08032021Sal
Last updatePz, 18 Nis 2021 12pm

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları(İran)

Makale Dizini

Horasan Bölgesi Kürtleri

Şadlı (Şedad) Konfederasyonu

İran Horasan'ın tamamı

Horasan bölgesinin güney çeyreğini kapsamaktadır.

 • Alan
 • Bugan
 • Dirqan
 • Gerivan
 • Gurdan
 • İnran
 • Caban (Japa)
 • Cuyan
 • Kahan
 • Mitran
 • Kılıçhan
 • Karabaşlı
 • Kupran

Konfedere Olmayan Aşiretler

 • Lak(Abivard ile Çahçaha arasında. Laki (lekçe kürtçenin bir lehçesi) konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Karaçurlu (Horasan bölgesinin daha küçük olan Kuzeybatı kesimleri ile batıdaki bazı küçük kesimlerde yaşamaktadırlar)
 • Zend (Abivard ile Cahçaha arasında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

B-Kohistan-Bircand Bölgesi

 • Bohluli (Kayn ile Taybet arasında Lakikonuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Menavend (Menavend-Hoş ile Awa dağlık bölgesi, Bircand'ın kuzey doğusunda. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Ruşnavend (Raşawend. Tabas Masina bölgesi. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Topkanlı (Bircand'ın güneyindeki Keşmer ve Bakran Kuh bölgesi. Kuzey Kurmancı konuşurlar, Sunnidirler.)

Elbruz Dağları

İran Mazandaran Bölgesi

A-Mazandaran Bölgesi

 • Hecavend Konfederasyonu (Nur, Kecur, Klardeşt ve Pul bölgelerinde Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Dilfan
 • Kekavend
 • Sultankulikhani

Konfedere Olmayan Aşiretler

(Çoğunluk Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler (Azınlık Alevi , Şii'dir)

 • Grili (Greyli; Neka nehri kıyısında yerleşiktirler. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Gulbadi (Behşehr ile Bender Gaz arasında, Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler)
 • Laricani (Larican civarındaki dağlık bölgelerde)
 • Meshai (Bender Gaz yakınlarında)
 • Navai (Amul yakınlarında)
 • Neka (Neka nehri kıyısında)
 • Ümranlı (Galugah bölgesinde)

Konfedere Olmayan Aşiretler

 • Bacalan (Gorani Konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Bohtuyi (Bohtani,Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Çiğini (Şahrud ırmağinin kuzeyi.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Celilvend (Celalewend.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 


İran Zencan Bölgesi

 

 • Kelhur (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Kakavend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Kirmani (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Mafi (Kirmanşah Mafileri ile bağlantılıdırlar. Yâresânikonuşurlar ve Şiidirler)
 • Kiyasvend (Komasi ve Silahur kollarından oluşurlar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Reşwend (Reşvend.Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Weliyari (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Yemini (Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

C-Zencan-Halhal Bölgesi

 • Delikan (Halhal bölgesi,Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Canpulat (Cumbalat,Halhalın doğusu ,kuzey kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Kilishani (Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Şatrani (Erdebil'in güneyi.Kuzey Kurmancisi ve Azerice konuşurlar,Şiidirler)

Orta İran Platosu

İran Belucistan

A-Kaşan-Kum Bölgesi

 • Bağdadi (Anvilavend.Saveh'ın batısı.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Kelhur (Saveh'in güneyide,Karaçay'da.Gorani ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Lak (Karkas Dağlarındanki Kohak ve Kurdakan bölgelerinde)
 • Pazuki (Paziki,Baziki.Tahran'ın doğusundaki Veramin dolaylarında.Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Şii ve Sunnidirler)
 • Ossanlı (Germsar ve Veramin.Laki konuşurlar, Yâresânive Şiidirler.)
 • Zend (Kum'un güney batısı.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

B-Fars

 • Kakai (Şiraz'ın hemen kuzey batısında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Kurdşıli (Marasurhi dağlık bölgesi.Şeri Naw ve Cehrom. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

C-Belucistan

 • Guran (Bampor,Gorani ve Laki konuşurlar. Yâresânive Şiirdirler. Yelhani reislerinin işgücünü teşkil ederler)
 • Zengena (Bampor.Güney Kurmancı konuşurlar, Sunnidirler)
 • Kelhur (Taftan Volkanik dağlık bölgeleri.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler. Günümüzde Belucileşiyorlar)
 • Yelhani (Bampor,Güney Kurmancisi konuşurlar.Sunnidirler küçük çaplı elit bir aşirettir)

Doğu Kürdistan

(Güney Kurmancisi konuşurlar,Sunnidirler)

Kürdisyan Eyaleti (Senendec ve Bicar bu sınırlar içerisindedir)

Bilbas Konfederasyonu

(Urmiye Gölü'nün Güneybatısı)

 • Mamaş
 • Mangur
 • Ocak (Uşak)
 • Piran
 • Sinn

Gülbahi Konfederasyonu

(Bicar'ın Batı ve Kuzeybatı kesimleri)

 • Çukareşi (Çukareşti)
 • Gameli
 • (Cucareş)
 • Kalkeni (Qalqalı)
 • Kakawend (Kalkaswendi)
 • Kamili
 • Murad Gorani
 • Pitawasari
 • Qomri
 • Sinduli

Caff Kürtleri 1914

Caf Konfederasyonu

(Cewanrud ile Senendec arasında. Irak'taki Orta Kürdistan'da yaşayan Caf Aşiretinin bir kolu)

 • Basugi
 • Gelali
 • Haruni
 • İnaki
 • İsmail Ezizi
 • Keleşi (Keleşin)
 • Kemali
 • Mandumi
 • Mikaili
 • Qobadi (Kowa)
 • Ruhzadi
 • Şatiri
 • Tarhani
 • Veladbegi

Mandumi Konferedasyonu

(Bicar'ın güneydoğu kesimleri)

 • Tarimuradi
 • Alimuradi
 • Lewlerzi

Mukri Konfederasyonu

(Urmiye Gölü'nün güneyi ile Mehabad ve Diwandara arasında.Bu konfederasyon günümüzde büyük ölçüde çözülmüştür)

 • Begzade
 • Behbokri
 • Caf (Mehabad bölgesindeki)
 • Kasımlı

Konfedere Olmayan Aşiretler

(Bunların çoğu,büyük Ardelan konfederasyonu parçalanmadan önce onun üyesiydi.Güney Kurmancisi konuşurlar,Sunni , Alevi , Şii'dirler)

 • Ahmedi (Bana yakınlarında)
 • Alan (Serdeşt yakınlarında)
 • Ardelan (Senendec'in kuzeybatı kesimlerinde.Eski Ardelan adını kullanan görece yeni bir aşiret)
 • Babacani (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Behrambegi (Bana yakınlarında,Dizli ve Çemşeman'da)
 • Balawend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Başuki
 • Baskula (Serdeşt'in batı kesimleri)
 • Biryahi (Serdşt yakınlarında)
 • Bistarawend
 • Burakay
 • Dorraci
 • Feyzullahbegi (Burakn,Takab ve Sakız yakınlarında)
 • Geşki (Keşki.Kamyaran yakınlarında)
 • Gargei
 • Gawurka (Gehrg.Serdeşt ile Sakız ve Mahabad arasında)
 • Hamaweysi
 • Heyderbegi (Merivan yakınlarında)
 • Celali (Senendec'in doğu kesimlerinde)
 • Kelali (Gelali,Celali,Sakız dolaylarında)
 • Kelasi (Serdeşt yakınlarında)
 • Kemanger (Kamyaran yakınlarında)
 • Koli (Guli,Senendec'in kuzeydoğu kesimlerinde)
 • Komasi (Merivan ile Senendec arasında)
 • Lak (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Lütfullahbegi (Bana yakınlarında)
 • Meriwani (Merivan ile Pencwin arasında)
 • Osmanbegi (Mehabad'ın güneyinde)
 • Kobadi
 • Sursuri
 • Serşiv
 • Zend (Qurwa dolaylarında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Weladbegi

Güney Doğu Kürdistan

Kirmanşah Eyaleti

Atkuvazi Konfederasyonu

(Mehran,Badra ve Çıwar.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Benserda (Benzerda)
 • Banviza
 • Bi
 • Keşvend
 • Kurdel
 • Malikeşvend
 • Maysami
 • Mir
 • Muma
 • Murt
 • Qaytuni
 • Qruşvend

Hewreman Konfederasyonu

(Hewraman bölgesinde.Yâresânidirler, Gorani'nin Hewremani lehçesini konuşurlar)

 • Lahuni (Cafersultani)
 • Tehti
 • Behrambegi
 • Hasansultani
 • Mustafasultani

Ayvan (İvan) Konfederasyonu

(Nefti Şah,Nefthane ve Mendali.Güney Kurmancisi konuşurlar.Sunnidirler)

 • Benseyre
 • Çulak

Bacalan (Bacarwan) Konfederasyonu

(Kasr-ı Şirin,Xenıqin,Quratu,Şerwan,Dergezin [Süleymaniye yakınlarında], Horin ve Cİzani. Gorani Lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Comur
 • Kazanlı

Zend Aşireti (Kerim Han Zend) (tartışmalı)

Beyranvend (Silakur) Konfederasyonu

(Ortaçağdaki Beravend,Hemedan'ın güneyinde,Luristan'ın Silakur bölgesine doğru.Laki konuşurlar, Yâresânidirler, bir kısmı Şii'dir)

 • Alayno
 • Çeqelvend
 • Daşeyno
 • Komasi
 • Reşvend
 • Zend

Goran Konfederasyonu

(Kirmanşah ile Pawa arasında. Gorani lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Bibiyan
 • Biwanic
 • Daniyali
 • Gewera (Gewhera)
 • Heyderi
 • Nirzi
 • Halkani Behrami
 • Halkani Speri
 • Şabankara
 • Tufangçi
 • Yasami

Holaylan Konfederasyonu

(Kirmanşah'ın doğusunda,Sonqor dolaylarında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Belawend
 • Celalawend
 • Osmanawend
 • Tarhan
 • Zerdalan

Comir (Comur,Combur) Konfederasyonu

(Hemedan'ın güneyinde,Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Abdali
 • Berazi
 • Guma
 • Şahweysi

Kelhur Aşireti (Kayhan Kalhor)

Kelhur Konfederasyonu

(Hanekin ile Kirmanşah arasında.Muhtemelen günümüzdeki en büyük Kürt aşiret konfederasyonu, Yâresânidirler, çoğunuluğu Gorani bir kısmı Güney Kurmancı konuşur)

 • Ebulmuhamedi
 • Alirızawend
 • Alwendi
 • Berga
 • Budağbegi
 • Çillai
 • Faruki
 • Gelladar
 • Harunabadi
 • Celowgir
 • Kelapa
 • Kellacub
 • Kemar
 • Kerempana
 • Kazımhani
 • Kerga
 • Halidi
 • Homan
 • Kırbiyan
 • Mansuri
 • Maydeşti (Mahideşti)
 • Mirezizi
 • Mumini
 • Muğira
 • Muşgir
 • Papiran
 • Qulami
 • Qumci
 • Receb
 • Remezani
 • Rızawend
 • Seydnaza
 • Seyyedan
 • Selka
 • Şeybeni
 • Şahini
 • Şirzadi
 • Şiwankara
 • Siya Siya
 • Teleş
 • Zeynelhani

Hızır Konfederasyonu

(Mendali ve Sumer.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Hızırvend
 • Murşidvend
 • Qolivend
 • Şemsivend

Pehla (Feyli) Konfederasyonu

(Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Bakuba ile Kuzistan arasındaki.Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiirdirler)

 • Bapirvend
 • Braspi
 • Şeydarvend
 • Dustalivend
 • Goran
 • Heywari
 • Cebirvend
 • Cugi
 • Kelkuh
 • Hızırvend
 • Kowlivend
 • Mamasivend
 • Mami
 • Mamus
 • Maral
 • Mraverzi
 • Muradhani
 • Nowruzvend
 • Osivend
 • Papi
 • Şakarbegi
 • Şaraka
 • Süleymanhani
 • Zerguş

Kalhani (Kalkan) Konfederasyonu

(Kirmanşah'ın kuzeybatısında,Kuzaran dolaylarında.Halkanlar ile bağlantılı.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Eynawend
 • Baçahali
 • Berawli
 • Bizirabadi
 • Dengi
 • Divaka
 • Malgi (Maliki)
 • Necefi
 • Peştmala
 • Kelazenciri (Kolozenciri)
 • Kari
 • Kerka
 • Rüstem
 • Sebza
 • Serewaza
 • Wistali

Karalos Konfederasyonu

(Mendali ile Tengi Sumer arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar,Sunnidirler)

 • Çermawend
 • Grew Sewari
 • Geş
 • Keytun
 • Kakawend
 • Neftçi

Salas Konfederasyonu

(Kirmanşah'ın batısı ile Kerend arasında. Güney Kurmancisi konurlar,Sunnidirler.Üç küçük konfederasyondan oluşurlar)

 • 1-Babacani
 • Begzade
 • Zemkani
 • 2-Kobadi
 • Bezani
 • Begzade
 • Miraki
 • Texta
 • Tengi İzdaha
 • Zilani
 • 3-Weladbegi
 • Aliağay
 • Derwiş
 • Delazihiri
 • Durul
 • Keleka
 • Halwan (Halkan ile bağlantılı)
 • Reşid

Sencadi Konfederasyonu

(Pawa ile Maydeşt arasında.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Abbaswend
 • Aliwend
 • Allahyarhani (İlahiani)
 • Baği
 • Bawan
 • Çelawi
 • Dataca
 • DDewletmend
 • Derhawar
 • Heqnazarhani
 • Celalawend
 • Kelalwend
 • Keka
 • Hoşrawi
 • Kolkol
 • Nezka/Terga
 • Siminwend
 • Sufi
 • Surhaki
 • Surhawend

Şerefbeyani Konfederasyonnu

(Şiwaldir dağları,Şirvan nehri ve Şexan dolaylarında)

 • Kuraki
 • Emirhanbegi
 • Eziz Begi
 • Gahari
 • Nadiri

Swarameyri Konfederasyonu

(Hanekin,Şehreban ve Ebu Cisra.Laki ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Kelhur
 • Tutik
 • Mamakan
 • İnantir

Tirkaşvend Konfederasyonu

(Asadabad ile Hemedan ve Tusirkan arasında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Alicani
 • Alimurşid
 • Rahmeti
 • Süleymani
 • Zend

Zend Konfederasyonu

(Hemedan'ın güney ve kuzeybatı kesimleri.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

 • Aliyan
 • Mamed
 • Kani
 • Salih Ağa
 • Tahir Hani

Konfedere Olmayan Aşiretler

 • Babani (Hanekin ve Kerkük'ün kuzey kesimkerinde.Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Benzerda (Sarpoli Kasrı Şirin'in kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Bawend (Dinaver ve Şahabad.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Dinarvend (Dehluran,Daalperi ve Dinar sıradağlarında.Laki konuşurlar, Yâresânive Şiidirler)
 • Dun (Dum;Dinaver ve Kandula dolaylarında.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Geşki (Kirmanşah'ın kuzeyi.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • İmami (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • İraki (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar.Güney kurmancisi Konuşurlar, Sunnidirler)
 • Cewanrudi (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Keyd (Musiyan ve Dehluran.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Keyhurda (Dehluran varoşları.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Kerend/Krind (Kerend şehri dolaylarında.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Kolyai (Sunkor ile Korva arasında.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Mafi (Kirmanşah'ın doğusunda,Laki konurlar, Yâresânive Şiidirler)
 • Ossanlı (Osivend ile bağlantılı.Laki konuşurlar, Sunnidirler)
 • Peyrawend (Kirmanşah'ın kuzeyi.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
 • Wercawend (Sahna ile Kengevar arasına .Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Zengena (Kirmanşah'ın güneybatısı.Gürani ve Güney Kurmancisini konuşurlşar, Yâresânidirler.)
 • Zerdalan (Belawend...Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Zula (Kirmanşah'ın güneydoğusu.Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

 


Yorum ekle


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses