05182022Çrş
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları (Türkiye)

Kuzey Kürdistan

Piran Aşireti (Şeyh Said Pirani)

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnilerdir. Türkiye'de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu bitim olan -kan/an veya -van/vend/wend yerine Türkçe bitim olan -li-lu bitimini benimsemişlerdir.Bazen de Türkçe bitim Kürtçe bitimine eklenmiştir.

 • Alan
 • Ezdinan
 • Gevdan
 • Graviyan
 • Heviştan
 • Huleylan (halilan)
 • Qeşuran
 • Piran
 • Şerefan
 • Sidan
 • Zewkan
 • Ziriki
 • Zeydan

Barzani Konfederasyonu

(Büyük Zap nehrinin yukarı yakaları ile Hakkari arasında)

 • Beruşni
 • Dolameyri
 • Mizuri
 • Nerva
 • Reykani
 • Şerwani

Botan Konfederasyonu

(Botan nehrinin her iki yakasında.Van Gölü'nün güneyinde.Bu bir zamanlar Baban ve Ardelan konfederasyonları kadar büyük bir konfederasyondu:her üçü de 19.yy sonlarında ve 20 yy başlarında çözüldü.şüva ve eruh aşiretleri şimdiki adı halen (eruh) olan siirt ilçesinde yer almaktadır dıderan ve garısi iki büyük koçer aşiretidir kurmançı konuşurlar sunnidirler

 • Şırnax
 • Tiyan
 • şüva
 • eruh
 • dıderan
 • garısi

Herki Konfederasyonu

(Shnu ile Hakkari ve Revanduz arasında incelikli giysi ve süslemeleriyle ünlüdürler)

 • Mendan (Menda)
 • Seheddi
 • Seydan (Zeydan)

Celali Konfederasyonu

(Maku ve Beyazid ve Kars arasında.Güney Kürdistan'daki Celalwendler ve İslam öncesi dönemlerde güney Zagroslar'da yerleşik olan Gelular ile bağlantılıdır)

 • Alimohawi
 • Belikan
 • Hasow Halef
 • Çenikani
 • Halkan (Celali reisleri çoğu zaman bu aşiretten çıkar)
 • Misrikan
 • Otablı
 • Kadikan
 • Qızılbaş
 • Sekan

Cibran Konfederasyonu (Cibranlı Halit Bey)

Cibran Konfederasyonu

(Bingöl 'ün kuzeydoğu kesimlerinde.Bu isim Guranlarla bağlantılı olabilir)

 • Aliki
 • Aqa
 • Ezdinani
 • Mamakan
 • Muhli
 • Şeyhakan
 • Şaderi
 • Torini

Milan Konfederasyonu

(Urmiye Gölü'nün kuzeybatısı,Salmas'tan Koy'a kadar.Bu,Batı Kürdistan'daki eski Milan ya da Milli Konfederasyonunun farklı bir koludur,Alevi ve sünnidirler.)

 • Dilmakan (Dimilikan)
 • Dolan
 • Dudakan
 • Halkan
 • Mamakan
 • Mamdulakan
 • Serman
 • Şeyhakan
 • Hıdrekan

Pinyanişi (Piniyan) Konfederasyonu

(Kuzey Hakkari bölgesi.Bu konfederasyonnun yaklaşık 5 bin üyesinin 20yy başlarında Hristiyan olduğu belirtilmiştir.Bugünkü sayıları bilinmemektedir.)

 • Berkoşan
 • Bilican

Şekak (Rivend) Konfederasyonu

(Urmiye Gölü'nün kuzeybatısı ile Van Gölü arasında,Dustan ve Qotur bölgelerinde,Eski isimleri olan Şah Kak.Onları Orta Kürdistan'daki Kakailer ve Güney Zagroslar'daki Kaukiler ile ilişkilendirilmektedir.)

 • Abdawi
 • Butan
 • Dari
 • Dolan
 • Evari
 • Fenak
 • Gurik
 • Honara
 • Karker
 • Helef
 • Hedri
 • Movakari
 • Nemati
 • Nisan
 • Otomani
 • Paçik
 • Pas Ağa
 • Şapirani (Dilmakani)
 • Şukri

Spikan Konfederasyonu

(Van Gölü'nün kuzeybatı kesimleri.Nüfus olarak kalabalık,fakat üye aşiretler anlamında küçük)

 • Mamakan
 • Spikan
 • dawudi(salih oğlu nurullah keleş).

Konfedere Olmayan Aşiretler

 • Adıyaman (Beyazid'in kuzeyi)
 • Bradost (Revanduz ile Hakkari arasında)
 • Baz (Çukurca ile Oramar arasında.Tarihi Badh aşiretini çağiriştiran modern bir isim)
 • Bazeyni (Erzurum'un doğusu,Ağrı'nın kuzeyi,rihi Badh aşiretinin çağiriştiran modernn bir isim)
 • Begzade (Urmiye'nin batısı)
 • Brukan (Van'ın kuzeydoğusu ve Koy'un batısı)
 • Dozki (Duhok'un kuzeyi ve Hakkari bölgesinde)
 • Gerdi (Ağrı'nın kuzeyi)
 • Goyan (Uludere'nin kuzeyi)
 • Helaci (Bitlisin güneydoğusu)
 • Hemdikan (Ağrı ile Kağızman arasında)
 • Hesenan (Malazgirt,Hınıs ve Varto bölgeleri)
 • Hewatan (Bitlisin güneydoğusu)
 • Haydaranlı (Malazgirtin kuzeyi)
 • Hayruni (Cizre ilçesinin kuzeybatısı)
 • Keka (Hakkari)
 • Geylani (Revanduz yakınları)
 • Haniyan (Ehmedé Hani'nin aşireti)
 • Kurasonni (Hoy'un batısı)
 • Mamakan (Hoy'un batısı)
 • Manuran (Ağrı'nın güneyi)
 • Miran (Bitlis'in doğusu)
 • Nuşiyan (Hakkari,Oramar)
 • Oramar (Hakkari)
 • Paziki (Eruzurmun güneydoğusu)
 • Reşwend (Erzurumun güneydoğusu)
 • Rewaandok (Revanduz)9
 • Şemski (Van'ın doğusu)
 • Sindi (Zaho'nun kuzeyi)
 • Slopi (Cizre'nin doğusu)
 • Surçi (Erbil'in kuzeydoğusu ve Akre yakınları)
 • Takuli (Van'ın doğusu)
 • Zerza (Shnu dolaylarında,kısmen Dimili konuşurlar)
 • Zibari(Büyük zapp ırmağinin orta kolu)

Yorum ekle


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses