09262021Pz
Last updateCts, 25 Eyl 2021 9pm

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları(İran) - Doğu Kürdistan

Makale Dizini

Doğu Kürdistan

(Güney Kurmancisi konuşurlar,Sunnidirler)

Kürdisyan Eyaleti (Senendec ve Bicar bu sınırlar içerisindedir)

Bilbas Konfederasyonu

(Urmiye Gölü'nün Güneybatısı)

 • Mamaş
 • Mangur
 • Ocak (Uşak)
 • Piran
 • Sinn

Gülbahi Konfederasyonu

(Bicar'ın Batı ve Kuzeybatı kesimleri)

 • Çukareşi (Çukareşti)
 • Gameli
 • (Cucareş)
 • Kalkeni (Qalqalı)
 • Kakawend (Kalkaswendi)
 • Kamili
 • Murad Gorani
 • Pitawasari
 • Qomri
 • Sinduli

Caff Kürtleri 1914

Caf Konfederasyonu

(Cewanrud ile Senendec arasında. Irak'taki Orta Kürdistan'da yaşayan Caf Aşiretinin bir kolu)

 • Basugi
 • Gelali
 • Haruni
 • İnaki
 • İsmail Ezizi
 • Keleşi (Keleşin)
 • Kemali
 • Mandumi
 • Mikaili
 • Qobadi (Kowa)
 • Ruhzadi
 • Şatiri
 • Tarhani
 • Veladbegi

Mandumi Konferedasyonu

(Bicar'ın güneydoğu kesimleri)

 • Tarimuradi
 • Alimuradi
 • Lewlerzi

Mukri Konfederasyonu

(Urmiye Gölü'nün güneyi ile Mehabad ve Diwandara arasında.Bu konfederasyon günümüzde büyük ölçüde çözülmüştür)

 • Begzade
 • Behbokri
 • Caf (Mehabad bölgesindeki)
 • Kasımlı

Konfedere Olmayan Aşiretler

(Bunların çoğu,büyük Ardelan konfederasyonu parçalanmadan önce onun üyesiydi.Güney Kurmancisi konuşurlar,Sunni , Alevi , Şii'dirler)

 • Ahmedi (Bana yakınlarında)
 • Alan (Serdeşt yakınlarında)
 • Ardelan (Senendec'in kuzeybatı kesimlerinde.Eski Ardelan adını kullanan görece yeni bir aşiret)
 • Babacani (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Behrambegi (Bana yakınlarında,Dizli ve Çemşeman'da)
 • Balawend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Başuki
 • Baskula (Serdeşt'in batı kesimleri)
 • Biryahi (Serdşt yakınlarında)
 • Bistarawend
 • Burakay
 • Dorraci
 • Feyzullahbegi (Burakn,Takab ve Sakız yakınlarında)
 • Geşki (Keşki.Kamyaran yakınlarında)
 • Gargei
 • Gawurka (Gehrg.Serdeşt ile Sakız ve Mahabad arasında)
 • Hamaweysi
 • Heyderbegi (Merivan yakınlarında)
 • Celali (Senendec'in doğu kesimlerinde)
 • Kelali (Gelali,Celali,Sakız dolaylarında)
 • Kelasi (Serdeşt yakınlarında)
 • Kemanger (Kamyaran yakınlarında)
 • Koli (Guli,Senendec'in kuzeydoğu kesimlerinde)
 • Komasi (Merivan ile Senendec arasında)
 • Lak (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Lütfullahbegi (Bana yakınlarında)
 • Meriwani (Merivan ile Pencwin arasında)
 • Osmanbegi (Mehabad'ın güneyinde)
 • Kobadi
 • Sursuri
 • Serşiv
 • Zend (Qurwa dolaylarında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
 • Weladbegi

Yorum ekle


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses