06222021Sal
Last updatePz, 18 Nis 2021 12pm

Şerefname 1.bölüm Şeref Han

Giriş,

Bedlis şehri, bu şehrin kimin tarafından hangi nedenle kurulduğu ve unlu kalesi konusundadır. Birinci Kısım, Rozkan aşireti ve o aşiretin bu adla adlandırılmasının nedeni konusundadır. İkinci Kısım, Bedlis hukumdarları, onların soyları ve Bedlis’e nasıl ve ne zaman geldikleri konusundadır. Ucunu Kısım, Bedlis hükümdarlarının çeşitli cağ ve zamanlarda büyük sultan ve kıratlardan gördükleri saygı belirtileri, itibar ve değer çeşitleri konusundadır; bu da dört bolumdur: Birinci Bolum Melik Eşrefin durumu hakkındadır. İkinci Bolum Hacı Şeref bin Diyaeddin’in durumu hakkındadır. Ucunu Bolum Emir Şemseddin bin Hacı Şeref hakkındadır. Dördüncü Bolum Emir İbrahim bin Emir Hacı Muhammed hakkındadır. Dördüncü Kısım, Bedlis hükümdarlarının hükûmetlerinin Bedlis’te sona ermesine yol açan neden ve etkenler konusundadır; dört yon kapsamaktadır: Birinci Yön, Emir Şeref ile Emir İbrahim arasında çıkan çatışma konusundadır. İkinci Yön, Emir Şerefin Emir İbrahim’i yenerek Bedlis’te yönetimi ele alması konusundadır. Üçüncü Yön, Emir İbrahim’in Bedlis kalesini Kızılbaş grubundan geri alması konusundadır. Dördüncü Yon, Emir Şemseddin bin Emir Şerefin durumu konusundadır. Ek, bu satırların zayıf yazarı ve derleyicisinin, doğduğu günden, şimdi 1005 olan Hicri (1597) tarihe kadarki durumu konusundadır. Ulu Osmanlı padişahlarının durumları, İran ve Turan’ım büyük hükümdarlarının olayları ile çeşitli ülkelerde ve muhtelif zamanlarda bunlara çağdaş olan kral ve beyler hakkındadır.


Şu Pencinariler meselesi

İsmail Beşikçi gündeme getirdiğinden beri birçok yazı yazıldı bu konuda. Ancak İsmail hoca tarihçi olmadığından ve Kürtlerde gerçekten tarihçi olduğunu düşündüğünden olsa gerek bir takım yanlışlara düşmüş yazılarında. Ondan ilham alan ve sadece yazı yazmayı bilen herkes de bu cadı kazanına bir şeyler eklemekten geri durmamış. Şimdi ben içeriden biri olarak kendi köklerimin yaşadıkları üzerine bir şeyler yazmanın mecburiyeti içinde pencinarilerin gerçek tarihini yazma görevi üstleniyorum.

Pencinarilerin yedi kolundan biri olan Kürdikan klanına dayanır benim soyum. Eski zamanlarda Kürdika dediklerine dair bazı rivayetlerde var bizim kol için. Ama Kurdiki-Kürdikan bunların hepsini söyleyen var. En nihayetinde Kürt halkının ayağına pranga olmuş bu gericiliği tasvip etmediğimizden ötürü dağılması için kendi haline bıraktık. Devrimci ahlak bunu gerektirir. Ve bu sebepten isim telaffuzlarında farklılıkların oluştu. Ama Aşiretin ismi Pencinari dir. Bizim kolun ismi de Kürdikan dır. Bildiğim kadarıyla aşiret ismi içinde kürd diye anılan tek kolda bizimki. Tabi Kürdiki ya da Kürdikan olarak anılmak bir şeyi değiştirmiyor.

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları (Türkiye 2)

(Türkiye'de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu, Kürtçe bitim olan -kan/an veya van/vend/wend yerine, Türkçe bi olan -lı-/lu bitimini benimsemişlerdir. Bazen de Türkçe ile Kürtçe bitimler karıştırılır)

Beraz Konfederasyonu

 • Alidinli
 • Didan
 • Karakiçan
 • Keytkan
 • Meafen
 • Mir
 • Okiyan
 • Pican
 • Şedadan (Şeddadi)
 • Şexan
 • Zerwan

Berwari Konfederasyonu

(Amediye ile Uludere arası)

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları (Türkiye)

Kuzey Kürdistan

Piran Aşireti (Şeyh Said Pirani)

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnilerdir. Türkiye'de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu bitim olan -kan/an veya -van/vend/wend yerine Türkçe bitim olan -li-lu bitimini benimsemişlerdir.Bazen de Türkçe bitim Kürtçe bitimine eklenmiştir.


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses