09262021Pz
Last updateCts, 25 Eyl 2021 9pm

WHY DO ECONOMIC SYSTEMS PRODUCE CRISES?

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

WHY DO ECONOMIC SYSTEMS PRODUCE CRISES?                                                                

Economic science is surrounded by neo-classical theory. It is clear that neoclassical understanding is the biggest cause of the modern world economy and the recent crisis that has been going on since 2008.  Naturally, criticizing today's economic understanding is also criticizing neo-classics. This old thought that fills its time does not contain the slightest side worth criticizing and is responsible for our current situation but still, through the criticism of neoclassical economics, putting forward the theory of Labor-value will prevent us from making it a correct science. Because neo-classical understanding has turned the science of economics into mathematical tricks and emptied its content. The fact that we are still chasing supply and demand when we have a treasure like labor-Value Theory will be a lesson that will be taught throughout human history Labor value theory offers us a complete equation that puts economics on the most accurate plane. Despite this, the importance of Labor value theory is still not understood. The counter-thesis presents a fundamental point of contention; why do price and value differ? To say that what determines the value of a good is the amount of labor in it, to say that the basic element of value is labor; it also requires the ability to explain why the price of the goods and the amount of labor it contains are different by taking Labor into the center. Ricardo's and Marx ' contributions on this issue are enormous. Marx made such a deep look that he first saw the essence, and then examined the reasons for this essence. But he still couldn't explain why the price differed from the value. Even if Sraffa created a difficult ground on this issue with the thesis of “fixed goods”, he was not able to make a full explanation. Although Labor Value Theory has a much stronger tradition than other economic theories, its value is not fully understood even by schools that claim to be the successor to this tradition. It is impossible to understand the labor-value theory without understanding what development is, so we need to go to the source of the work. What makes a commodity value is the amount of labor it contains. labor theory is one of the topics that Adam Smith and David Ricardo agree on.  


Ekonomik sistemler neden kriz üretirler ?

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

ÖZET

Mübadele iki eşit emek zaman kitlesinin birbiriyle değiştirilmesidir. Ancak mübadelenin olabilmesi için bir negatif emek zaman kitlesinin açığa çıkması gerekir. Bu negatif emek zaman kitlesi sayesinde fiyat belirlenir. Ricardo’nun aksine ticaretin sadece bir kazananı olur ve bu kazanan tarafta emtia mal olarak birikir. Fiyat ile değer arasındaki bu fark emtia olarak tek elde biriktiği zaman ekonomik sistemler krize girer. Ve üretim yavaş yavaş çökmeye başlar. Bu makalede emek değer teorisini merkeze alarak fiyatın nasıl oluştuğunu ve fiyat ile değer arasındaki farkın krizleri nasıl tetiklediğini ispatlayacağız. 

Anahtar kelimeler: emek-değer, kriz, negatif emek zaman, emek zaman, kâr, artı değer. 

ABSTRACT 

Exchange takes place between two equal masses of labor time. But for exchange to take place, a negative mass of labor time must emerge. Because the price is determined by the negative mass of labor time. Contrary to what Ricardo said, trade only has one winner. On this winning side, capital accumulates as commodities. When this difference between price and value accumulates as a commodity in one hand, economic systems enter into crisis. And production slowly begins to collapse. In this article, we will prove how price is formed by focusing the labor theory of value and how the difference between price and value triggers crises. 

Key Works: labor-value, crisis, negative labor time, labor time, profit, surplus value.

Yeni bir dünya için ARZ ve TALEBi tarihin çöp sepetine atmak (1)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

İktisadi anlamda değerin ne olduğunu ifade eden iki ana gelenek söz konusudur. Bunların ilki emek değer teorisi Ricardiyen iktisadi görüşken diğeri klasikler faydacılar olarak anabileceğimiz iktisadi görüştür. Mevcut iktisadi hayat faydacı görüş ya da neo-klasik algı tarafından kuşatılmış durumdadır. Yani iyisiyle kötüsüyle küresel ekonominin geldiği yerin sorumlusu bu neo-klasik kafadır. Ürünü ortada olan bir görüşü çok fazla ele almaya gerekte yok açıkçası. Bizim için değerli olanın emek-değer teorisi olduğu açıktır.

Ricardiyen iktisat ve Marksist iktisat aslında birçok yönüyle birbirinin devamcısı gibidir. Ne var ki Marksizm emeğin tek gerçek olmasından dolayı her şeyin emeğin olması gerektiğini, sermayenin sürekli anlamda emeği sömürdüğünü ifade eder. Ricardo ise buna çok daha farklı bakar. Sermayenin kar etmek içi üretimi organize ettiği bu yüzden karın sermayenin hakkı olduğunu söyler. Ama yine de Ricardo birçok anlamda çağının çok ilerisinde biridir.

Yeni bir dünya için marjinal zırvayı tarihin çöp sepetine atmak (2)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

İktisat bilimi neo-klasik teori tarafından kuşatılmış durumdadır. Açık ki modern dünya ekonomisinin ve 2008 yılından bugüne kadar devam eden son buhranın en büyük nedeni neo-klasik kavrayıştır. Doğal olarak bugünkü iktisadi kavrayışı eleştirmek neo-klasikleri eleştirmektir. Miladını doldurmuş, küflenmiş bu düşünce, eleştirmeye değer en ufak bir yan içermediği gibi bugünkü halimizin de tek müsebbibidir. Ancak yine de neo-klasik iktisat eleştirisi üzerinden emek değer teorisini ortaya koymak doğru bir bilim yapmamızı engelleyecektir. Çünkü neo-klasik kavrayış iktisat bilimini matematiksel hilelere çevirmiş ve içeriğini boşaltmıştır. Elimizde emek-değer teorisi gibi bir hazine varken, hala arz ve talebin, marjinalizmin peşinden koşuyor olmamız insanlık tarihi boyunca öğretilecek bir ders olacaktır.

İki Kapital, iki Marks, iki Marksizm 1

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Bu yazı dizisi biraz kapsamlı bir yazı dizisi olacak. Aldığım notların hepsini toplayıp yazmak gerçekten çok vakit alıyor. Özellikle kapitalin iki çevirisini karşılaştırmak okuyucuda taktir eder ki aynı zamanda bir kapital okuma dersine döneceği için zor ve meşakkatli bir iştir. Bu işi kapital okuma dersine çevirmeden sadece daha önce okumuş ve bir fikre sahip olmuş okuyucu için bir yazı dizisi oluşturmak istedim.

Açıkçası bu yazı dizisini İnternet sitesinde "kendime yazılar" diye bölüm altında paylaşacaktım ama ekonomi yazıları altında toparladığım yazılarla paralerlik sergilediği için burada tartışmak daha doğru geldi. Ben bu yazıları klasik okuyucu için değil, sadece iktisat bilimine meraklı ve Marksizmi iktisadi açıdan ele almak isteyen okuyucular için kapital okurken dikkat edilmesi gereken yerler olarak ele alıyorum.


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses