05182022Çrş
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Hamidiye Alaylarına Katılan Aşiretler

1.LİVA (TUĞ) / Merkezi: KARAKİLİSE Alay No. Alay Sayısı: 11

Zilanlı Aşireti 3, 4, 5

Karapapak Aşireti 6

Adamanlı Aşireti 9, 10

Heyderanlı Aşireti 11, 12

Celalî Aşireti 37, 38

Şazilî Aşireti 57

 

  1. LİVA / Merkezi: HINIS Alay No. Alay Sayısı: 7

Cemedanlı Aşireti 8

Cibranlı Aşireti 31, 32, 33

Zirkanlı Aşireti 34, 35

Cibranlı Aşireti 36

 

  1. LİVA (TUĞ) / Merkezi: MALAZGİRD Alay No. Alay Sayısı: 8

Sipkanlı Aşireti 1, 2

Karapapak Aşireti 7

Hasenanlı Aşireti 26, 27, 28, 29, 30

 

  1. LİVA (TUĞ) / Merkezi: ERCİŞ Alay No. Alay Sayısı: 9

Lolî Aşireti 13, 14, 15, 16

Heyderanlı Aşireti 21, 22, 23, 24, 25

 

  1. LİVA (TUĞ) / Merkezi: BAŞKALE Alay No. Alay Sayısı: 6

Mukrî Aşireti 17

Milan Aşireti 18

Şemsikî Aşireti 19

Şikeftî Aşireti20, 

Takorî Aşireti 39

 

  1. LİVA (TUĞ) / Merkezi: MARDİN Alay No. Alay Sayısı: 10

Milli Aşireti 41, 42, 43, 44

Karakeçi Aşireti 45, 46

Tayy Aşireti 47

Mîran Aşireti 48, 49

Ertoşî Aşireti51 50

 

  1. LİVA (TUĞ) / Merkezi: URFA Alay No. Alay Sayısı: 5

Kays Aşireti 51, 52

Berazî Aşireti 53, 54, 55

 

1908 yılına kadar katılımlar sürmüş olsa bile bazı alaylar devletin pis işlerine kullanıldığı için resmi listelerde isimleri geçmiyor. 65 alaya kadar isimleri mevcut olmasına rağmen bundan çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Burada ismi geçen alayların tamamı Kürt olanlardır. Türkmen ve Çerkezlerden oluşan alaylarda mevcuttur.

1891'de ilk olarak çıkarılan elli üç maddelik nizamnâmede Hamîdiye Süvârî Alayları'nın nasıl kurulacağı ve özelliklerinin nasıl olacağı açıklanmıştır. Buna göre; bu alayların isimleri Hamidiye Süvari Alayları'dır. Bu alaylar, dört bölükten az, altı bölükten fazla olmayacaktır. Her bölük; dört takımdan, her takım da 32 neferden az, kırk sekiz neferden fazla olmayacaktır. Her alay en az 512, en fazla 1152 kişiden meydana gelecektir. Her dört alay bir liva sayılacaktır. Büyük aşiretlere bir veya birden fazla alay, küçük aşiretlere ise birkaç bölük kurma hakkı verilecektir. Ancak alay kurulması ve eğitim maksadıyla aşiretlerin birleştirilmesi önlenecek, merkezi otoritenin veya ordu kumandanlarının emri ile sadece savaş zamanında birleştirilecekti. Her alaydan iki çavuş Ordu-yu Hümayun merkezine gönderilip mektep alayında eğitime tabi tutulacaktı. Ayrıca her alaydan bir çocuk seçilerek İstanbul'a gönderilecek, orada süvari mektebinde tahsil gördükten sonra mülazımlık (teğmen) rütbesiyle memleketine ve alayına dönecekti.

Alayların subayları ise İstanbul'da askeri eğitim görmüş aşiret çocuklarından oluşacaktı.Bu ihtiyacı karşılamak için İstanbul'da Aşiret Mektebi adıyla Askeri okullar kuruldu. Bu subaylar gösterdikleri başarılar ile üst mertebelere çıkabileceklerdi.Abdülhamit'in emri ile alaylar, İbrahim ve Kerim paşalar tarafından kurulmaya, alt yapıları oluşturulmaya başlandı. Böylece, Türk tarihinde ilk gayrinizami harp usullerini uygulayanlar İbrahim ve Kerim paşalar olmuşlardır. Daha sonra resmi statüde yapılan ilk düzenleme 1891 yılında olmuştur. 1896 ve 1910 yılında da bu yasa düzenlemelerden geçmiştir. İlk başta alay sayısı 50 civarında iken, zaman içinde alay sayısı artarak 1908 yılında 65 olmuştur. Teşkilat büyük ölçüde Vilayat-ı Sitte'nin Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakırve Erzurum vilayetlerinde görülür. Sivasvilayetinde ise bir alay kurulmuştur. Kurulan alaylardan sadece 4 tanesi 5. Ordu, diğerleri ise 4. Ordu mıntıkasındadır. Ancak Anadolu dışında Trablusgarp'ta da bu teşkilatın kurulduğu görülmektedir. İsim olarak ise ilk kez 1880 yılında biraz farklı olmakla beraber Yemen'de görülür. II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra teşkilatın mahiyeti ve adı değişmiştir. Hamidiye ismi 1910 yılında İttihat ve Terakki Partisi tarafından 1910 yılında son yapılan düzenleme ile Aşiret Hafif Süvari Alayları Nizannamesi ile ortadan kaldırılmıştır. Bu alayların ismi Aşiret Süvari Alayları olarak değiştirilmiştir.


Yorum ekle


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses