05182022Çrş
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Değişim oyunları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Önceki konferansımda XV-XVIII. Yüzyıllar arasında kendi ürettiğini tüketen ve değiş-tokuş ekonomisine esasen yabancı olan muazzam bir sektörden söz ettim. XVIII. Yüzyıla hatta daha sonrasına kadar en gelişmiş döneminde   bile Avrupa' da genel yaşama pek katılmayan bölgeler olmuştur ve bu bölgeler, soyutlanmışlıklar içinde, neredeyse bütünüyle içlerine kapanmış, kendi yaşamlarını ısrarla sürdürmek istemişlerdir. Ben bugün özellikle değiş tokuşa bağlı olan ve hem pazar ekonomisi hem kapitalizm diyebileceğimiz konulara değinmek istiyorum. Bu ikili adlandırma bu iki alanı birbirinden ayırma düşüncesinde olduğunuzu belirtir. Bize göre bu iki alan birbiriyle karışmaz. Bununla birlikte bu iki faaliyet grubunun -pazar ekonomisi ve kapitalizm- XVIII. yüzyıla kadar geri planda kaldığını, insanların faaliyetlerinin muazzam maddi yaşam alanıyla sınırlı kaldığı, bu alanın bu faaliyetleri yuttuğunu yineleyelim. Pazar ekonomisi genişleyebilir, çok geniş alanlara yayılabilir, çarpıcı başarılara imza atabilir ama genellikle derinlikten yoksundur. Benim doğru ya da yanlış olarak kapitalizm dediğim Eski Rejim gerçeklerine gelince bunlar parlak ve çok gelişmiş ama dar bir düzeyde yer alırlar; bu kapitalizm tüm ekonomik yaşamı kuşatamamış ve istisnanın kuralı bozmaması gerçeği doğrultusunda kendine özgü ve kendiliğinden genelleşme eğiliminde olabilecek bir "üretim biçimi" yaratmamıştır.  Hatta genellikle tüccar kapitalizmi denen bu sistem son derece gerekli, vazgeçilmez koşulu olmasına rağmen pazar ekonomisini bütünüyle kuşatamamış ve yönlendirememiştir. Bununla birlikte kapitalizmin ulusal, uluslararası, dünyasal rolü açıktır.


Değişim oyunları (2)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

 

Kapitalizm sözcüğü sadece tarihsel anlamın hizmetine sokmak amacıyla disiplin altına almak, tanımlamak, sadece, bu sözcüğü, onu destekleyen ve ona anlam kazandıran iki sözcükle ciddi biçimde çerçeve içine almanızla mümkün olabilir: kapital ve kapitalist sözcükleri. Kapital (sermaye) somut gerçekliktir, sürekli ortada ve etkilidir, kolayca tanınabilen araçlar kütlesidir; kapitalist bütün toplumların mahkûm olduğu hiç bitmeyen üretim süreçleri içinde kapitalin kullanımını yönlendiren ya da yönlendirmeye çalışan kişidir; kapitalizm kabaca (kesinlikle ve sadece kabaca) genellikle pek fedakârca amaçlara yönelik olmayan bu sürekli katılım oyununda yer alma biçimidir.

Değişim oyunları (4)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Az sayıda insanın bir ayncalığı olan kapitalizm toplumun etkin işbirliği olmadan düşünülemez. Toplumsal düzenin hatta siyasal düzenin zorunlu bir gerçeğidir, hatta ve hatta bir uygarlık gerçekliğidir. Gerçekten de belli bir açıdan bakıldığında bütün toplum kapitalizmin değerlerini az ya da çok bilinçli olarak kabul eder. Ama durum her zaman böyle değildir. Her kalabalık toplum birçok "bütün"e ayrılır: ekonomik, politik, kültürel bütünler, toplumsal hiyerarşiye dayanan bütünler. Ekonomi ancak öteki "bütünler"le ilişkisi içinde, bu bütünler içinde dalarak ama aynı zamanda komşulara kapılarını açarak anlaşılır. Etki ve etkileşim söz konusudur. Ekonominin bu özel ve göreli biçimi olan kapitalizm ancak bu komşulukların ve yayılmaların ışığında anlaşılabilir tam olarak; ve sonunda gerçek yüzüne kavuşur.

Değişim oyunları (3)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Bu büyük karlar büyük sermayelerin biriktirilmesinin bir sonucudur ve uzak bölgelere ticaretin sadece birkaç el arasında gerçekleşmesi bu karlan daha da artırır. Her isteyen giremez bu alana. Buna karşılık yerel ticaret bir yığın taraf arasında yapılır. Sözgelimi XVI. yüzyılda Portekiz'in iç ticareti bir bütün olarak ele alındığında ve itibari parasal değer açısından karabiber, baharat ve uyuşturucu madde ticaretinin çok ilerisindedir. Ama bu iç ticarete egemen olan çoğu zaman malın malla değişimi ve kullanım değeridir. Baharat ticareti para ekonomisiyle at başı gider. Ve bu alanda sadece toptancılar faaliyet gösterir ve çok büyük karları tekellerine alırlar. Aynı mantık Defoe dönemi İngiltere'si için de geçerlidir. Dünyanın bütün ülkelerinde bir büyük toptancı grubunun tüccarlar topluluğundan çok farklı olması ve bu grubun hem çok küçük hem de her zaman uzak bölgelerle ticaret yapması (bu arada başka faaliyetleride söz konusudur) bir rastlantı değildir. Bu olgu XIV. yüzyıldan itibaren Almanya'da, Xlll.yüzyıldan itibaren Paris'te, XII. yüzyıldan ve belki daha erken bir dönemden itibaren de İtalya kentlerinde belirgindir. İslam' da teyir Batı' da ilk toptancıların ortaya çıkmasından önce ithalat-ihracat işleriyle ilgilenen kişidir ve aracıları ve komisyoncuları evinden yönetir (yerinden ticaret).

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses