06102023Cts
Last updateCu, 12 May 2023 8pm

Fiyat nasıl oluşur?

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Abstract: For each income group, the price is determined on the production line before the product is released. The important thing for the consumer is the effort to save the consumer of the product. In this sense, the consumer is not interested in the labor time in the goods, negative labor that will be opened by the consumption of the goods takes care of the time. Negative labor is the effort or the work that the consumer saves through the consumption of a good or service. Here, the consumer masses are not in the income of the laborer who is suffering from this service, but with a multiplier in his own income. Of course, when the consumer masses determine this price, it also accounts for how many households have consumed the household income, the households paid for the previous consumption habits, and the value of the substitute products. Thus, a certain price for goods or services at every level of income occurs.

Key words: supply, demand, labor value, labor time, household, price, income, consumer.

Jel classification: D01, D11, D12, D13, D14

 

Özet: Fiyat, her gelir grubu için daha ürün açığa çıkmazdan önce üretim bandındayken bellidir. Tüketici için önemli olan ürünün tüketicisini kurtaracağı zahmettir. Bu yönüyle tüketici malın içindeki emek zaman ile değil, malın tüketimiyle açığa çıkacak negatif emek zamanla ilgilenir. Negatif emek zaman bir malın ya da hizmetin tüketilmesi sayesinde tüketicisinin kurtulduğu zahmet ya da iştir. İşte tüketici kitleler bu zahmetin karşılığını zahmeti çeken emekçinin geliri cinsinden değil, kendi geliri cinsinden bir çarpanla bir fiyata oturtur. Elbette tüketici kitleler bu fiyatı belirlerken, hane gelirinin kaç kişi tarafından tüketildiğini, hanenin önceki tüketim alışkanlıkları için ödediği bedelleri ve ikamesi olan ürünlerin değerlerini de hesaba katar. Böylece her gelir düzeyinde mal ya da hizmet için belli bir fiyat oluşur.

Anahtar kelimeler: arz, talep, emek değer, emek zaman, fiyat, gelir, tüketici, hanehalkı, pozitif emek zaman, negatif emek zaman.

Jel classification: D01, D11, D12, D13, D14


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses