" contained in the Preparatory Materials section of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 29 (International Publishers: New York, 1987) pp. 421–507.
 175. ^ Karl Marx, "A Contribution to the Critique of Political Economy" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 29, pp. 257–417.
 176. ^ P.N. Fedoseyev, Karl Marx: A Biography, p. 318.
 177. ^ Tom Rockmore (2002). Marx after Marxism: the philosophy of Karl Marx. John Wiley and Sons. p. 128. ISBN 978-0-631-23189-9. Retrieved 9 March 2011.
 178. ^ Anthony Brewer; Karl Marx (1984). A guide to Marx's Capital. CUP Archive. p. 15. ISBN 978-0-521-25730-5. Retrieved 9 March 2011.
 179. ^ See footnote #2 on the bottom of p. 360 in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 35.
 180. ^ Thomas Hodgskin, Labour Defended against the Claims of Capital (London, 1825) p. 25.
 181. a b c d e f Calhoun 2002, p. 23
 182. ^ Karl Marx, "Capital II: The Process of Circulation of Capital" embodying the whole volume of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 36(International Publishers: New York, 1997).
 183. ^ Karl Marx, "Capital III: The Process of Capitalist Production as a Whole" embodying the whole volume of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 37 (International Publishers: New York, 1998).
 184. ^ Karl Marx, "Theories of Surplus Value" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 30 (International Publishers: New York, 1988) pp. 318–451.
 185. ^ Karl Marx, "Theories of Surplus Value" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 31 (International Publishers: New York, 1989) pp. 5–580.
 186. ^ Karl Marx, "Theories of Surplus Value" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 32 (International Publishers: New York, 1989) pp. 5–543.
 187. ^ "Economic Works of Karl Marx 1861–1864". marxists.org.
 188. ^ See note 228 on p. 475 of the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 30.
 189. ^ Marx, Karl (1875). "Part I". Critique of the Gotha Program.
 190. ^ Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works Volume 46 (International Publishers: New York, 1992) p. 71.
 191. a b c Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works Volume 46 (International Publishers: New York, 1992) p. 72.
 192. ^ K. Marx, First draft of letter to Vera Zasulich [1881]. In Marx-Engels 'Collected Works', Volume 24, p. 346.
 193. ^ Peter Singer (2000). Marx a very short introduction. p. 5. ISBN 0-19-285405-4
 194. a b Montefiore, Simon Sebag. "The Means of Reproduction". The New York Times. Retrieved25 September 2011.
 195. ^ Francis Wheen (2000). Karl Marx. W.W. Norton and Company. p. 173.
 196. ^ Carver, Terrell (1991). "Reading Marx: Life and Works". In Carver, Terrell (ed.). The Cambridge Companion to Marx. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. p. 11. ISBN 978-0-521-36694-6. Retrieved 30 May 2014.
 197. a b Wheen 2001. p. 152.
 198. ^ Blumenberg, 98.
 199. ^ Blumenberg, 100.
 200. ^ Blumenberg, 99–100.
 201. ^ Blumenberg, 98; Siegel, 494.
 202. ^ Seigel, 495–96.
 203. ^ Shuster, 1–2.
 204. ^ Shuster, 3.
 205. ^ McLellan 1973, p.541
 206. ^ Wheen 2001. p. 382.
 207. a b c d e f g Stephen Jay Gould; Paul McGarr; Steven Peter Russell Rose (2007). The richness of life: the essential Stephen Jay Gould. W.W. Norton & Company. pp. 167–68. ISBN 978-0-393-06498-8. Retrieved 9 March 2011.
 208. ^ John Shepperd, ‘Who was really at Marx's funeral?’, in “Friends of Highgate Cemetery Newsletter “, April (2018), pp. 10-11.
 209. ^ 'Dr Karl Marx', in The People, 25 March 1883, p.3.
 210. ^ 'Dr Karl Marx' in 'The Graphic', 31 March 1883, pp. 319, 322
 211. ^ "1883: The death of Karl Marx". Marxists.org. Retrieved 21 December 2009.
 212. ^ "The posthumous life of Karl Marx, Highgate Cemetery". The London Dead. 7 July 2014. Retrieved 14 July 2015.
 213. a b c Wheen, Francis (2002). Karl Marx: A Life. New York: Norton. Introduction.
 214. ^ Hobsbawm 2011. pp. 3–4.
 215. a b c d e f g h i j k l m Calhoun 2002, pp. 120–23
 216. a b c d e Howard J. Sherman (1995). Reinventing marxism. JHU Press. p. 5. ISBN 978-0-8018-5077-6. Retrieved 7 March 2011.
 217. ^ Peter Beilharz (1992). Labour's Utopias: Bolshevism, Fabianism and Social Democracy. CUP Archive. p. 4. ISBN 978-0-415-09680-5. Retrieved 7 March 2011.
 218. a b c d e f g h i j k l Barry Stewart Clark (1998). Political economy: a comparative approach. ABC-CLIO. pp. 57–59. ISBN 978-0-275-96370-5. Retrieved 7 March 2011.
 219. ^ Eagleton, Terry Why Marx Was Right Yale University Press, 2011, p. 158
 220. ^ Seigel, Jerrold Marx's Fate Princeton University Press, 1978, pp. 112–19
 221. a b Mark Neocleous. "The Political Economy of the Dead: Marx's Vampires" (PDF).
 222. ^ Himani Bannerji (2001). Inventing subjects: studies in hegemony, patriarchy and colonialism. Anthem Press. p. 27. ISBN 978-1-84331-072-3. Retrieved 2 May 2011.
 223. ^ Annelien de Dijn, French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville, Cambridge University Press, 2008, p. 152.
 224. ^ Karl Marx. Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, trans. Samuel Moore and Edward Aveling (New York: Modem Library, 1906), 440.
 225. ^ Bertell Ollman (1973). Alienation: Marx's conception of man in capitalist society. CUP Archive. p. 81. ISBN 978-1-001-33135-5. Retrieved 8 March 2011.
 226. a b Marx K (1999). "The labour-process and the process of producing surplus-value". In K Marx, Capital (Vol. 1, Ch. 7). Marxists.org. Retrieved 20 October 2010. Original work published 1867.
 227. a b c See Marx K (1997). "Critique of Hegel's dialectic and philosophy in general". In K Marx, Writings of the Young Marx on Philosophy and Society (LD Easton & KH Guddat, Trans.), pp. 314–47. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc. Original work published 1844.
 228. ^ See also Lefever DM; Lefever JT (1977). "Marxian alienation and economic organisation: An alternate view". The American Economist(21)2, pp. 40–48.
 229. a b See also Holland EW (2005). "Desire". In CJ Stivale (Ed.), Gilles Deleuze: Key Concepts, pp. 53–62. Montreal & Kingston: McGill-Queens University Press.
 230. a b Marx (1997), p. 325, emphasis in original.
 231. ^ Marx (1997), p. 321, emphasis in original.
 232. ^ Marx (1997), p. 324.
 233. ^ Karl Marx; Friedrich Engels (2009). The Communist Manifesto. Echo Library. p. 5. ISBN 978-1-4068-5174-8.
 234. a b c d e Calhoun 2002, p. 22
 235. ^ István Mészáros (2006). Marx's Theory of Alienation. Merlin Press. p. 96. ISBN 978-0-85036-554-2. Retrieved 8 March 2011.
 236. ^ Étienne Balibar (1995). The philosophy of Marx. Verso. p. 56. ISBN 978-1-85984-951-4. Retrieved 8 March 2011.
 237. ^ Leszek Kołakowski; Paul Stephen Falla (2005). Main currents of Marxism: the founders, the golden age, the breakdown. W.W. Norton & Company. p. 226. ISBN 978-0-393-06054-6. Retrieved 8 March 2011.
 238. ^ Paul Hernadi (1989). The Rhetoric of interpretation and the interpretation of rhetoric. Duke University Press. p. 137. ISBN 978-0-8223-0934-5. Retrieved 8 March 2011.
 239. ^ John B. Thompson (1990). Ideology and modern culture: critical social theory in the era of mass communication. Stanford University Press. pp. 37–38. ISBN 978-0-8047-1846-2. Retrieved 8 March 2011.
 240. ^ Karl Marx: Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right, in: Deutsch-Französische Jahrbücher, February 1844
 241. ^ Karl Marx; Joseph O'Malley (1977). Critique of Hegel's 'Philosophy of right'. CUP Archive. p. 131. ISBN 978-0-521-29211-5. Retrieved 23 April 2011.
 242. ^ William H. Swatos; Peter Kivisto (1998). Encyclopedia of religion and society. Rowman Altamira. pp. 499–. ISBN 978-0-7619-8956-1. Retrieved 8 March 2011.
 243. ^ In The Communist Manifesto, Part II:Proletariats and Communist and Capital, Volume I, Part III
 244. ^ Karl Marx (1864). Inaugural Address of the International Working Men’s Association (Speech).
 245. a b c d e Jonathan H. Turner (2005). Sociology. Pearson Prentice Hall. pp. 17–18. ISBN 978-0-13-113496-6. Retrieved 9 March 2011.
 246. ^ Dennis Gilbert (2010). The American Class Structure in an Age of Growing Inequality. Pine Forge Press. pp. 6–. ISBN 978-1-4129-7965-8. Retrieved 8 March 2011.
 247. ^ Jon Elster (1985). Making sense of Marx. Cambridge University Press. p. 217. ISBN 978-0-521-29705-9. Retrieved 23 April 2011.
 248. ^ "Critique of the Gotha Programme-- IV". www.marxists.org.
 249. ^ "You know that the institutions, mores, and traditions of various countries must be taken into consideration, and we do not deny that there are countries – such as America, England, and if I were more familiar with your institutions, I would perhaps also add Holland – where the workers can attain their goal by peaceful means. This being the case, we must also recognise the fact that in most countries on the Continent the lever of our revolution must be force; it is force to which we must some day appeal to erect the rule of labour." La Liberté Speech delivered by Karl Marx on 8 September 1872, in Amsterdam
 250. a b c d Kevin B. Anderson (2016). "Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies". University of Chicago Press. pp. 49–239. ISBN 0-226-34570-X
 251. ^ Cited in: B. Hepner, “Marx et la puissance russe,” in: K. Marx, La Russie et l'Europe, Paris, 1954, p. 20. Originally published in Neue Rheinische Zeitung, no. 223, 16 February 1849.
 252. ^ Karl Marx and Friedrich Engels to the Chairman of the Slavonic Meeting, 21 March 1881. Source: Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence (Progress Publishers, Moscow, 1975).
 253. ^ Speech delivered in London, probably to a meeting of the International’s General Council and the Polish Workers Society on 22 January 1867, text published in Le Socialisme, 15 March 1908; Odbudowa Polski (Warsaw, 1910), pp. 119–23; Mysl Socjalistyczna, May 1908. From Karl Marx and Frederick Engels, The Russian Menace to Europe, edited by Paul Blackstock and Bert Hoselitz, and published by George Allen and Unwin, London, 1953, pp. 104–08.
 254. ^ "Karl Marx and the Irish". The New York Times.December 1971.
 255. a b c "Marx in Algiers". Al-Ahram.
 256. ^ "Colonialism". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2017.
 257. ^ "Marx on India under the British". The Hindu. 13 June 2006.
 258. ^ Wheen, Francis (17 July 2005). "Why Marx is man of the moment". The Observer.
 259. ^ Kenneth Allan (2010). The Social Lens: An Invitation to Social and Sociological Theory. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-7834-7. Retrieved 25 March 2011.
 260. a b c Heine Andersen; Lars Bo Kaspersen (2000). Classical and modern social theory. Wiley-Blackwell. pp. 123–. ISBN 978-0-631-21288-1. Retrieved 9 March 2011.
 261. ^ Ricoeur, Paul. Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven and London: Yale University Press, 1970, p. 32
 262. ^ "Max Weber". Max Weber – Stanford Encyclopaedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017.
 263. ^ Calhoun 2002, p. 19
 264. ^ Löwith, Karl. From Hegel to Nietzsche. New York: Columbia University Press, 1991, p. 49.
 265. ^ Berlin, Isaiah. 1967. Karl Marx: His Life and Environment. Time Inc Book Division, New York. pp130
 266. ^ Singer 1980, p. 1
 267. ^ Bridget O'Laughlin (1975) Marxist Approaches in AnthropologyAnnual Review of Anthropology Vol. 4: pp. 341–70 (October 1975) doi:10.1146/annurev.an.04.100175.002013.
  William Roseberry (1997) Marx and Anthropology Annual Review of Anthropology, Vol. 26: pp. 25–46 (October 1997) doi:10.1146/annurev.anthro.26.1.25
 268. ^ Becker, S.L. (1984). "Marxist Approaches to Media Studies: The British Experience". Critical Studies in Mass Communication1 (1): 66–80. doi:10.1080/15295038409360014.
 269. ^ See Manuel Alvarado, Robin Gutch, and Tana Wollen (1987) Learning the Media: Introduction to Media Teaching, Palgrave Macmillan.
 270. ^ Kołakowski, Leszek. Main Currents of Marxism : the Founders, the Golden Age, the Breakdown. Translated by P.S. Falla. New York: W.W. Norton & Company, 2005.
 271. ^ Aron, Raymond. Main Currents in Sociological Thought. Garden City, NY: Anchor Books, 1965.
 272. ^ Anderson, Perry. Considerations on Western Marxism. London: NLB, 1976.
 273. ^ Hobsbawm, E. J. How to Change the World : Marx and Marxism, 1840–2011 (London: Little, Brown, 2011), 314–44.
 274. ^ Hemingway, Andrew. Marxism and the History of Art: From William Morris to the New Left. Pluto Press, 2006.
 275. a b Lenin, VI. "The Tasks of the Proletariat in the Present Revolution". Retrieved 8 January 2015.
 276. ^ "Glossary of People – Ma". Marxists.org. Retrieved 8 January 2015.
 277. ^ Savioli, Arminio. "L'Unita Interview with Fidel Castro: The Nature of Cuban Socialism". Marxists. Retrieved 8 January 2015.
 278. ^ Allende, Salvador. "First speech to the Chilean parliament after his election". Marxists.org. Retrieved 8 January 2015.
 279. ^ Tito, Josef. "Historical Development in the World Will Move Towards the Strengthening of Socialism". Marxists.org. Retrieved 8 January 2015.
 280. ^ Nkrumah, Kwame. "African Socialism Revisited". Marxists.org. Retrieved 8 January 2015.
 281. ^ "Nehru’s economic philosophy ". The Hindu. 27 May 2017.
 282. ^ "Nelson Mandela’s Living Legacy | Preparing for Defiance 1949–1952". The South African. 6 November 2013.
 283. a b Churm, Philip Andrew (4 May 2018). "Juncker opens exhibition to Karl Marx". Euronews. Retrieved 16 May2019.
 284. a b Stone, Jon (4 May 2018). "'Today he stands for things which is he not responsible for': EU president Juncker defends Karl Marx's legacy". The Independent. Retrieved16 May 2019.
 285. ^ Jeffries, Stuart (4 July 2012). "Why Marxism is on the rise again". The Guardian. Retrieved 8 January 2015.
 286. ^ Stanley, Tim. "The Left is trying to rehabilitate Karl Marx. Let's remind them of the millions who died in his name". The Daily Telegraph. Retrieved 8 January 2015.
 287. ^ Phillips, Ben. "USSR: Capitalist or Socialist?". Marxists.org. Retrieved 8 January 2015.
 288. ^ Elbe, Indigo (21 October 2013). "Between Marx, Marxism, and Marxisms – Ways of Reading Marx's Theory". Viewpoint Magazine. Archived from the originalon 8 January 2015. Retrieved 8 January 2015.
 289. ^ "Karl Marx statue from China adds to German angst". BBC News. 5 May 2018. Retrieved 16 May 2019.
 290. ^ Scott, A. O. (22 February 2018). "Review: In 'The Young Karl Marx,' a Scruffy Specter Haunts Europe". The New York Times. Retrieved 6 May 2018.

Bibliography

Calhoun, Craig J. (2002). Classical Sociological Theory. Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-631-21348-2.
Hobsbawm, Eric (2011). How to Change the World: Tales of Marx and Marxism. London: Little, Brown. ISBN 978-1-4087-0287-1.
McLellan, David (2006). Karl Marx: A Biography (fourth edition). Hampshire: Palgrave MacMillan. ISBN 978-1-4039-9730-2.
Nicolaievsky, Boris; Maenchen-Helfen, Otto (1976) [1936]. Karl Marx: Man and Fighter. trans. Gwenda David and Eric Mosbacher. Harmondsworth and New York: Pelican. ISBN 978-1-4067-2703-6.
Schwarzschild, Leopold (1986) [1948]. The Red Prussian: Life and Legend of Karl Marx. Pickwick Books Ltd. ISBN 978-0-948859-00-7.
Singer, Peter (1980). Marx. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-287510-5.
Sperber, Jonathan (2013). Karl Marx: A Nineteenth-Century Life. W.W. Norton & Co. ISBN 978-0-87140-467-1.
Stedman Jones, Gareth (2016). Karl Marx: Greatness and Illusion. London: Allen Lane. ISBN 978-0-7139-9904-4.
Stokes, Philip (2004). Philosophy: 100 Essential Thinkers. Kettering: Index Books. ISBN 978-0-572-02935-7.
Vygodsky, Vitaly (1973). The Story of a Great Discovery: How Karl Marx wrote "Capital". Verlag Die Wirtschaft.
Wheen, Francis (2001). Karl Marx. London: Fourth Estate. ISBN 978-1-85702-637-5.
 

Yorum ekle


1875 yılında Karl Marx
Born 5 Mayıs 1818
Trier , Prusya , Alman Konfederasyonu
Vefat etti 14 Mart 1883 (64 yaşında)
Londra , İngiltere
Konut Almanya, Fransa,
Belçika, İngiltere
milliyet
 • Prusyalı (1818–1845)
 • Vatansız (1845'ten sonra)
Eş (lar)
Jenny von Westphalen
m.  1843 ; 1881'de öldü  )
çocuklar 7, Jenny , Laura ve Eleanor dahil
ebeveyn
 • Heinrich Marx (babası)
 • Henriette Pressburg (anne)
akrabalar
 • Louise Juta (kardeş)
 • Jean Longuet (torunu)
gidilen okul
 • Bonn Üniversitesi
 • Berlin Üniversitesi
 • Jena Üniversitesi ( Doktora ) [2]
çağ 19. yüzyıl felsefesi
bölge Batı felsefesi
Okul
 • Kıta felsefesi
 • Marksizm
 • Yazışmalarda doğruluk teorisi [3]
Ana ilgi alanları
Felsefe, ekonomi, tarih, politika
Önemli fikirler
Marksist terminoloji , artı değer , emek değer teorisine katkılar , sınıf mücadelesi , 
işçinin yabancılaşması
 ve sömürülmesi, materyalist tarih anlayışı
İmza

Eserleri

 

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses