05182022Çrş
Last updatePzt, 11 Nis 2022 9pm

Sosyalizm İçin Biyolojik Bir Temel?

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kapitalizm refah toplumunda tüm yeteneklerini gösterir. Dinamiğinin iki ana kaynağı -meta üretiminin ve üretici sömürünün artışı -birleşerek özel ve kamusal yaşamın tüm boyutlarına nüfuz ederler. Mevcut malzeme ve düşünsel kaynaklar (özgürlüğün olanağı) yerleşik kurumlan öylesine aşmışlardır ki, sistemin devam etmesini sadece savurganlığın, yıkımın ve denetimin sistematik olarak artışı sağlayabilir. Polisin, mahkemelerin, halk temsilcilerinin, halkın kendisinin baskılarından kaçan muhalefet, kendini gençler ve entelijansiya arasında yayılmış isyanda ve zulme uğramış azınlıkların

gündelik mücadelelerinde dışa vurur.. Silahlı sınıf mücadelesi dışarıda sürdürülür: zengin canavarla savaşan yeryüzünün lanetlileri tarafından. Bu toplumun eleştirel analizi yeni ahlaki, politik ve estetik kategoriler gerektirir. Bu kategorileri tartışma süresince geliştirmeye çalışacağım. Müstehcenlik kategorisi giriş vazifesi görecektir. Bu toplum boğucu bir bollukta mal ürettiği ve kurbanlarını her yerde yaşam ihtiyaçlarından yoksun bırakırken bu malları ahlaksızca sergilediği için müstehcendir; kendi saldırganlık alanındaki kıt gıda maddelerini yakar ve zehirlerken, kendini ve çöp tenekelerini doldurduğu için müstehcendir; politikacılarının ve eğlendiricilerinin sözcüklerinde ve gülümsemelerinde müstehcendir; dualarında, cehaletinde ve besleme entelektüellerinin bilgeliğinde müstehcendir. Müstehcenlik, Düzenin sözel cephaneliği içerisindeki ahlaki bir kavramdır.


Özgürlük üzerine

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Şimdiye kadar, ütopyacı spekülasyon diye isimlendirilebilecek olan şeyden kaçınmak eleştirel toplum Kuramının (özellikle de Marksçı kuramın) en önemli ilkelerinden birisi olmuştur. Toplumsal kuramdan varolan toplumları kendi işlevleri ve yetenekleri ışığında incelemesi ve (eğer varsa) mevcut toplumsal durumu aşabilecek açık seçik eğilimleri saptaması beklenmektedir. Eleştirel kuram, mevcut koşullar ve kurumlardan mantıksal çıkarım yaparak, gelişmenin daha yüksek bir aşamasına geçişin önkoşulları olan temel kurumsal değişimleri de belirleyebilir: kaynakların daha ussal ve adil kullanımı, yıkıcı çatışmaların azaltılması ve özgürlük alanının genişletilmesi anlamında “daha yüksek”. Fakat eleştirel kuram bu sınırların ötesine geçme cesaretini, bilimsel karakterini kaybetme korkusu nedeniyle, göze alamadı. Bu sınırlayıcı anlayışın gözden geçirilmesinin zorunlu olduğuna ve çağdaş toplumların fiili evrimlerinin bu gözden geçirmeyi çağrıştırdığına, hatta zorunlu kıldığına, inanıyorum. Bu toplumların verimliliklerinin dinamiği “ütopya’ yı geleneksel gerçekdışı içeriğinden yoksun bırakmıştır: “ütopya” olarak suçlanan şey artık “yeri olmayan” ve tarihsel evren içerisinde yeri olamayacak olan şey değil, fakat daha çok, meydana gelmesi yerleşik toplumların güçleri tarafından engellenen şeydir. Ütopik olanaklar ileri kapitalizm ve sosyalizmin teknik ve teknolojik güçlerinin doğasında mevcuttur: bu güçlerin küresel ölçekte ussal kullanımı fakirliği ve kıtlığı çok yakın bir gelecekte sona erdire bilirler. Fakat, biz şimdi biliyoruz ki, ne bu güçlerin ussal kullanımı ne de -ve belirleyici olan budur- bunların “doğrudan üreticiler” (işçiler) tarafından müşterek kontrolü tek başına baskı ve sömürüyü ortadan kaldıramadı: bir bürokratik refah devleti yine de, herkesin “ihtiyacına göre” alacağı “sosyalizmin ikinci aşaması’na bile uzanan, bir baskı devleti olabilir.

Herbert Marcuse
 
Marcuse in 1955 in Newton, Massachusetts[1]
Born July 19, 1898
Berlin, German Empire
Died July 29, 1979 (aged 81)
Starnberg, West Germany
Nationality
 • German
 • American
Alma mater University of Freiburg
Notable work
 • Eros and Civilization (1955)
 • One-Dimensional Man (1964)
Spouse(s)
 • Sophie Wertheim
  (m. 1924; died 1951)
 • Inge Neumann
  (m. 1955; died 1973)
 • Erica Sherover (m. 1976)
 
Era 20th-century philosophy
Region Western philosophy
School
 • Continental philosophy
 • Frankfurt School critical theory
 • Western Marxism
Main interests
 • Social theory
 • communism
 • socialism
 • industrialism
 • technology
Notable ideas
 • Technological rationality
 • great refusal[2]
 • one-dimensional man
 • work as free play
 • repressive tolerance
 • repressive desublimation
 • negative thinking
 • totalitarian democracy
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses