05182022Çrş
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları (Türkiye 2)

(Türkiye'de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu, Kürtçe bitim olan -kan/an veya van/vend/wend yerine, Türkçe bi olan -lı-/lu bitimini benimsemişlerdir. Bazen de Türkçe ile Kürtçe bitimler karıştırılır)

Beraz Konfederasyonu

 • Alidinli
 • Didan
 • Karakiçan
 • Keytkan
 • Meafen
 • Mir
 • Okiyan
 • Pican
 • Şedadan (Şeddadi)
 • Şexan
 • Zerwan

Berwari Konfederasyonu

(Amediye ile Uludere arası)

 • Berwari Bala
 • Berwari Jir

Çavreş Konfederasyonu

(Adıyaman'ın kuzey ve kuzeybatı kesimleri. Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevidirler)

 • Brimsan
 • Teşik
 • Zıravkan (Ziroskan)

Haverka Konfederasyonu

(Tur Abidin, Mardin bölgeside. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sunnidirler)

 • Aliyan
 • Dasinan
 • Gerger
 • Mahalimi
 • Mizidağ
 • Mizizah
 • Moman

Koçgiri Aşireti

(Fırat'ın batısından Sivas'a doğru. Çoğunluk Kurmanci Bir Kısmı Dimili konuşurlar, Alevidirler)

 • Baliki
 • Gerniyan
 • İbiki
 • Sarıki

Milan Konfederasyonu

(Fırat'tan Mardin ve Cebel Sincar'a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler)

 • Alia
 • Barguhaan
 • Beski
 • Bucax
 • Çekali
 • Çemikan
 • Çiya Reş
 • Danan
 • Deşi
 • Direjan
 • Heci Bayramm
 • Hoşiyan
 • İsi Adat
 • İzoli
 • Canbeki
 • Kelandilan
 • Kewat
 • Keliş
 • Halkan
 • Kuma Reş
 • Mendan
 • Merd
 • Matmiya
 • Manli
 • Meşkan
 • Nasriyan
 • Porğa
 • Sartan
 • Şarkan
 • Şwan
 • Tirkan
 • Zeydan
 • Zirafkan

Motikan (Modki,Moti) Konfederasyonu

(Bingöl'den Diyarbakır yakınlarına kadar. Eski Çemişgezek konfederasyonuun çekirdeğini oluşturuyordu. Ağırlıklı olarak Dimili konuşan Sunnilerdir. İsimlerinin Medlerle bir bağlantısı olabilir.)

 • Ariki
 • Boban
 • Keyburan
 • Kusan
 • Pirmusi
 • Ruçaba
 • Zeydan

Silvan Konfederasyonu

(Silvan,Cizre ile Zaho ve Duhok arasında. Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sunnidirler)

 • Dudwadta
 • Guli
 • Seydahr
 • Sina
 • Sindi

Yezidi Konfederasyonu

(Musul ile Antakya arasında öbekler halinde,en önemli yoğunlaşmaları Cebel Sincar bölgesidir. Bu standart aşiret konfederasyonundan ziyade, Kuzey Kurmancisi konuşan ve üyeleri Yezdiliği benimsemiş olan aşiretler arasındaki bir koalisyondur. Bu aşiretler, aynı zamanda en üst düzey dinsel liderler işlevi gören Çol kraliyet ailesine sadakatlerini bildirmişlerdir)

 • Aliyan
 • Anidi
 • Balad
 • Dasen
 • Basikan
 • Dorkan
 • Haliti
 • Mendikan (Ortaçağdaki Ermeni kaynaklarıında geçen Mandukianlar)
 • Samuğa
 • Saşili

Konfedere Olmayan Aşiretler

(Kuzey Kurmancisi ve Dimili konuşurlar,Sunni ve Alevidirler)

 • Alikan (Elaziğ'ın güneybatısından Diyarbakır'a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
 • Aşita (Suriye'de Cezire bölgesinde)
 • Atmanikan (Diyarbakır ile Hakkari arasında öbekler halinde)
 • Belikan (Bingöl'ün kuzeyi)
 • Besni (Adıyaman ve yakınlarında)
 • Dahori (Diyarbakır'ın güney batısından Suriye'deki Amuda'ya kadar)
 • Dudari (Mardin'in kuzeydoğusu
 • Dumbuli (Dünbeli, Cebel Sincar bölgesinde.Dimili konuşurlar)
 • Cebbara (Suriye'de, Amuda dolaylarında)
 • Goyan (Silopi'nin kuzeydoğusunda, Kilaban'da. Bir kısım Dimili konuşur)
 • Guli (Zaho ile Peşhabur ırmaği arasında)
 • Hawerka (Suriye'de Cezire bölgesinde)
 • İzoli (Adıyaman, Urfa arasında)
 • Canbegi (Adıyaman ile Siverek arasında)
 • Kiki (Anteb'in güneyinden Halep'e kadar)
 • Koti (Malatya'nın güneydoğusu)
 • Lak Kurdi (Ceyhan ırmaği havzası.Adana'nın doğu ve kuzeydoğu kesimleri. Bir kısmı Laki,bir kısmı Kurmanci konuşur Alevidirler)
 • Mendukan (Tall Afar'da Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Ağırlıklı olarak Yezididirler. İlk Ermeni tarihi kayıtlarında sık sık bahsedilir)
 • Mardas (Narince ile Fırat Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sunnidirler)
 • Miran (Cizre'de)
 • Mirsinan (Diyarbakır'ın güneyinde)
 • Mizuri (Duhok bölgesinde)
 • Paziki (Samsat dolaylarında Kuzey Kurmancisi'ni konuşurlar, Alevidirler)
 • Pişnik (Adıyaman'ın kuzey batısında Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
 • Porka (Adıyaman'ın güneyi, Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
 • Suweyş (Suriyede Amuda dolaylarında)
 • Sinamini (Malatya'nın güney, kuzey ve kuzeybatı kesimleri ve Anteb'in kuzey kesimleri. Laki konuşurlar, Alevidirler)
 • Sindi (Zaho ile Peşhabur nehri arasında)
 • Tirikan (Diyarbakır'ın kuzeybatıssı)
 • Zaydan (Bingöl'ün doğusu,Muş'un kuzeyi. 19yy'da çözülen eski Rozhaki konfederasyonunun bir üyesi

Yorum ekle


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses